Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Ožujak
24

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Udruga osoba s invaliditetom Križevci

OBAVIJEST O UPLATI ČLANARINE
Molimo članove/ice da uplate dužnu članarinu u iznosu od 80,00 kn godišnje najkasnije do 15.03.2017. godine.     Uplatu izvršiti na blagajni Udruge ili na broj računa IBAN: HR0624020061100023085 u pozivu na broj molimo da upišete Vaš OIB/članski broj.     Tko neće uplatiti članarinu do zadanog roka brisati će se iz članstva u Udruzi zbog neplaćene članarine.
17.02.2017.
OBILJEŽEN NACIONALNI DAN INVALIDA RADA, 21.03.2017.
Hrvatski Sabor na svojoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2009. godine donio je Odluku o proglašenju „Nacionalnog dana invalida rada“ – 21. ožujak („Narodne novine“, broj: 24/09). Obilježavanjem Nacionalnog dana invalida rada – 21. ožujak ostvaruje se elementarna komunikativna povezanost šire društvene zajednice s najvećom populacijom osoba s invaliditetom – invalidima rada, njihovim problemima, pravima, aktivnostima i nastojanjima na prevenciji invaliditeta i zaštiti na radu.     Osobe s invaliditetom – invalidi rada obilježavanje Nacionalnog dana invalida rada, smatraju neophodnim iz razloga upozoravanja šire javnosti sa pravima i interesima invalida rada, ujedno ostvariti visok stupanj prepoznatljivosti, senzibilizirati javnost sa problemima sa kojima se susreću invalidi rada, te poglavito ukazati na potrebu provođenja aktivnosti prevencije nastanka novih invalida rada.     Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji se obrađuju u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u okviru Registra osoba s invaliditetom, broj korisnika invalidskih mirovina i naknada s naslova ozljede na radu i profesionalne bolesti ima približno 304.000.     Udruga osoba s invaliditetom Križevci  obilježila je Nacionalni dan invalida rada postavljanjem prigodnog štanda - informativnog kutka, na Nemčićevom trgu u Križevcima, u utorak, 21.03.2017. godine., te poglavito ukazali na provođenje aktivnosti prevencije nastanka novih invalida rada i s tim u svezi na važnost primjene Zakona o zaštiti na radu („Narodne novine“, broj 71/14.).     Štand Udruge obišao je gradonačelnik grada Križevaca g. Branko Hrg.    
21.03.2017.
SVJETSKI DAN DOWN SINDROMA, 21.03.2017.
Međunarodna Down syndrom organizacija (DSI) je proglasila 21. ožujak Svjetskim danom Down syndroma (WDSD). Ovaj dan je izabran kako bih se označila jedinstvenost Downova syndroma kroz trisomiju (3) na 21. paru hromozoma i koristi se kao sinonim za Down syndrom. Svjetskim danom syndroma Down (WDSD) prvi put je obilježen u Singapuru 2006. godine, a mnoge organizacije širom svijeta će se pridružiti ovoj proslavi kroz razne događaje i aktivnosti, tako da se današnji datum obilježava u cijelom svijetu. Ciljevi obilježavanja ovog dana su buđenje svijesti i razumijevanja te međunarodna   podrška kako bi se poštovala prava ljudi sa DS-om i poboljšao njihov položaj, a samim tim i kvaliteta života, kao i promoviranje svijesti i razumijevanje   Down sindroma uz mobiliziranje podrške i priznavanja, dostojanstva, prava i dobrobiti za osobe sa Down sindromom. Prosječno se jedno od 650 novorođene djece rađa s Downovim sindromom. Taj poremećaj sprječava normalan tjelesni i mentalni razvoj djeteta. Down sindrom smatra se jednim od najčešćih genetskih odstupanja pri kojem postoji višak jednog ili dijela jednog kromosoma što uzrokuje različite probleme u psihofizičkom razvoju djeteta.   Naučno je također dokazano da postoje preko pedeset karakterističnih obilježja, Down-sindroma. Njihov intenzitet se razlikuje od osobe do osobe.  Postoji preko pedeset karakterističnih obilježja Down sindroma.   