Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Srpanj
25

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Udruga invalida Križevci

ODLUKA O DODJELI PRIZNANJA - POVELJE SOIH-u (“Narodne novine”, broj 84/14.)
PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE 1654 Na temelju odredbe članka 98. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 24. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim   ODLUKU O DODJELI PRIZNANJA Povelja Republike Hrvatske, za izniman doprinos u dugogodišnjem unapređenju kvalitete života, izjednačavanju mogućnosti i stvaranju preduvjeta za neovisno življenje osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj i u svijetu, dodjeljuje se ZAJEDNICI SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE – SOIH. Klasa: 061-01/14-01/03 Urbroj: 71-05-04/1-14-01 Zagreb, 12. lipnja 2014. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, v. r.
25.07.2014.
ODRŽAN 3. SASTANAK PARTNERA U EU PROJEKTU “DEQUAL”, 22.07.2014.
Dana 22.07.2014. godine održan je treći sastanak partnera u EU projektu "Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama putem podizanja razine kvalitete udomiteljstva - DEQUAL". Na sastanku je verificiran zapisnik sa prethodnog sastanka. Izložen je kratak pregled napretka projekta, te dogovoreni kriteriji za udomljavanje i bazu udomitelja/potencijalnih udomitelja. Dogovorena je i medijska strategija. Projekt "DEQUAL" sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda. Ugovorno tijelo je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Vrijednost projekta je 246.538,97 EUR, od čega 80,49% sufinancira EU. Projekt je započeo u travnju 2014. godine i trajati će 18. mjeseci. Nositelj projekta je Centar za rehabilitaciju Stančić, a partneri na projektu su: Centar za socijalnu skrb Vrbovec, Centar za socijalnu skrb Križevci, Udruga invalida Križevci i Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci. Osnovni cilj projekta: doprinjeti socijalnom uključivanju osoba s intelektualnim teškoćama s područja Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije kroz jačanje kapaciteta udomiteljskih obitelji. Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama. Podizanje kvalitete življenja osoba s intelektualnim teškoćama i popularizacija udomljavanja. Specifični ciljevi: Jačanje kapaciteta udomiteljskih obitelji na području Zagrebačke i Koprivničko-Križevačke županije, prevencija institucionalizacije i osnaživanje procesa deinstitucionalizacija osoba s intelektualnim teškoćama, osnivanje i edukacija 2 mobilna tima za pružanje podrške udomiteljima, osnivanje 2 Kluba za osobe s intelektualnim teškoćama u zajednici, poboljšanje kvalitete življenja za udomljene osobe te povećanje broja specijaliziranih udomitelja. Očekivani rezultati i utjecaj projekta: Prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama i njihov ostanak u lokalnoj zajednici putem jačanja udomiteljske skrbi što prevenira smještavanje osoba s intelektualnim teškoćama u domove socijalne skrbi  Doprinos procesima deinstitucionalizacije budući da će se dio korisnika iz Centra za rehabilitaciju Stančić deinstitucionalizirati u udomiteljske obitelji na području Zagrebačke i Koprivničko-križevačke županije Jačanjem kapaciteta udomiteljskih obitelji i njihovom edukacijom za specijalizirano udomiteljstvo, te podrškom putem mobilnih timova stručnih radnika doma socijalne skrbi, direktno se utječe na kvalitetu i širenje socijalnih usluga, te transformaciju domova socijalne skrbi u odabranim zajednicama Organizacijom edukativnih radionica i otvaranjem klubova za osobe s intelektualnim teškoćama u zajednici pomaže se njihovom osnaživanju (program samozastupanja, osobno usmjereno planiranje) i razvoju njihovih kompetencija (treniranje za obavljanje poslova na poljoprivrednom gospodarstvu) čime se stvaraju pretpostavke za njihovo zapošljavanje u okviru ruralne zajednice i direktno utječe na socijalnu uključenost osoba s invaliditetom Promocija partnerskih odnosa i razvoj socijalnih usluga u zajednici.  
24.07.2014.
