Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Lipanj
26

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Udruga osoba s invaliditetom Križevci

Svjetski dan multiple skleroze, 30. svibnja
  Svjetski dan multiple skleroze obilježava se 30. svibnja u cijelom svijetu, a ove godine Savez društava multiple skleroze Hrvatske već tradicionalno kampanjom „Ja sam više od MS-a“ zajedno sa 21 županijskom udrugom osoba s multiplom sklerozom osvještava javnost o ovoj nepredvidljivoj i neizlječivoj bolesti, ali i resursima i podršci koje imaju i pružaju udruge oboljelih.. Kampanja se obilježava pod sloganom „Brinem o tebi, brinem o sebi“, a osobe s multiplom sklerozom uključile su se u kampanju dijeljenjem fotografija i videa sa hashtagovima #jasamviseodmsa i #brinemotebibrinemosebi.   Multipla skleroza je progresivna neurološka autoimuna bolest za koju nema lijeka, a terapije koje oboljeli uzimaju imaju za cilj usporavanje bolesti i podizanje kvalitete života oboljelih. Od multiple skleroze u Hrvatskoj boluje preko 7000 osoba, a češća je kod žena. Multipla skleroza dijagnosticira se najčešće u tridesetim godinama života kada se pokažu prvi simptomi. U zadnje vrijeme u cijelom svijetu bilježi se porast pedijatrijske multiple skleroze, odnosno dijagnoze kod djece mlađe od 18 godina.   Multiplu sklerozu nazivaju i bolest s 1000 lica jer zapravo simptomi su vrlo individualni i razlikuju se od osobe do osobe. Postoji nekoliko tipova multiple skleroze, a najveći postotak oboljelih, njih oko 80 posto, boluje od relapsno remitirajućeg oblika bolesti što znači kako se u životu oboljelih pojavljuju pogoršanja, odnosno relapsi te stanja mirovanja bolesti uz moguće svakodnevne simptome bolesti. Postupno uslijed relapsa ili ataka bolesti nastaju tjelesna oštećenja, koja mogu biti i vrlo teška te osobu  prikovati za krevet, ali unazad nekoliko godina zahvaljujući sve boljim terapijama za usporavanje bolesti bilježi se kvalitetniji život s ovom dijagnozom te lakša tjelesna oštećenja. Nažalost, postoje i vrlo progresivni oblici bolesti koji u vrlo kratkom vremenu oboljele dovedu do teških tjelesnih oštećenja, a terapije tada više ne djeluju i pacijent je tada nažalost nemoćan.     (Izvor: https://sdmsh.com.hr)
27.05.2022.
Nacionalni dan osoba oboljelih od mišićne distrofije i ostalih neuromuskularnih bolesti, 21.svibnja
    21. svibnja obilježava se Nacionalni dan osoba oboljelih od mišićne distrofije i ostalih neuromuskularnih bolesti s ciljem kontinuiranog senzibiliziranja javnost i lokalne samouprave o potrebama i mogućnostima osoba oboljelih od mišićne distrofije radi stvaranja okruženja jednakih mogućnosti.   Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima 4 500 osoba oboljelih od mišićne distrofije i srodnih neuromišićnih oboljenja. Neuromuskularne bolesti obuhvaćaju skupine bolesti kod kojih se radi o promjenama u području živčanih ili mišićnih stanica ili o poremećaju prijenosa podražaja živca na mišić. Danas nema lijeka niti uspješne terapije da zaustavi ili spriječi razvoj mišićne distrofije niti za većinu poznatih neuromuskularnih bolesti. Pa ipak, postoje brojni tretmani koji ublažuju neke od simptoma, barem u malom obimu ili uspore njegov neizbježan napredak.
20.05.2022.
Nacionalni dan osoba s intelektualnim teškoćama, 16. svibnja