Njihov intenzitet se razlikuje od osobe do osobe. Zdravstvene teškoće koje imaju osobe s Downovim sindromom vrlo su varijabilne. 30-60 posto osoba ima srčane greške, 20 posto osoba ima endokrinološke probleme (najčešće poremećaji u radu štitne žlijezde). Osim toga, djeca s Downovim sindromom mogu imati neurološke, hematološke poremećaje, poremećaje lokomotornog sustava, gastroinstestinalnog sustava, bolesti oka, bolesti usne šupljine Bez obzira koliki je postotak oboljenja ili poremećaja prisutno,  ova djeca i mladi trebaju posebnu pažnju; tijekom odrastanja različite medicinske i rehabilitacijske postupke;(defektološki i logopedski tretman, fizikalne terapije); te posebne metode učenja. Ovaj poremećaj je vrlo kompleksan te zahtijeva veliku angažiranost cijele obitelji oboljelog djeteta.     KARAKTARISTIKE DJECE S DOWN SINDROMOM: Topli, dobrodušni, vedri, veseli; komuniciraju sa svojom okolinom; vjerno kopiraju ponašanja svoje sredine; mogu biti kreativni; u fazi djetinjstva im je potrebna obitelj; a zatim je potrebno osamostaliti ih za samostalan život; cijeli život im je potrebna tuđa njega i pomoć.  
21.03.2017.
16. TJEDAN MOZGA (BRAIN AWARENESS WEEK) U HRVATSKOJ
I ove godine sudjelujemo u inicijativi organizacije Dana Alliance for Brain Initiatives za popularizaciju znanja o funkcijama i istraživanju mozga te neuroznanosti. Kampanja poznata u svijetu kao Brain Awareness Week, provodi se u Hrvatskoj 16. godinu zaredom u mjesecu ožujku pod nazivom Tjedan mozga. Zadnjih godina Tjedan mozga u EU koordinira i krovna udruga FENS (Federation of European Neuroscience Societies). Hrvatski institut za istraživanje mozga (HIIM) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN), kao pridruženi članovi i partneri European Dana Alliance for the Brain (EDAB-a), i ove su godine od 13. do 19. ožujka 2017. glavni organizatori Tjedna mozga u Hrvatskoj, uz suorganizaciju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost. U obilježavanju Tjedna mozga pridružit de nam se Medicinski fakulteti i sveučilišne klinike u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku te mnoge udruge, škole i druge javne ustanove. Svih ovih godina cilj nam je bio upoznati širu javnost sa značenjem istraživanja mozga u 21. stoljedu – Stoljedu uma. Ove godine posebno demo obraditi sljedede teme:   1. PRVE TRI GODINE ŽIVOTA: RAZVOJ MOZGA DJETETA 2. MOZAK I PROSTOR   Temeljni ciljevi i postavke isti su kao i prijašnjih godina:   1. Pitanje naravi ljudske prirode („new science of human nature“) i ponašanja, biološke osnove svijesti  kao  i  otkrivanje  uzroka  kognitivnih,  neuroloških  i  duševnih  bolesti, postavljaju nove prioritete  za znanost  u  21. stoljeću (proglašenom i Stoljećem uma). Dana  Alliance  for  Brain Initiative pokrenula je svjetsku inicijativu s ciljem promocije znanja o mozgu. Ta inicijativa dobila je široke razmjere u Europi u organizaciji European  Dana  Alliance  for  Brain – EDAB kao i stručnih udruga među kojima je i krovna  EU  udruga Federation  of  European  Neuroscience  Societies. Posebni značaj toj manifestaciji pridaje najveće društvo neuroznanstvenika u svijetu Society  for Neuroscience u SAD-u, koje u Tjednu mozga osigurava sudjelovanje istaknutih političara i osoba iz javnog života (npr. Congressional Neuroscience Caucus).   2. Ova inicijativa odavno je poprimila svjetske razmjere iz nekoliko razloga.   1) Na prvom mjestu je spoznaja da je nemoguće naći ijedno pitanje vezano uz funkcioniranje ljudskog društva koje ne bi zahtijevalo biološki utemeljeno znanje o psihologiji, ponašanju i svijesti čovjeka, odnosima i komunikaciji među ljudima u društvu, kao i evolucijski utemeljeno znanje o tome koje biološke osnove mozga nas čine ljudima.   