Udruga osoba s invaliditetom Križevci

Promet na cesti – jeste li znali? (uključivanje u promet na cesti)

U odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama predviđeno je mnoštvo prekršaja koji se vrlo rijetko procesuiraju i s kojima vjerojatno veliki broj sudionika u prometu nije niti upoznat, pa ćemo u nastavku dati ukratko prikaz nekih takvih prekršaja s pitanjem – Jeste li znali za takav prekršaj?

Uvodno napominjemo da su odredbe vezane uz uključivanje u promet na cesti ili drugoj prometnoj površini sadržane u članku 45. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20. i 85/22. – dalje: ZSPC).

Kada govorimo o radnji uključivanja u promet na cesti (izlazak vozila iz garaže, dvorišta, parkirališta, stajališta, s površine na kojoj se ne obavlja promet vozila ili s drugih sličnih površina), prije svega nam je, inače, u fokusu zanimanja obveza propuštanja svih vozila i pješaka koji se kreću cestom, odnosno prometnom površinom na koju se vrši uključivanje, a koja proizlazi iz članka 45. stavka 1. ZSPC-a, uz napomenu da pod pojmom „propuštanje vozila“ ZSPC podrazumijeva radnju koju su u određenim slučajevima sudionici dužni obaviti zaustavljanjem, smanjenjem brzine kretanja ili prekidanjem radnje koju izvode i to na način koji ne prisiljava druge sudionike da naglo mijenjaju smjer ili brzinu kretanja (članak 2. stavak 1. točka 78.), o čemu posebno treba voditi računa prilikom procesuiranja eventualnog prekršaja, odnosno kreiranja činjeničnog opisa u izreci odluke o prekršaju ili optužnog akta.

Međutim, osim takve obveze, u stavku 2. iz članka 45. ZSPC-a propisana je i obveza vozaču da zaustavi vozilo i ukloni blato s kotača u situaciji kada se vozilom sa zemljane ceste, gradilišta i sličnih površina (primjerice izlazak vozila iz dvorišta) uključuje na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom, a što je posebno značajno za trenutno vremensko razdoblje kojeg karakteriziraju učestale i obilne oborine, koje u konačnici i imaju za posljedicu stvaranje blata na zemljanim cestama i sličnim površinama.

Dakle, u navedenoj obvezujućoj odredbi, osim zemljane ceste, predviđene su i druge površine (gradilište i sl.), no ostaje ograničenje samo na slučaj neuklanjanja blata, iako se u praksi, posebno u ruralnim naseljima, ukazala potreba za uklanjanjem s kotača i drugih nečistoća, primjerice stajskog gnojiva s kotača traktora, pa se nameće pitanje kako postupiti u takvoj situaciji, posebno uzimajući u obzir da se nanošenjem kotačima vozila kako blata tako i stajskog gnojiva i sl. na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom sasvim izvjesno  ugrožava sigurnost prometa na tom dijelu ceste u vidu otvaranja mogućnosti proklizavanja kotača vozila i njegovih daljnjih posljedica (primjerice: slijetanje s ceste).

U tom kontekstu napominjemo da je odredbama članka 35. stavka 1. i 2. ZSPC-a propisana zabrana, uz ostalo, ostavljanja, nanošenja ili bacanja otpadaka ili predmeta i tvari koje mogu ometati ili ugroziti sigurnost prometa, te obveza vlasniku vozila da s ceste ukloni takve predmete ili tvari.

Interesantno je da ZSPC glede sankcioniranja na jednak način tretira prekršaj nepropuštanja vozila i pješaka prilikom uključivanja u promet (članak 45. stavak 1.) i prekršaj neuklanjanja blata s kotača prilikom uključivanja na cestu sa suvremenim kolničkim zastorom (članak 45. stavak 2.), pa tako za oba prekršaja propisuje novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 kuna (130,00 eura od 1. siječnja 2023.), čime im očito daje jednaku važnost, odnosno tretira ih kao ugroze jednake važnosti za sigurnost prometa na cestama.

S obzirom da već govorimo u uključivanju u promet, a posebno vezano uz nadolazeće vremensko razdoblje za koje su karakteristični zimski uvjeti na cesti, potrebno je dodati i to da je prema članku 193. stavku 2. ZSPC-a vozač motornog vozila, prije uključivanja u promet, dužan očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.

Kakve posljedice nepostupanje po ovakvoj obvezujućoj odredbi može imati za sigurnost prometa, posebno glede smanjene preglednosti prometne situacije na cesti u odnosu na vozača takvog vozila, ne treba posebno isticati, no svakako apostrofiramo da je zakonska posljedica ne pridržavanja ove obveze za vozača sadržana u članku 193. stavku 6. ZSPC-a koji, dakle, propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna (130,00 eura od 1. siječnja 2023.). kazniti za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovog članka.

(Izvor: Željko Kudrić, dipl. iur.

s portala IUS-INFO https://www.iusinfo.hr/aktualno/u-sredistu/53001)

Podijeli ovaj članak

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content