ODRŽANA RADIONICA “USLUGE ASISTENCIJE U NASTAVI”, 17.07.2014.
U sklopu zajedničkog projekta "Osnaživanje udruga osoba s invaliditetom za učinkovitiju provedbu javnih politika i demokratizaciju društva", dana 17.07.2014. godine u Križevcima održala se radionica na temu „Usluge asistencije u nastavi“. Zajednički projekt provode Društvo distrofičara Zagreb – DDZ, Društvo distrofičara Istre – DDI, Udruga osoba s invaliditetom Slatina, Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije – UOSIKAŽU i Udruga invalida Križevci – UIK. U sklopu radionice bili su predstavljeni dosadašnji rezultati zajedničkog projekta. Predstavljen je Promotivni video EU projekta naše Udruge „Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav“. Gosti radionice: Mladen Tenodi - Pročelnik Upravnog odjela zu društvene djelatnosti Grada Križevaca, Mirjana Gregurek - ravnateljica Dječjeg vrtića Križevci, Dražen Bokan - ravnatelj OŠ "Ljudevita Modeca" Križevci pozdravili su sve prisutne sa nekoliko riječi. Petar Gatarić, predsjednik Udruge invalida Križevci predstavio je pružanje usluga asistencije u nastavi u sklopu narečenog EU projekta. Helena Posavec, asistentica u nastavi imala je izlaganje na temu iskustva rada asistenata u nastavi. Snježana Katić, nastavnica u OŠ "Vladimir Nazor" Križevci govorila je svoja iskustva rada sa djetetom s teškoćama u razredu. Majka Jelena Mašek govorila je svoja iskustva, kao i dijete Patrik Miljanović. Ana Ivančan, socijalni pedagog, imala je izlaganje na temu: Supervizija rada asistenata u nastavi.     Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
21.07.2014.
DAN DRŽAVNOSTI, 25.06.2014.
Dan državnosti, 25. lipnja, u Republici Hrvatskoj državni je blagdan kojim se obilježava povijesna odluka Sabora donesena istoga datuma 1991. godine. Povijesnoj odluci Hrvatskoga sabora o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika donesenoj 25. lipnja 1991. prethodila je takva odluka građana Republike Hrvatske iskazana na referendumu održanom 19. svibnja 1991. godine. Više od 94 posto građana donijelo je sljedeću odluku: "1. Republika Hrvatska, kao suverena i samostalna država, koja jamči kulturnu autonomiju i sva građanska prava Srbima i pripadnicima drugih nacionalnosti u Hrvatskoj, može stupiti u savez suverenih država s drugim republikama. 2. Republika Hrvatska ne ostaje u Jugoslaviji kao jedinstvenoj saveznoj državi.“ Na temelju takvog očitovanja volje građana, a nakon neuspjeha pregovora s ostalim bivšim jugoslavenskim republikama o izlasku iz državnopolitičke krize, Sabor Republike Hrvatske, na zajedničkoj sjednici sva tri saborska vijeća 25. lipnja 1991. godine donosi Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, kojom se utvrđuje da "ovim činom Republika Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ. Republika Hrvatska pokreće postupak za međunarodno priznavanje". Na istoj je sjednici Sabor donio i Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Posredstvom međunarodne zajednice, radi lakših pregovora o razdruživanju među bivšim jugoslavenskim republikama, Brijunskom je deklaracijom utvrđen tromjesečni rok odgode primjene Ustavne odluke od 25. lipnja 1991. godine. No, istekom moratorija na tu povijesnu odluku, 8. listopada 1991. godine Republika Hrvatska raskida državno-pravne sveze sa ostalim republikama i postaje slobodna, samostalna i neovisna država.
25.06.2014.
DAN ANTIFAŠISTIČKE BORBE, 22.06.2014.
Dan antifašističke borbe je državni blagdan u Republici Hrvatskoj koji se slavi 22. lipnja. Obilježava se u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kad je u šumi Brezovica kod Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, ujedno i prva antihitlerovske postrojba u tadašnjoj okupiranoj Europi. Nacionalsocijalistička je Njemačka toga jutra napala Sovjetski Savez u operaciji pod kodnim nazivom Operacija Barbarossa. Time je izigran pakt Ribbentrop-Molotov o nenapadanju između ove dvije sile. Zbog takvih novonastalih okolnosti pripadnici Komunističke partije Hrvatske u Sisku našli su se u opasnosti, te su se povukli u okolicu grada – najprije u selo