2) Treba poći od činjenice da više od 35% sveukupnih troškova i opterećenja u zdravstvenom sustavu EU čine bolesti  mozga. Nastojimo  redovito  upozoravati  javnost  na  goleme troškove koje uzrokuju  bolesti  mozga. Utvrđeno je da je ukupni trošak od oko 800 milijardi  eura godišnje za bolesti mozga veći od troškova liječenja kardiovaskularnih i malignih bolesti zajedno,  te  da 179  milijuna stanovnika  Europe pati od nekog poremećaja funkcija živčanog sustava.   3. Nadalje, javnosti se želi približiti i potrebu približavanja temeljnih istraživanja kliničkoj primjeni i stvarnoj pomoći u postupku dijagnoze i liječenja duševnih i neuroloških bolesti i poremećaja. Takvim pristupom danas se bavi translacijska neuroznanost.   4. Posebnu  ulogu  u  promociji  istraživanja  mozga  ima  Europsko  vijeće  za  istraživanje  mozga, (European   Brain   Council)   koje   objedinjuje   napore stručnih  udruga  i predstavnika   Europske komisije. U programu istraživanja EU Horizon  2014 - 2020 istraživanje mozga postaje jedan od trajnih  prioriteta.  To  je  rezultiralo  najvećim  projektom  u  povijesti  Europe  tzv.  „Flagship“  za istraživanje ljudskog mozga – The Human Brain Project – uložit će se 1,19 milijardi eura u sljedećih 10 godina. U znanstvenoj  javnosti  pojavili  su  se  i  kritike  projekta koji  se previše oslanja na ICT tehnologiju, a nedovoljno financira temeljna istraživanja mozga.   5. Uz sve navedene razloge i veće zanimanje društva za znanje o mozgu treba istaknuti i najveće izazove  znanosti: odnos mozga i uma, te pitanje genetske i evolucijske osnove specifično ljudskih funkcija, kao što su govor, svijest  o  samom  sebi i razumijevanje mišljenja drugih („teorija uma“). Rezultati znanstvenika sa Sveučilišta Yale govore da je 80% ukupnog ljudskog genoma povezano s ustrojstvom, funkcijom i razvitkom mozga. Oko 30% genoma je specifično za živčani sustav i međutim genima se krije moguća biološka šifra specifično ljudskih kognitivnih funkcija.   6. Istraživanje mozga čini 16% sveukupne znanstvene produkcije u svijetu, a u njemu sudjeluje 1,73 milijuna aktivnih istraživača koji su publicirali gotovo nevjerojatnih 1,79 milijuna znanstvenih radova  u    5  godina (SCOPUS  baza). Postavlja se pitanje što je od  te  silne  znanstvene  produkcije zanimljivo za širu  javnost. Dodatan  izazov  su  predstavljanje  novih  područja  neuroznanosti  i istraživanja mozga: politička neuroznanost, neuroznanost donošenja odluka, neuromarketing itd.   Program događanja: Zagreb (uključujući 3. Hrvatski neuroimunološki kongres i Tribinu "Mozak i prostor"), Osijeku, Vukovaru, Dubrovniku, Slavonskom Brodu (i vrtiću Cekin), Zadru, Splitu (drugi dio programa), Rijeci, Pločama, Krapinsko-zagorskoj županiji, Karlovačkoj županiji, Tenji, Drenju i Križevcima.
14.03.2017.
Sretan Dan žena!
    Sretan Dan žena!
08.03.2017.
PEPELNICA - ČISTA SRIJEDA
Pepelnica označava početak korizmenog vremena. To je vrijeme pokore, razmišljanja i posta, koje nas priprema za Kristovo uskrsnuće u Uskrsnu nedjelju, preko kojeg smo otkupljeni. Zašto se pepeljamo   Pepeo je simbol pokore i pomaže nam razviti duh poniznosti i žrtve. Dok se naša čela pepeljaju prisjećamo se riječi: Sjeti se, čovječe, prah si i u prah ćeš se vratiti. Pepeljamo se kako bismo obuzdali oholost svojih srdaca i podsjetili se da je život na zemlji prolazan.   Pepeljenje se koristi od davnine. Kršćani koji su počinili teške grijehe, javno su izvršavali svoju pokoru. Na Čistu srijedu (Pepelnicu), biskup bi blagoslovio marame za kosu, te ih posuo pepelom načinjenim od grana palmi od prethodne godine. Te marame su pokornici trebali nositi tijekom četrdeset dana pokore. Tada, dok su vjernici recitirali sedam pokorničkih psalama, pokornici bi bili istjerani iz crkve zbog svojih grijeha, baš kao što je Adam, prvi čovjek, bio istjeran iz Raja zbog svoje neposlušnosti. Pokornici ne bi ulazili u crkvu sve do Velikog četvrtka kada bi zaslužili pomirenje nakon četrdeset dana pokore i sakramentalnog odrješenja. Kasnije su svi kršćani, bez obzira da li su bili javni ili skriveni pokornici, dolazili primiti pepeo zbog pobožnosti. U stara vremena, nakon pepeljenja slijedila je pokornička procesija.   