Udruga osoba s invaliditetom Križevci

U Hrvatskom saboru izglasani Zakon o osobnoj asistenciji i Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi

U srijedu, 28. lipnja 2023. Hrvatski sabor donio je Zakon o osobnoj asistenciji sa 79 glasova “Za”, Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi sa 126 glasova “Za”.

Zakon o osobnoj asistenciji

Zakonom o osobnoj asistenciji osigurat će se osobama s invaliditetom veći stupanj socijalne uključenosti i prevenirati njihovu institucionalizaciju te djeci s teškoćama u razvoju osigurati potporu tijekom odgojno-obrazovnog procesa.

Zakonom je definirana usluga osobne asistencije, način ostvarivanja usluge, financiranje usluge, pružatelji usluge te druga pitanja značajna za uslugu osobne asistencije. Osobna asistencije uključuje uslugu osobnog asistenta, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja.

Zakonom se također uređuje potpora tijekom odgojno-obrazovnog procesa učenicima s teškoćama u razvoju, odnosno potpora pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika, uvjeti za priznavanje potpore, nadležnost za odlučivanje o priznavanju potpore, nadzor nad pružanjem potpore te druga pitanja značajna za pružanje potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa.

Također, stupanjem na snagu Zakona očekuje se proširenje broja korisnika usluge osobne asistencije, te je procijenjeno da bi ovu uslugu u narednom razdoblju moglo ostvariti oko 15 tisuća osoba s invaliditetom.

Povećava se broj sati korištenja usluge, uvećava se ukupna cijena sata pružene usluge osobne asistencije, jasno su definirani uvjeti po kojima se može pružati navedena usluga kao i da je propisana održivost usluge kontinuiranim povećanjem financijskih sredstava u Državnom proračunu.

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi

Izmjenama i dopunama zakona o socijalnoj skrbi, između ostaloga, povećan je broj razloga za priznavanje prava na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja, proširen je krug  osoba kojima može biti priznat status roditelja njegovatelja i njegovatelja na bračnog ili izvanbračnog druga te životnog ili neformalnog životnog partnera roditelja djeteta s teškoćama u razvoju. Povećane su naknade za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja i to sa:

  • 800 posto osnovice na 1000 posto (s 530,89 na 663,61 eur)
  • 900 posto osnovice na 1200 posto (s 597,25 na 796,34 eur) – za dijete s teškoćama ili osobu s invaliditetom koja se zbog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe i usluge u zajednici
  • 1200 posto osnovice na 1500 posto (s 796,34 na 995,42 eur) – za dvoje ili više djece s teškoćama ili osobe s invaliditetom

Također, izmjenama i dopunama Zakona napušten je institut zabilježbe u sustavu socijalne skrbi, a također i obveza povrata sredstava isplaćenih temeljem prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Za izmjene i dopune Zakona na godišnjoj razini dodatno će se osigurati 5,7 milijuna eura za 2023. godinu, dok će se u 2024. godini dodatno osigurati 9,4 milijuna eura.

(Izvor: https://mrosp.gov.hr)

Podijeli ovaj članak

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content