Udruga osoba s invaliditetom Križevci

Molitva krunice

image

Dragi prijatelju!

Neka ti  ova krunica postane blagoslovom.
Neka ti bude putokaz na putu do Boga i neka ti podari milost potpunog opredjeljenja za Boga. Tako da Krist bude po tebi prepoznatljiv.
Neka te vodi ka žrtvi, da bi Isusa mogao donositi ljudima.

Neka ti da izdržljivost na tvojoj Maslinskoj gori, ustrajnost pod udarcima nevolja i strpljivost kada te pritišće trnova kruna.
Neka i tebe prati na tvom križnom putu i neka te osnaži do posljednjega daha.

Neka ti podari vjeru u uskrsnuće, čežnju za Vječnim, radost i mir u Bogu.
Neka te vodi do punine života i neka ti pokloni savršenstvo u Isusu Kristu, našem Gospodinu.

Za sve to mole za tebe tvoji prijatelji iz Udruge invalida Križevci

«Blažena djevica Marija je krunici podarila takvo djelovanje da ne postoji nijedan materijalni, duhovni, nacionalni ili međunarodni problem koji se putem nje i naše žrtve ne bi mogao riješiti.» Sestra Lucija iz Fatime

Godinu 2003 (A.D.2003) je sveti otac papa Ivan – Pavao II nazvao “Godinom krunice’‘  proglašavajući nova otajstva krunice: otajstva svjetla,  te tako pozvao cijeli kršćanski katolički puk na molitvu krunice.  Između ostalog sveti otac papa je naglasio: ‘‘Krunica je moja najmilija molitva !  Krunica nas smješta u živo zajedništo s Isusom po srcu Njegove Majke.  Vi ljubite Isusovu majku,  moleći krunicu.  Potičem Vas da ustrajete u toj svojoj pobožnosti koja Vas,  ako je ispravno shvatite i živite, zasigurno, vodi tome da sve više proničete u otajstvo Krista,  našeg Spasitelja ‘’ (Papa Ivan – Pavao II) ŠTO JE KRUNICA? Krunica je evanđeoska molitva,  jer iz evanđelja crpi predmet otajstava i poglavito svoje oblike.  Nadahnjuje   se na evanđelju i nudi vjernicima cijeli misterij Isusova života od otajstva začeća Isusova,  preko čudesa i propovijedanja,  pa sve do njegove smrti, uskrsnuća i uzašašća.  Četverostruka razdioba krunice na radosna, žalosna, slavna i otajstva svjetla predstavlja temeljni nacrt iskonskog navještaja vjere i ponovno uprisutnjuje Kristovo otajstvo u svijetu, otajstvo u kojem ga je ugledao sv. Pavao i opisao u glasovitom hvalospjevu Poslanice Filipljnima: poniženje, smrt, uzvišenje (Fil 2,6 -11). Druga bitna sastavnica krunice je razmatranje.  Po svojoj prirodi molitva krunice zahtijeva smireni ritam i misaoni element kršćanske meditacije, što u molitelja pospješuje razmatranje otajstava Gospodinova života, kako ih je moguće spoznati kroz srce One koja je bila najbliža Gospodinu.  Zbog toga,  molitva krunice je u najužoj vezi s Marijom Majkom Isusovom koja je bila sjedinjena s Kristom u njegovu spasiteljskom poslanju.  Zato je molitva krunice istodobno i molitva Mariji,  našoj najboljoj posrednici i zagovornici kod svoga Sina, a našega Gospodina.  ‘‘Krunica je molitva koju na poseban način molimo zajedno s Marijom, baš  onako kako su zajedno s njome molili apostoli u blagovalištu ‘Posljednje večere’  kada su se pripravljali na primitak Duha Svetoga ‘’ (Papa Ivan – Pavao II). Kristocentričnost krunice Po sakramentima je kršćanin suobličen s Kristom:  njegovo biće je na novo preobraženo.  Odatle proizlazi kršćaninova obveza da živi poput Krista.  Da bi pak mogao živjeti poput Krista, prijeko je potrebno da kršćanin neprestance ima pred očima otajstva Isusova života.  Crkva mu ih predlaže u sakramentalnim slavljima, posebno u euharistijskome slavlju i kroz liturgijsku godinu.  S druge strane, nitko nikada nije savršenije nasljedovao Spasitelja, nitko mu nikada nije bio suobličeniji od Njegove Majke Marije.  Prema tome,  krunica je jednostavno pomagalo po kojem svaki kršćanin koji moli krunicu ima pred očima svoje duše prisutnost Isusovih i Marijinih otajstava, kako bi ona bila svjetlo u našem životu, koji bi trebao biti što suobličeniji s Njima.  Razmatranje otajstava odvija se na podlozi glasovnog ponavljanja Zdravomarije.  Na taj način mole usne i srce, a cjelovita osoba molitelja ulazi u zajedništvo s Bogom po Kristu jedinom posredniku između Boga i ljudi.  Dakle, moliti krunicu znači uključiti se u veliku struju molitve,  u nebrojeni zbor kršćanskih i svetačkih naraštaja koji su je ljubili i provodili u životu. ‘‘Ako je krunica oduvijek bila molitva ‘teških vremena Crkve’,  osobito je danas prijeko potrebno da ona uđe u svagdanji život svih vjernika, kako bi u njima razbudila i razjačala vjeru u Boga i njegovu Crkvu. ‘’  (o. Henrik M.  Rossetti, OP)  ‘‘Marijina krunica je uzdignuta na stupanj velebne, javne i sveopće molitve u redovnim i izvanrednim potrebama svete Crkve, naroda i svijeta.’’ (Papa Ivan XXIII) Kako se moli krunica? Uzevši krunicu u ruku poljubi se sveti križ  izgovarajući riječi: Isuse, to je Tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose svetom i bezgrešnom Srcu Marijinu! Dalje se nastavi znakom križa: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.  Amen. Držeći križ  izmoli se Apostolsko vjerovanje: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.       Nakon vjerovanja, na prvo zrno koje slijedi poslije križa moli se: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla. Amen. Na sljedeća tri zrna mole se tri Zdravomarije s nakanama:  1. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Koji neka nam umnoži vjeru. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. 2. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Koji neka nam učvrsti nadu. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. 3. Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Koji neka nam usavrši ljubav. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Na petom zrnu moli se: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Uvijek iza Slava Ocu dodaje se molitva koju je Gospa naučila djecu u Fatimi, a glasi: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one, kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje. dođi kraljevstvo tvoje; budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od Zla. Amen. Zatim se prijeđe na molitvu desetice t.j.  otajstava (radosna, žalosna, slavna i svjetla) ovisno u kojem se danu moli: (Radosna otajstva – Ponedeljak i Četvrtak, Žalosna otajstva – Utorak i Petak, Slavna otajstva – Srijeda, Subota i Nedjelja, Otajstva svjetla – Četvrtak i Subota.) Uvijek je dobro da nakon pročitanog otajstva, što će ga molitelj razmatrati, uslijedi kratko razmišljanje o tom otajstvu. U svakom otajstvu (desetici)  moli se jedan Očenaš, deset Zdravomarija,  jedan Slava Ocu i Fatimska molitva. Preporuča se nakon pet desetica izmoliti Očenaš, Zdravomariju i Slava Ocu na čast Duhu Svetome po nakani Svetoga oca,  te dodati molitvu Zdravo Kraljice i Lauretanske litanije. Koja su to otajstva krunice?