Žabno, a potom u šumu Brezovicu kraj Siska. Ondje su osnovali Prvi sisački partizanski odred, koji od prvih dana izvodi diverzije, osobito na željeznici. Odred je tada imao 77 boraca, a predvodili su ih zapovjednik Vlado Janić Capo, i politički komesar Marijan Cvetković. Pripadnik odreda bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Kako su u odredu većinom bili Hrvati, borilo se uglavnom na hrvatskom području, a završetak Drugoga svjetskog rata doživjela su tridesetosmorica tih boraca. Osnutak sisačkog odreda označio je početak organizirane narodnooslobodilačke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih građana. U postrojbama Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije (čiji je sastavni dio bila i Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Hrvatske) borilo se oko 230.000 boraca iz Hrvatske, a na njezinu teritoriju stvorene su 52 brigade, 17 divizija i pet, od ukupno 11, korpusa NOV-a. Dan antifašističke borbe obilježava se na ovaj dan od stjecanja hrvatske neovisnosti. U bivšoj SFRJ kao Dan antifašističke borbe slavio se 27. srpnja – Dan ustanka naroda Hrvatske – što je bilo povezano s događajima u Srbu, iako je osnutak sisačkoga odreda tom danu prethodio više od mjesec dana.
22.06.2014.
BLAGDAN TIJELOVA, 19.06.2014.
U Katoličkoj crkvi danas se slavi Tijelovo, blagdan kada se procesijama kroz gradove javno svjedoči vjera. Kao i u većini zapadnoeuropskih zemalja, u Hrvatskoj jeTijelovo - državni blagdan. Vjernici Misom i procesijama slave blagdan Tijelova. Tijelovo je jedan od četiriju zapovjednih blagdana Katoličke crkve, pomiče se ovisno o Uskrsu i uvijek se slavi u četvrtak nakon svetkovine presvetog Trojstva. Blagdan je to sakramenta u kojem se, kako kršćani vjeruju i svjedoče, na nevjerojatan i neopisiv način daruju Božja ljubav i milosrđe. Na današnji se blagdan izlaže Presveti oltarski sakrament. Noseći ga gradom u procesiji, vjernici sa svojim svećenicima tako javno svjedoče svoju vjeru.
19.06.2014.
POZIVAMO VAS NA DANE OTVORENIH VRATA UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI
Udruga invalida Križevci i ove će se godine uključiti u Dane otvorenih vrata udruga 2014. koje organizira Ured za udruge Vlade RH. Cilj Dana otvorenih vrata udruga 2014. je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima. Udruga invalida Križevci će imati prodajno izložbeni štand na Trgu Antuna Nemčića u Križevcima sa radovima iz kreativnih radionica članova/ica Udruge, te promotivnih materijala o radu Udruge i provedbi projekata i programa, kao i prikazivanje promotivnog videa o socijalnom poduzeću "Hedona" d.o.o. - Križevačkoj čokolateriji.   Vrijeme i datum održavanja:   5. lipnja 2014. od 9,00 do 15,00 sati 6. lipnja 2014. od 9,00 do 15,00 sati 7. lipnja 2014. od 9,00 do 13,00 sati   Srdačno dobrodošli!
02.06.2014.
ODRŽANA ZAVRŠNA KONFERENCIJA O PROVEDBI TROGODIŠNJEG PROGRAMA, 29.05.2014.
Dana 29.05.2014. godine u Multimedijalnoj dvorani kulturnog centra Gradske knjižnice "Franjo Marković" Križevci održala se završna konferencija o provedbi trogodišnjeg programa "Mobilnim timom do pomoći i njege u kući osobama s težim stupnjem invaliditeta". Program je trajao od 2011.-2014. i financiran je sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih. Nositelj programa je Udruga invalida Križevci u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i suradnji sa Gradom Križevci. Na završnoj konferenciji prisustvovali su partneri i suradnici projekta: Željka Koluder-Vlahinja, Pročelnica za zdravstvo i socijalnu skrb Koprivničko-križevačke županije, prof. Mladen Tenodi, Pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Križevci, g. Mario Filipašić, zamjenik Načelnika Općine Kalnik, g. Zdravko Pomper, predstavnik Općine Gornja Rijeka i socijalna radnica Lanom Banić iz Centra za socijalnu skrb Križevci. Predsjednik Udruge invalida Križevci g. Petar Gatarić istaknuo je značaj partnerstva sa Centrom za socijalnu skrb Križevci i suradnje sa Gradom Križevci, te naglasio kako je Ministarstvo socijalne politike i mladih prepoznalo značaj ovog programa i osiguralo njegov nastavak u novom ciklusu 2014.