Pepeo   Pepeo se pravi od blagoslovljenih grančica palme korištenih na Palmanu nedjelju prethodne godine. Pepeo se blagoslivlja blagoslovljenom vodom i kadi tamjanom. Mada pepeo simbolizira pokoru i kajanje, on nas također podsjeća da je Bog velikodušan i milosrdan onima koji mu se obraćaju pokorna srca. Njegovo božansko milosrđe je posebno izraženo tijekom korizmenog vremena, i Crkva nas poziva tražiti to milosrđe tijekom cijele Korizme uz razmišljanje, molitvu i pokoru.
01.03.2017.
KAMPANJA “ZAGRLI ZA RIJETKE, ZAGRLI LIJEPIM RIJEČIMA” - MEĐUNARODNI DAN RIJETKIH BOLESTI
Udruga osoba s invaliditetom Križevci uključila se i ove godine u kampanju Hrvatskog saveza za rijetke bolesti „Zagrli za rijetke, zagrli lijepim riječima“, povodom obilježavanja međunarodnog Dana rijetkih bolesti 2017., kojoj je cilj podignuti svjesnost javnosti o rijetkim bolestima i problemima s kojima se oboljeli i članovi njihovih obitelji susreću u svakodnevnom životu.   Hrvatski savez za rijetke bolesti na temelju uspjeha prošlogodišnje kampanje, u 2017. godini odlučio je nastaviti s kampanjom prikupljanja fotografija zagrljaja u znak podrške oboljelima i članovima njihovih obitelji, ali i proširiti kampanju prikupljanjem dobrih želja.   Kampanji su se priključili gradonačelnik g. Branko Hrg, zamjenik gradonačelnika g. Tomislav Katanović i djelatnici Gradske uprave.   U kampanju su se uključili i Dječji vrtić "Zraka sunca" Križevci, Dječji vrtić Križevci, OŠ Vladimir Nazor Križevci i OŠ Sveti Petar Orehovec na način da su djeca/učenici napravili „drvo života“ na kojem su lijepiti svoje poruke/lijepe riječi, slikali se s njima kao znak podrške oboljelima od rijetkih bolesti i članovima njihovih obitelji.   Od prikupljenih fotografija i poruka Hrvatski savez za rijetke bolesti složili će veliki plakat kao znak podrške.   Prikupljene poruke podrške i fotografije također se mogu objaviti na platformi http://hugforrare.com/ Tijek kampanje možete pratiti na http://hugforrare.com/ i Facebook stranici kampanje https://www.facebook.com/hugforrare/.    
28.02.2017.
PRESTAO VAŽITI ZAKON O POTPORAMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA
Hrvatski sabor, na sjednici održanoj 17. veljače 2017., izglasao je Zakon o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta („Narodne novine“, broj 16/17.). Zakon je donesen u hitnom postupku. Danom stupanja na snagu toga Zakona prestaje važiti i Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca zahtjeva za dodjelu potpore za očuvanje radnih mjesta i programa za očuvanje radnih mjesta („Narodne novine“, broj 103/14.).     Donošenje Zakona o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta po hitnom postupku predlagatelj Zakona zatražio je na temelju članka 204. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, broj 81/13. i 113/16.), odnosno zbog osobito opravdanih razloga, odnosno potreba da se osigura pravodobna provedba revidiranih mjera aktivne politike zapošljavanja koje obuhvaćaju i potpore za očuvanje radnih mjesta prilagođene stvarnim potrebama tržišta rada, a kojima se utječe na zadržavanje u zaposlenosti.   Zašto je Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta („Narodne novine“, broj 93/14.) zapravo stavljen van snage?   