  Na sjednici Hrvatskog sabora održanoj 31. ožujka 2017. godine jednoglasno je donesena odluka o proglašenju Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama koji će se svake godine obilježavati 16. svibnja.   Intelektualne teškoće su složena pojava stanja djeteta odnosno osobe, što je teško jedinstveno odrediti jer sadrži medicinske, psihološke, pedagoške i socijalne odrednice. Naime, nema jedne zadovoljavajuće definicije koja bi izrazila svu njezinu složenost. Prema suvremenim spoznajama i pristupu Svjetske zdravstvene organizacije, a na temelju podataka dostupnih iz AAMR-a, sada se intelektualne teškoće određuje kao: “…Značajno ograničenje u ukupnom životu pojedinca, karakterizirano bitnim ispodprosječnim intelektualnim funkcioniranjem koje je istodobno popraćeno smanjenom razinom u dvije ili više adaptivnih vještina. Područja adaptivnih vještina su: komunikacija, briga o sebi, stanovanje, socijalne vještine, samousmjeravanje, zdravlje i sigurnost, funkcionalna akademska znanja, slobodno vrijeme i rad. Intelektualne teškoće kao stanje utvrđuje se prije 18. godine života…”   Intelektualne teškoće nije bolest i ne može se liječiti.
13.05.2022.
Brošura za sadašnje i buduće studente s invaliditetom
  Poštovani članovi, članice i ostali pratitelji,   obavještavamo Vas da je Koordinacija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za područje visokog obrazovanja izradila brošuru o pravima i oblicima potpore za studente s invaliditetom tijekom studija, a koju vam dostavljamo u privitku.   Članovi navedene Koordinacije i voditelji ureda odnosno koordinatori za studente s invaliditetom na visokim učilištima žele ukazati na čestu pojavu neinformiranosti studenata s invaliditetom na prava i potpore koje mogu ostvariti. S obzirom da smatramo da je položaj studenata s invaliditetom još uvijek zbog nepostojanja zakonskih osnova nedefiniran, molili bismo Vas da brošuru proslijedite svim studentima s invaliditetom, sadašnjim i budućim, a kako bi se studenti i učenici završnih razreda upoznali s njezinim sadržajem i kako bi im bila dostupna.   Također, brošura je objavljena i na internet stranici Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom pod poveznicom https://posi.hr/publikacije/
12.05.2022.
Pravna klinika, 18. svibnja
  Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban.   Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 18.5.2022. godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć. Napominjemo, osobe trebaju sa sobom donijeti: - osobnu iskaznicu - dokumentaciju vezanu za pravni problem. Predmeti se ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći. Za dodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoći obratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci do 18.5.2022. godine svakim radnim danom od 7 do 15 sati ili na telefon 048/681-211.
11.05.2022.
Anketa „Obrazovanjem do jednakih mogućnosti“
  Poštovani članovi, članice te ostali pratitelji, na mail Udruge stigao je poziv za ispunjavanje ankete čiji sadržaj donosimo u potpunosti te Vas pozivamo da ga ispunite:   „Poštovani ili poštovana,   u nastavku maila dostavljam anketu „Obrazovanjem do jednakih mogućnosti“.    Naime, ova anketa je izrađena u svrhu ispitivanja potreba za vrstama neformalnih programa obrazovanja te informiranosti o poslovima u turizmu i ugostiteljstvu namijenjena za osobe s invaliditetom. Molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta kako biste ispunili anketu koja je u potpunosti anonimna s ciljem razvitka što kvalitetnijih neformalnih programa za osobe s invaliditetom.   Link za ispunjavanje ankete možete pronaći ovdje: https://forms.gle/eqUJo63RY2jD97Aw8   Unaprijed se zahvaljujem na Vašoj pomoći!“ - napisali su.  
10.05.2022.
Druženje i sportske aktivnosti u Udruzi, 6. svibnja
  Dana 6. svibnja, u petak, naši članovi i članice održali su druženje i sportske aktivnosti (belot, nabaci krug, viseća kuglana, pikado) u prostorijama Udruge. To je ujedno bilo i prvo druženje nakon dugo vremena koje će se i dalje organizirati petkom u poslijepodnevnim satima te pozivamo sve zainteresirane članove i članice da nam se pridruže. Za najavu dolaska i više informacija, možete nas kontaktirati na broj telefona 048/681-211.    