  • RADOSNA   OTAJSTVA:

1.  Koga si, Djevice, po Duhu Svetom začela. 2.  Koga si, Djevice, Elizabeti u pohode nosila. 3.  Koga si, Djevice, rodila. 4.  Koga si, Djevice, u hramu prikazala. 5.  Koga si, Djevice, u hramu našla.

  • ŽALOSNA   OTAJSTVA:

1.  Koji   se za nas krvlju znojio. 2.  Koji je za nas bičevan bio. 3.  Koji je za nas trnjem okrunjen bio. 4.  Koji je za nas teški križ  nosio. 5.  Koji je za nas raspet bio.

  • SLAVNA   OTAJSTVA:

1.  Koji je od mrtvih uskrsnuo. 2.  Koji je na nebo uzašao. 3.  Koji je Duha Svetoga poslao. 4.  Koji je tebe, Djevice, na nebo uzeo. 5.  Koji je tebe, Djevice, na nebu okrunio.

  • OTAJSTVA   SVJETLA:

1.  Koji je na rijeci Jordanu kršten bio. 2.  Koji nam se na svadbi u Kani objavio. 3.  Koji nam je Kraljevstvo Božje navjestio i na obraćenje nas pozvao. 4.  Koji se na Gori preobrazio i svoju nam slavu objavio. 5.  Koji nam se u otajstvu Euharistije darovao.

«Ja sam Kralj Milosrđa»

Za proširenje Poruke Božanskog Milosrđa Isus traži od sestre Faustine 1931. u Krakovu: «Naslikaj moju sliku tako kako me vidiš, a ispod napiši: «ISUSE, JA SE UZDAM U TE!» i proširi je da se časti po čitavome svijetu!» Isus je naučio sestru Faustinu moliti posebnu Krunicu i obećao: «Svaki onaj koji je moli iskusit će moje Milosrđe u životu, a naročito na času smrti. Ako bi to bio tvrdokorni grešnik, … pa i samo jedanput izmoli ovu Krunicu, imat će udjela u milosti moga neizmjernog Milosrđa. Ako se bude molila kod umirućeg, ublažit će se Božji gnjev, a po pregorkoj Muci Božanskog Sina, obuzet će ovu dušu neizmjerno Milosrđe.» Krunica Božanskog Milosrđa Na prva tri zrnca: Oče naš …, Zdravo Marijo …, Vjerovanje … Na velika zrnca: «Vječni Oče, prikazujem Ti Tijelo i Krv, Dušu i Božanstvo tvoga preljubljenoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za naše grijehe i grijehe cijeloga svijeta.» Na mala zrnca: «Po pregorkoj Muci Njegovoj, smiluj se nama i cijelome svijetu.» Na kraju nakon 5 desetki doda se 3 puta: «Sveti Bože, Sveti Jaki Bože, Sveti Besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelome svijetu.» Strelovita molitva umirućem Spasitelju Milosrdni Isuse, u času Tvoje smrti za nas na križu, klanjam Ti se, hvalim Te i molim, obujmi svojim neizmjernim Milosrđem čitav svijet, naročito jadne grešnike i umiruće. Amen.

Podijeli ovaj članak

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skip to content