Odgovor treba potražiti u razlozima zbog kojih je Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta donesen i u očekivanjima u primjeni tog Zakona koja se, prema stajalištu zakonodavca nisu ostvarila. Predmetni Zakon donesen je 15. srpnja 2014. te je objavljen u istom broju Narodnih novina kao i Zakon o radu („Narodne novine“, broj 93/14.) i neki drugi zakoni iz područja radnog prava. Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta donesen je kao interventna mjera u okolnostima gospodarske krize s ciljem zadržavanja radnika u radnom odnosu tijekom privremenih poteškoća u poslovanju i pada poslovnih aktivnosti poslodavca. Time se nastojalo utjecati na problem ulaska u nezaposlenost onih radnika koji bi ostvarenjem potpora zadržali svoje radno mjesto te problem gubitaka radnih mjesta tijekom restrukturiranja, posebno u djelatnosti prerađivačke industrije, trgovine i građevinarstva.   Kao potpore za očuvanje radnih mjesta, koje se ostvaruju preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, bile su predviđene: skraćivanje punog radnog vremena i obrazovanje ili osposobljavanje radnika tijekom razdoblja u kojem ne rade iz opravdanih razloga.   Međutim, nakon izvršene analize učinaka primjene tog Zakona utvrđeno je da je od dana njegovog stupanja na snagu (7. kolovoza 2014.) pa do kraja 2016. godine u potporu za skraćivanje punog radnog vremena bio uključen tek 321 radnik kod 18 poslodavaca (11 radnika kod dva poslodavca u 2014. godini, 228 radnika kod osam poslodavaca u 2015. godini te 82 radnika kod osam poslodavaca u 2016. godini), što nije bilo u skladu s planiranim brojem uključenih osoba te je zaključeno da nije ispunjen strateški cilj očuvanja radnih mjesta.     Potporu za obrazovanje ili osposobljavanje nije koristio niti jedan poslodavac zbog izrazito visokih troškova koje bi takva intervencija polučila s obzirom na to da je Hrvatski zavod za zapošljavanje radniku mogao osigurati isključivo pokrivanje troška novčane pomoći te putne troškove za vrijeme trajanja obrazovanja, a ostale troškove, uz trošak plaće, morao bi osigurati poslodavac, što, naravno, poslodavcima nije bilo privlačno niti poželjno.   S obzirom da učinak Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta nije ostvaren, Zakonom o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta stavljen je van snage (Narodne novine br. 16/2017, stupa na snagu 2. ožujka 2017.), s tim da se potpore koje su bile propisane nastavljaju provoditi kao mjere aktivne politike zapošljavanja koje su prilagodljive kretanjima na tržištu rada.   Treba napomenuti da novodoneseni Zakon propisuje i prijelazni režim prema kojem poslodavci koji koriste potpore za očuvanje radnih mjesta, a koje su im dodijeljene do dana stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, potpore koriste u istom opsegu i nakon stupanja na snagu tog Zakona, sve do njihovog isteka, a zahtjevi za dodjelu potpora za očuvanje radnih mjesta, koji su podneseni do dana stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta, dovršit će se prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme podnošenja zahtjeva, što znači da će Zakon o potporama za očuvanje radnih mjesta još neko vrijeme biti u primjeni.
27.02.2017.
VRIJEDI ZNATI: Kamo hrvatski građani mogu putovati samo s osobnom iskaznicom, a za kamo nam treba putovnica?