09.05.2022.
Europski dan neovisnog življenja, 5. svibnja
  Europska komisija 2022. godinu proglasila je Europskom godinom mladih u kojoj se želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, zelenije, uključivije i digitalnije budućnosti. Europska godina mladih pruža brojne prilike za učenje, dijeljenje vizije i susrete s drugima te sudjelovanje u aktivnostima u cijeloj Europi i zato predstavlja pravi trenutak da s puno samopouzdanja zakoračimo u budućnost, uz nadu u skori kraj pandemije. Doznajte što vas čeka u #EYY2022! Povodom Europske godine mladih 2022. Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - SOIH obilježava Europski dan neovisnoga življenja 2022. o temi „Mladi - Budućnost pokreta neovisnoga življenja“   Osobe s invaliditetom iz cijele Europe dana 5. svibnja obilježavaju Europski dan neovisnoga življenja. To je dan kada se promiče solidarnost i slave postignuća pokreta neovisnoga življenja i svih onih koji su se borili i bore za ravnopravnost osoba s invaliditetom u društvu. SOIH u svrhu što bržeg ostvarenja preduvjeta za neovisno življenje ove godine potiče uvođenje potpuno pristupačnog prijevoza o kojem će u lipnju održati Okrugli stol „Osobe s invaliditetom u prometu“ - HEKUP’22 na koji će pozvati predstavnike nadležnih ministarstava kako bi se utvrdile pretpostavke za strateško planiranje pristupačnog prijevoza u RH, posebice kada se ima na umu novi Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.   
05.05.2022.
Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, 5. svibnja
    Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP) redovito obilježava 5. svibnja  kao Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom u cilju senzibiliziranja javnosti o pitanjima s kojima se suočavaju osobe s cerebralnom paralizom. Problemi osoba s cerebralnom paralizom, njihovih obitelji i osoba koje o njima skrbe još uvijek nisu dovoljno poznati i prepoznati, a zadatak je cijeloga društva da osigura uvjete za izjednačavanje mogućnosti i unaprjeđenje kvalitete života ove posebice vulnerabilne populacije.   Ovogodišnji Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom posvećen je temi pod nazivom „Usluge u zajednici i jednake mogućnosti“. Zadnjih godina naglasak je bio na temama kao što su mogućnosti zapošljavanja i tržište rada, izgradnja kapaciteta za socijalne usluge u zajednici, socijalne usluge udruga u zajednici, izazovi u skrbi i kvaliteta života u zajednici. Ove godine daje se podrška udruzi CEDEPE Zagreb povodom otvorenja nove podružnice rada na lokaciji Novi Jelkovec u Zagrebu. Udruge članice pridružuju se obilježavanju Nacionalnog dana osoba s CP u svojim zajednicama ističući primjere dobre prakse, ali ujedno i ukazujući na probleme jednakopravnog uživanja u svim dijelovima participacije života i jednakih mogućnosti.   Broj osoba s CP   Prema službenim podacima Izvješća o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj živi 511.281 osoba s invaliditetom koje čine 12.4 % ukupnog stanovništva. Od ukupnog broja osoba s invaliditetom; osobe s cerebralnom paralizom čine 4.1 % odnosno 20.939 osoba.   Najveći broj osoba s CP živi u Gradu Zagrebu (2879), zatim na području Splitsko dalmatinske županije (1903), Primorsko goranske županije (1298), Zagrebačke županije (1166), Osječko baranjske županije (1140) i Varaždinske županije (1066). Suprotno tome, najmanji broj osoba s CP živi na području Ličko senjske županije (213), Požeško slavonske županije (419), Dubrovačko neretvanske županije (461), Virovitičko podravske županije (479) i Šibensko kninske županije (493). U Koprivničko križevačkoj županiji živi 630 osoba s cerebralnom paralizom.
04.05.2022.
