Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
16

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Udruga invalida Križevci ka konvenciji UN-a

Udruga invalida Križevci ka konvenciji UN-a

O GRADU KRIŽEVCIMA

Grad Križevci je jedan od najstarijih gradova sjeverne Hrvatske, grad bogate i slavne prošlosti. Poznat je po svom kulturnom nasljeđu, njegov pisani spomen pod nazivom Kris nalazimo u dokumentima već 1193. godine, a status slobodnog kraljevskog grada dobio je 1252. godine.

Grad se dići i vrijednim obrtnicima, poduzetnicima, sportskim šampionima, najboljim tamburašima, grad u kojem sadašnji trenutak, opravdava očekivanja perspektivne budućnosti, razvijenog poduzetništva i gospodarstva, turizma, trgovine, prometa, školstva i društvenih djelatnosti. On se dići i po «svojoj» Udruzi invalida Križevci, koja svojim radom i aktivnostima opravdava svrhu zbog kojega je osnovana.

Križevci su drugi po veličini gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem danas živi 11.445 stanovnika, od toga broja, prema podacima iz Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom, registrirano je 1.051 osoba s invaliditetom (svoja prava po osnovi invaliditeta ostvaruju preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - broj registriranih osoba s invaliditetom bio bi veći da su obrađeni podaci o osobama s invaliditetom, koja svoja prava ostvaruju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Centra za socijalnu skrb).

Prema procjeni broj osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu grada Križevaca je otprilike kao i ona na nacionalnoj razini – oko 10%. Od ukupnog broja registriranih osoba s invaliditetom, šezdeset i dvoje (62) je djece sa najtežim stupnjem tjelesnog oštećenja, od toga 15-ero djece u invalidskim kolicima.

Križevci sve više i više dobivaju željene oblikovane sadržaje koji krase «gradove po mjeri čovjeka». Zašto?

U posljednjih nekoliko godina izgrađeni su kapitalni objekti od velikog značaja za osobe s invaliditetom:

Izgrađen je objekt Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, u kojem se obrazuju i rehabilitiraju djeca s teškoćama u razvoju. Objekt je pristupačan osobama s invaliditetom, a obrazovanje i rehabilitacija djece sa poteškoćama u razvoju obavlja se po najsuvremenijim standardima i metodama, po najsuvremenijim metodama.

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitacijuCentar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Izgrađena je sportska dvorana, koja svojim sadržajima i pristupačnosti osobama s invaliditetom, omogućava i osobama s invaliditetom da zadovolje svoje potrebe u športu i rekreaciji.

Sportska dvoranaSportska dvorana

Izgrađen je objekt u kojem je smješten Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Križevci, služba koja je također od posebne važnosti za osobe s invaliditetom.

Zavod za zapošljavanjeZavod za zapošljavanje

Izgrađen je objekt Hitne medicinske pomoći sa Zavodom za javno zdravstvo i objekt za ordinacije opće medicine i pedijatrije - dva kapitalna objekta od velike važnosti za osobe s invaliditetom.

Zavod za javno zdravstvoZavod za javno zdravstvo
Ordinacija opće medicine i pedijatrijaOrdinacija opće medicine i pedijatrija

Osigurano je gradsko zemljište i izdana je građevinska dozvola za izgradnju Centra za socijalnu skrb. Centar bi prema planu trebao biti završen iduće 2007. godine. Također kapitalni objekt od posebne važnosti za osobe s invaliditetom.

Službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, sada se nalaze u novim prostorima i u potpunosti su pristupačne osobama s invaliditetom.

Zavod za zdravstveno osiguranjeZavod za zdravstveno osiguranje
Zavod za mirovinsko osiguranjeZavod za mirovinsko osiguranje

Dana 23.11.2004. godine Gradsko poglavarstvo grada Križevci osniva Povjerenstvo za osobe s invaliditetom. Suradnja Grad Križevci - SOIH - Udruga invalida Križevci, rezultirala je prilagodbu Gradskog bazena u Križevcima osobama s invaliditetom (izgrađena je rampa, izgrađen je sanitarni čvor, nabavljene su kabine za presvlačenje i sunčališta, te nabavljen i instaliran lifter).

Gradski bazen u KriževcimaGradski bazen u Križevcima

Projekt je financiran iz sredstava Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i sredstava Grada Križevci. Gradsko vijeće grada Križevaca, na svojoj Tematskoj sjednici, dana 07.12.2005. godine donijelo je Križevačku strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini, na kojoj sjednici nije se dizanjem ruku deklarativno glasovalo za Križevačku strategiju, već vijećnici svojim aktivnim učešćem u raspravama o istoj, u bitnome pridonijeli značaju donošenja takove strategije. Ovdje treba istaći ulogu SOIH Zajednice saveza osobe s invaliditetom Hrvatske, posebice njenog predsjednika dr. Zorislava Bobuša i gospođe Marice Mirić, stručne suradnice u SOIH-u, koji su aktivno učestvovali u izradi radne verzije rečene strategije, kao i u konačnom Nacrtu Križevačke strategije, te prisustvovali Tematskoj sjednici Gradskog vijeća i svojim aktivnim učešćem u prezentaciji Križevačke strategije, pridonijeli donošenju iste.

Od značaje je i to, što je predstavnik Udruge invalida Križevci, prisustvovao sjednici Gradskog poglavarstva Križevci, kada je usvajan Nacrt Križevačke strategije i svojim učešćem u raspravi pridonosi uspješnom usvajanju Nacrta Križevačke strategije.