-2017. Voditelj programa Mario Stančić iznio je u prezentaciji sve provedene aktivnosti, ciljeve i rezultate programa. U trogodišnji program bilo je uključeno ukupno 47 korisnika. Programom se pružalo socijalne usluge korisnicima s težim stupnjem invaliditeta: a) usluge pomoći u kući: - organiziranje prehrane (nabavka i dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremi obroka, pranje posuđa); - pomoć u održavanju osobne higijene (presvlačenje krevetnine, pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanje i zadovoljavanje drugih higijenskih potreba); - obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i sl.); - organiziranje pranja i glačanja rublja; b) usluge pomoći izvan kuće: - nabavka svakodnevnih potrepština u trgovini; - uplata računa, predaje pisama; - podizanje lijekova u ljekarni; c) pratnju teže pokretnih osoba prilikom obavljanja neophodnih poslova izvan kuće: - pratnja pri odlasku liječniku; - pratnja pri odlasku u trgovinu; d) razgovor i druženje e) posredovanje između korisnika programa i institucija vezano uz ostvarivanje različitih prava. Socijalne usluge pružao je mobilni tim (četiri člana/ice mobilnog tima - tri osobe s lakšim stupnjem invaliditeta i vozač).    
31.05.2014.
ODRŽANA RADIONICA “PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U RURALNIM SREDINAMA”
U sklopu zajedničkog projekta "Osnaživanje udruga osoba s invaliditetom za učinkovitiju provedbu javnih politika i demokratizaciju društva", dana 20.05.2014. godine u Karlovcu održala se radionica na temu „Pružanje socijalnih usluga u ruralnim sredinama“. Zajednički projekt provode Društvo distrofičara Zagreb – DDZ, Društvo distrofičara Istre – DDI, Udruga osoba s invaliditetom Slatina, Udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije – UOSIKAŽU i Udruga invalida Križevci – UIK. U sklopu radionice bili su predstavljeni  predstavljeni dosadašnji rezultati zajedničkog projekta. Iz Udruge osoba s invaliditetom Karlovačke županije predstavili su svoj rad na pružanju socijalnih usluga u ruralnim sredinama, kao i same rezultate projekta. Predstavnici Udruga razmjenili su i svoja iskustva rada s Compex uređajem za stimulaciju mišića.     Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
21.05.2014.
NACIONALNI DAN OBOLJELIH OD NEUROMUSKULARNIH BOLESTI, 21.05.2014.
Dan 21. svibnja proglašen je Nacionalnim danom oboljelih od neuromuskularnih bolesti. Trenutno je poznato oko 40 neuromuskularnih poremećaja katalogiziranih u dvije grupe (neuropatije i miopatije) određene tipom tkiva koji je napadnut. Istovremeno ove grupe su katalogizirane u daljnje podgrupe. Danas nema lijeka niti uspješne terapije da zaustavi ili spriječi razvoj mišićne distrofije niti za većinu poznatih neuromuskularnih bolesti. Pa ipak, postoje brojni tretmani koji ublažuju neke od simptoma, barem u malom obimu ili usporuju njegov neizbježan napredak. Kao cjelina, neuromuskularne bolesti pogađaju ljude u svim razdobljima života: djeca, adolescenti, odrasli ili starija dob, i to oba spola. Njihov učinak je od postepenog gubitka mobilnosti i samostalnosti do teške invalidnosti i smrti u najtežem obliku (najčešće od ovih su ALS i Duchenne mišićna distrofija). Njezina prisutnost je raširena u cijelom svijetu, nema zemlje niti regije bez osobe pogođene nekim tipom mišićne distrofije ili neuromuskularne bolesti. Pojavljivanje neuromuskularnih bolesti je općenito 1 na svakih 1000 rođenih, dok je mišićna distrofija općenito blizu 1 na svakih 2000 rođenih, a u pojedinačnim raznolikostima najveća učestalost je nađena kod Duchenne mišićne distrofije (najčešćom i najtežom) gdje se pojavljuje kod 1 od 3500 rođene muške djece. Usprkos tomu što su neuromuskularne bolesti i posebno mišićne distrofije u cjelini učestalije nego mnoge poznate genetske bolesti, ljudi sa neuromuskularnim bolestima i mišićnom distrofijom kroz povijest su bili kulturno i socijalno na rubu u većini zemalja, a posebno u zemljama u razvoju. Zbog svih ovih razloga, odlučeno je da se 21. svibanj proglasi