Istraživanje o povećanim troškovima OSI za život u zajednici
    Obavještavamo Vas da 8. Centar znanja za društveni razvoj provodi zajedničku Kampanju „Inkluzija je ljudsko pravo“ kojom se želi postići donošenje kvalitetnog Zakona o inkluzivnom dodatku koji će osobama s invaliditetom omogućiti dostojanstven život kroz uključivanje u život zajednice, izjednačavanje mogućnosti bez obzira na vrstu, stupanj i uzrok invaliditeta.   Slijedom navedenog, u okviru Kampanje, provodi se anketno ispitivanje kojemu je cilj prikupiti sociodemografske podatke osoba s invaliditetom, a posebice njihove uvećane troškove koji su posljedica neprilagođenosti okoliša i nepostojanja sustavne podrške.   Podaci dobiveni ovim upitnikom koristit će se isključivo za svrhe ovog istraživanja. Dobiveni odgovori su anonimni i povjerljivi.   Anketa je dostupna za ispunjavanje od 27.04.-09.05.2022., te je dostupna na sljedećoj poveznici: https://formfaca.de/sm/B2K1OcHu-
28.04.2022.
Udruzi odobren novi projekt pod nazivom „Znanjem u promjene“!
  Udruga osoba s invaliditetom Križevci potpisala je dana 21. ožujka 2022. ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. Tako je u sklopu Poziva „Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice“ Udruzi odobren projekt pod nazivom „Znanjem u promjene“ u ukupnoj vrijednosti od 423.447,50 HRK, od čega iznos od 359.930,38 HRK sufinancira Europska unija. Razdoblje provedbe projekta je 18 mjeseci, od 21. ožujka 2022. do 21. rujna 2023., a partner na projektu je Udruga umirovljenika i starijih osoba Križevci.   Provedbom projekta “Znanjem u promjene” nastoji se rješiti problem nedovoljno razvijenih kapaciteta  lokalnih organizacija civilnog društva te će iz tog razloga biti održana izobrazba predstavnika i zaposlenika u području zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnog društva. Također, projekt u svojoj provedbi uključuje i komponentu volonterstva s ciljem da se osmisliti izobrazba za neposredan rad u području zapošljavanja, socijalnog uključivanja i obrazovanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Ovaj oblik izobrazbe bit će temeljen na rezultatima provedenog mapiranja potreba i usluga lokalne zajednice. Dodatno jačanje kapaciteta OCD-a želi se ostvariti provedbom radionica za prilagodbu prijavitelja i partnera za online poslovanje.   Provedba navedenih aktivnosti doprinosi specifičnim ciljevima poziva obzirom da će se ojačati kapaciteti OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama i to Udruge osoba s invaliditetom Križevci te Udruge umirovljenika i starijih osoba Križevci. Dodatni doprinos će se odraziti u ojačanim kapacitetima OCD-a za neposredan rad na područjima koji se financiraju kroz Europski socijalni fond na lokalnoj razini kroz provedbu ciljanih edukacija.    Ukoliko se želite uključiti u provedbu projekta kao volonter/ka i time pridonijeti ciljevima odobrenog projekta ili pak saznati više o njemu, uvijek se možete obratiti na naš broj telefona: 048/681-211 i tražiti voditelja projekta.       
19.04.2022.
Uskrsna čestitka 2022.
 
14.04.2022.
EU PROJEKT “ZNANJEM U PROMJENE” EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV"

Europska unija

Europski socijalni fond

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

________________________

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

________________________

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

________________________

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Posjetite web stranicu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

________________________

Čokolaterija „Hedona”

Posjetite web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci

________________________

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"