Njemačka putovnica i dalje je najjača na svijetu, a kamo točno mogu putovati građani Hrvatske s putovnicom, a kamo samo s osobnom iskaznicom?   Po broju država u koje možemo putovati s valjanom putovnicom i bez vize Hrvatska je na 24. mjestu u svijetu. S hrvatskom putovnicom, naime, možemo putovati u 149 zemalja svijeta. U odnosu na 2015. godinu pali smo za dva mjesta jer je ponovno uspostavljen vizni režim s Rusijom i Turskom, piše tportal. Hrvatski državljani koji imaju i državljanstvo neke od sedam većinski muslimanskih zemalja koje je američki predsjednik Donald Trump stavio na crnu listu, zabranivši njihovim građanima ulazak u SAD, mogu putovati u Ameriku prema dosadašnjim uvjetima ako zahtjev za vizu podnesu s valjanom hrvatskom putovnicom. Ipak, iz MVEP-a upozoravaju kako valjana viza u putovnici nije jamstvo ulaska u zemlju s obzirom na to da granična policija može ukinuti vizu ako utvrdi da za to nisu ispunjeni uvjeti. S valjanom osobnom iskaznicom, pak, hrvatski građani mogu od 1. srpnja 2013. uz Albaniju, BiH, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju ući i u sve zemlje EU-a, a odnedavno i u Švicarsku.
23.02.2017.
PRILOG SA ODRŽANE KAMPANJE “MILIJARDA USTAJE: REVOLUCIJA” U KRIŽEVCIMA
Ovdje možete pogledati prilog sa Varaždinske televizije - TV Obločec o održanoj kampanji "Milijarda ustaje: Revolucija" u Križevcima, 14.02.2017.   Video
22.02.2017.
ODRŽANA KAMPANJA “MILIJARDA USTAJE: REVOLUCIJA” U KRIŽEVCIMA, 14.02.2017.
Udruga osoba s invaliditetom Križevci priključila se i ovu godinu u kampanju „Milijarda ustaje: Revolucija - solidarnost protiv eksploatacije žena“.   Petu godinu zaredom Udruga osoba s invaliditetom Križevci odlučila se priključiti organizatoricama i organizatorima kampanje Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama te odlučili nastaviti s temom pobune: Milijarda ustaje.   Plesale/i smo. Tražile/i smo pravdu. Zahtijevale/i smo promjene.   Kampanja pod motom „Milijarda ustaje: Revolucija - solidarnost protiv eksploatacije žena“ održala se u utorak, 14. veljače 2017. godine u 12:00 sati na Strossmayerovom trgu u Križevcima, protestnim plesom protiv nasilja nad ženama i djevojčicama i tako se povezali sa cijelim svijetom.   U Kampanju su se i ove godine uključile Križevačke mažoretkinje koje su zajedno sa volonterima iz Volonterskog centra LINK izveli plesnu točku „Break the Chain“, glazba Tena Clark i Tim Heintz, koreografija Debbie Allen.   Video sa Kampanje možete pogledati ovdje.
14.02.2017.
VALENTINOVO – DAN ZALJUBLJENIH ILI DAN SV. VALENTINA, 14. VELJAČE
Početak obilježavanja današnjeg Valentinova potječe daleko u povijest u vrijeme staroga Rima. Tada je kršćanstvo bila mlada religija a na vlasti je bio car Klaudije II. Car je zabranio ženidbu i zaruke vojnicima kako bi spriječio njihovu želju za ostankom kod kuće umjesto odlazak u rat. No u to doba živio je i svećenik Valentin. Svećenstvo je moralo poštovati odluku no Valentin je ipak ostao pri svojim životnim ciljevima i potajno vjenčavao one vojnike koji su to htjeli. Careva ruka ga je naravno sustigla, strpavši ga u tamnicu. Na dan 14. veljače Valentinu su po carevoj kazni odrubili glavu. Nedugo nakon smrti, narod je Valentina proglasio svecem pa tako danas i mi u modernom vremenu slavimo Valentinovo - Dan zaljubljenih. Danas je Valentinovo dan posvećen izražavanju ljubavi, bilo voljenoj osobi ili dragom prijatelju, djetetu ili majci….. Pokažite čistu, iskonsku i bezuvjetnu ljubav baš na ovaj dan koji vam je možda odbojan upravo zbog forsiranja njegova obilježavanja. Ako ga i niste prije slavili, počnite sada tako da ovoga ponedjeljka nekoga zagrlite bez riječi, otpustite sve kočnice i bez zadrške pokažete da volite. Jer, ne zaboravite, već su odavno mudriji i pametniji rekli da je profućkao svoj život onaj koji nikad nije zaplovio na krilima ljubavi. Pa zato – poletite! Neka to bude baš na Valentinovo. Živjela ljubav!
14.02.2017.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

EU projekt “Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav”

 

 

 

Ulaganje u budućnost              
Projekt  je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

 

 

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr/

INA - SPONZOR