Nacionalnim danom oboljelih od neuromuskularnih bolesti i još jednom podigne svijest u većini medija (TV, radio, novine), vlade, zdravstvenih i javnih ustanova, i pojedinaca o našoj nevidljivoj ali prisutnoj populaciji. Cilj je da svi mogu doprinijeti da se poveća pažnja i razumijevanje ovih bolesti koje uništavaju živčano i mišićno tkivo. Unatoč nedostatku lijeka oni pogođeni bolešću mogu na ovaj način pokrenuti mnoštvo akcija na nacionalnoj i internacionalnoj razini sa ciljem da se poboljša kvaliteta života svih neuromuskularnih bolesnika i iznad svega uliti im nadu. Ne zaboravite stoga da je “I vaše srce mišić“.
21.05.2014.
MEĐUNARODNI DAN OBITELJI, 15.05.2014.
15. svibnja obilježava se Međunarodni dan obitelji, a cilj mu je skrenuti pozornost javnosti na pravu vrijednost obitelji kao čvrste zajednice muža, žene i djece, u kojoj se na poseban način trebaju zrcaliti sve životne kvalitete. Obitelj je u tom smislu, temeljna i najvažnija stanica i društva i Crkve, ona koja ima potencijal izgrađivati svu životnu zbilju i svojom kvalitetom mijenjati sve na dobro. Zato je važno, iznimno važno, posvetiti obitelji posebnu pozornost, odnosno s jedne strane nastojati kroz odgoj i razne druge poticajne modele prenositi na mlade oduševljenje i želju za osnivanjem istinske bračne i obiteljske zajednice, takve koja će biti utemeljena u čvrstim i trajnim općeljudskim i kršćanskim vrijednostima, a s druge strane svim mogućim sredstvima pripomagati da se nezdrave bračne i obiteljske okolnosti, napose kad su u pitanju zlostavljanja i nasilja, ali i mnogi drugi negativni vidovi, suzbijaju i ozdravljaju. Nažalost, danas je obitelj možda i najviše ugrožena, jer joj prijete razaranja i iznutra i izvana, odnosno zbog nametanja sekularističkih i površnih (ne)vrijednosti i odbacivanja kršćanskih (i općenito vjerskih), dolazi do devalvacije onih istinskih kao što su ljubav, razumijevanje, poštovanje, međusobno pomaganje, uvažavanje itd., što se snažno osjeća i na obiteljskom polju, tako da je sve manje “kvalitetnih” i brakova i obitelji, a sve više “razorenih” (u širokom smislu riječi). S druge strane, ta se uzvišena zajednica izravno ugrožava i kroz razne nedorečene i protuobiteljski usmjerene zakonske regulative, koje su sve češće i agresivnije. Nametanjem rodne i drugih protucrkvenih i protudruštvenih ideologija, koje doslovno  tresu svijetom i predstavljaju najžešći oblik totalitarizma, obitelj je svedena na tehnicističku razinu i ne priznaje joj se posebna vrijednost koju po sebi ima i zaslužuje. Zato je itekako važno da uvijek budemo duboko svjesni značenja “zdravih obitelji” i svim svojim snagama pokušamo vlastite obitelji učiniti takvima, jer su one najsigurniji i najbolji put ozdravljenja cjelokupnog društva. U tom smislu, neka nam poseban poticaj budu riječi sv. Pavla, u kojima nas sve opominje ovako: Muževi, ljubite svoje žene; žene, poštujte svoje muževe; djeco, slušajte svoje roditelje; roditelji, ne ogorčujte svoju djecu, nego ih odgajajte stegom i urazumijevanjem Gospodnjim (usp. Ef 5,25-6,4). Izvor: http://www.vjeraidjela.com
15.05.2014.
ODRŽANA REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI, 03.05.2014.
Dana 03.05.2014. godine u restoranu „Vojarna“ u Križevcima održala se Redovna Izborna Skupština Udruge invalida Križevci. Na Skupštini su prisustvovali uvaženi gosti: gđa. Željka Koluder Vlahinja, Pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-sovcijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije; g. Tomislav Katanović, zamjenik gradonačelnika grada Križevaca; Silvija Ognjan Podolski, zamjenica Načelnika Općine Gornja Rijeka; gđa. Jozefina Kranjčec, predsjednica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida; gđa Tamara Premuš, predsjednica Udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci; g. Stjepan Kramar, predstavnik Udruge matice umirovljenika Križevci i predstavnice Centra za socijalnu skrb Križevci, socijalne radnice gđa. Lana Banić i Kristina Trbuha. Na Redovnoj Izbornoj Skupštini Udruge invalida Križevci usvojeni su: 1. Izvještaj o radu u 2013. godini, 2. Izvještaj o financijskom poslovanju Udruge u 2013. godini, 3. Izvješće Nadzornog odbora za 2013. godinu, 4. Izvješće Suda časti za 2013. godinu, 5. Operativni plan Udruge za 2014. godinu, 6. Financijski plan Udruge za 2014. godinu. Razriješeni su dosadašnji članovi/ice tijela upravljanja, te su izabrani novi članovi/ice tijela upravljanja.   U Upravni odbor Udruge invalida Križevci izabrani su: 1) Petar Gatarić, 2) Melita Filipec, 3) Ružica Zec, 4) Dragica Nemčić, 5) Zoran Zimonji, 6) Petar Pavlinušić 7) Zdravko Pomper.   U Nadzorni odbor Udruge invalida Križevci izabrani su: 1) Božidar Loborec 2) Kruno Neduhal 3) Biserka Novosel   U Sud časti Udruge invalida Križevci izabrani su: 1) Stjepan Biškup, 2) Barica Orešnik, 3) Stjepan Sentočnik. Na Redovnoj Izbornoj Skupštini Udruge invalida Križevci održana je i konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Udruge invalida Križevci na kojoj je za predsjednika Udruge invalida Križevci izabran g. Petar Gatarić, a za dopredsjednicu Udruge invalida Križevci gđica Melita Filipec. Nakon održanih izbora za tijela upravljanja Udruge, Skupštini su se obratili i uvaženi gosti: gđa. Jozefina Kranjčec, predsjednica Hrvatskog saveza udruga tjelesnih invalida pozdravila je sve prisutne te istaknula da je Udruga invalida Križevci prva udruga od 62 udruge članice Saveza po ostvarenim rezultatima u 2013. godini. Također, pohvalila je rad predsjednika Udruge i njegovog tima, te zaželjela u narednoj godini puno dobrih rezultata i odobrenih projekata. gđa. Željka Koluder Vlahinja, Pročelnica Upravnog odjela za zdravstveno-sovcijalne djelatnosti Koprivničko-križevačke županije, istaknula je kako je imala sreću prije nekoliko godina upoznati ovu Udrugu i razviti jednu lijepu suradnju. Kao prijašnja ravnateljica Obiteljskog centra sudjelovala je u edukaciji asistenata u nastavi, hvale vrijednog projekta i kao takvog jednog i jedinstvenog u Koprivničko-križevačkoj županiji. Naglasila je i kako je ova Udruga zaista okrenuta svojem članstvu, te je prepoznala potrebe svojih članova/ica, od onih najmanjih do onih starijih. Na nivou Županije svjesni su važnosti rada ove Udruge. g. Stjepan Kramar, predstavnik Udruge matice umirovljenika Križevci, čestitao je na ostvarenim rezultatima i na izboru novog (starog) rukovodstva Udruge, te pozvao na nastavak suradnje ove Udruge i Udruge matice umirovljenika Križevci. g. Tomislav Katanović, zamjenik gradonačelnika grada Križevaca, pozdravio je sve prisutne u ime gradonačelnika grada Križevaca g. Branka Hrga. Čestitao je na ostvarenim rezultatima, koje bi se mogle posramiti i neke jedinice lokalne samouprave. Istaknuo je da je Grad Križevci ponosan na rad ove Udruge i da je potpomagao rad Udruge kako materijalno tako i financijski. g. Tomislav Katanović istaknuo je i kako je osobno ponosan na projekt „Chocolaterije CRIS“ na kojem je sudjelovao kao prijašnji direktor Križevačkog poduzetničkog centra. Grad Križevci će se potruditi da još više promovira taj projekt kako bi se uzdigao na još veću razinu. Na kraju je zaželio puno uspjeha u daljnjem radu Udruge i naglasio da su joj vrata Gradske Uprave uvijek otvorena.
05.05.2014.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga invalida Križevci koristi institucionalnu podršku zahvaljujući Razvojnoj suradnji Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Ministarstva socijalne politike i mladih u provođenju Pilot - programa sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

EU projekt “Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav”

 

 

 

Ulaganje u budućnost              
Projekt  je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

 

 

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr/

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"

Promotivni film za projekt “Mobilnošću do zaposlenja”

 

Klikom na sliku pogledajte promotivni film za projekt "Mobilnošću do zaposlenja" Instruktažnog centra Križevci namijenjenog osobama sa invaliditetom koje žele pohađati autoškolu na posebno prilagođenom vozilu.