Sjednica gradskog poglavarstvaSjednica gradskog poglavarstva

 

O UDRUZI INVALIDA KRIŽEVCI

Kada je riječ o Udruzi invalida Križevci, treba reći: da djeluje od 1999. godine, da sada ima evidentirano 486 člana, od toga aktivnih 287 člana (plaćena članarina). Osnovana je sa vizijom izgrađenog takvog gospodarskog i društvenog sustava u kojem će se osobama s invaliditetom priznati prirođeno dostojanstvo; u kojemu će se izjednačiti mogućnosti za osobe s invaliditetom; u kojemu će se priznati različitost osoba s invaliditetom; priznati njihovu osobnu autonomiju i njihovu neovisnost uključujući slobodu izbora; u kojem sustavu bi osobe s invaliditetom trebale imati aktivnog učestvovanja u postupku donošenja odluka o politikama i programima, posebice onima koji se izravno odnose na njih i u kojem sustavu će se promicati puno uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom.

I sa misijom: Senzibilizacija javnosti u svim segmentima društva vezano uz invaliditet i osoba s invaliditetom; promicanje poštivanja naših prava; zagovaranjem modela za njihovo aktivno i ravnopravno sudjelovanje u ukupnom razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i borba protiv nepromjenljivosti i predrasuda prema osobama s invaliditetom u svim područjima života. Da bi ojačala i ispunila svoju važnu ulogu u zajednici, morala je ispuniti nekoliko bitnih pretpostavki u svome razvoju.

 

Suradnja s Gradom Križevci

Uspostava suradnje sa Gradom Križevci se u početku to zasnivalo na osiguranju sredstava za troškove osnivanja udruge, sredstvima za redovnu djelatnost udruge, te dodjela objekta koji treba adaptirati i proširiti za radni prostor udruge.

Radni prostor

Rješavanje problema radnog prostora trajalo je tri godine (u početku koristio se prostor Gradskog društva Crvenog križa). U izgradnju radnog prostora, najteže poslove poput zidanja, žbukanja, pokrivanja krova, radile su same osobe s invaliditetom i roditelji nekih našim mladih članova

Oprema radnog prostora

Radni prostori opremljeni su sa suvremenim namještajem, informatičkom i drugom opremom.

Zapošljavanje djelatnika

Poduzimanje mjera i aktivnosti zapošljavanja za rad u udruzi, realizirani su programom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje «Šansa za nas», kojim su zaposlene dvije osobe s invaliditetom. Jedna je muška osoba s invaliditetom, sa 80% tjelesnim oštećenjem (cerebralna paraliza), a druga je ženska osoba s invaliditetom (oštećenje sluha po Sabine Floweru 78%).

Edukacija i uspostava suradnje sa SOIH-om, HSUIR-om i HSUTI-jem

Edukacija i uspostava suradnje sa SOIH-Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske je jedno od ispunjenja bitnih pretpostavki bez kojih funkcioniranje udruge ne bi bilo moguće. Suradnja sa SOIH-om intenzivno je započela otvaranjem radnih prostora, na Dan grada Križevaca, dana 24.04.2002. godine. Taj dan dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a i gospođa Marica Mirić, stručna suradnica SOIH-a, održali su okrugli stol Kako poboljšati kvalitetu življenja osoba s invaliditetom, sa demonstracijom rada sa psima vodičima, sa demonstracijom vožnje invalidskim kolicima po rampi, te predstavljanje vozila za osobe s invaliditetom.

Dalje, udruga se aktivno uključuje u realizaciju svim projekata odnosno programa od važnosti za osobe s invaliditetom koje provodi SOIH. Tako se održavaju okrugli stolovi na teme: Barijere i mobilnost – humanizacija života u okolini (predavači: Dr. Zorislav Bobuš i gospođa Marica Mirić), Misija Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske u promicanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom (predavač: Dr. Zorislav Bobuš) i dr.

Udruga sudjeluje na svim simpozijima, okruglim stolovima i radionicama u organizaciji SOIH-a, HSUIR-a i HSUTI-ja, a svojim pisanim radovima za Zbornik radova, aktivno se uključuje u uspješan rad organiziranih skupova. Također, udruga aktivno sudjeluje u projektima SOIH-a Pristupačna Hrvatska i Neovisno življenje. Učestvujemo u obilježavanju 3. prosinca – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, kojega organizira SOIH. Tako npr. sudjelovali su na obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom: dana 06.12.2003. u Varaždinu po motom Europska godina s invaliditetom, dana 03.12.2004. godine u Vukovaru koji se odvijao pod motom Podsjećamo-upozoravamo i 3.prosinca 2005. godine u Karlovcu koji se obilježavao pod motom Podsjećamo – upozoravamo.

Međunarodni dan osoba s invaliditetomMeđunarodni dan osoba s invaliditetom

Udruga prigodno obilježava: Dan dječje i cerebralne paralize, Dan obitelji, Dan oboljelih od neuromuskularnih bolesti, Europski tjedan mobilnosti i Dan bijelog štapa. Predstavnik udruge imao je čast i zadovoljstvo prisustvovati vrlo uspješnom EDF seminaru za udruge osoba s invaliditetom u Hrvatskoj “Ništa o nama bez nas” u organizaciji SOIH-a, na kojem su obrađene teme: Financiranje udruga osoba s invaliditetom, Antidiskriminacijsko zakonodavstvo, Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom i Lobiranje i komuniciranje s medijima.

EDF seminari za udruge osoba s invaliditetomEDF seminari za udruge osoba s invaliditetom

Sukladno odrednicama Križevačke strategije jedinstvene politike osoba s invaliditetom u 2006. godini, dana 19.06.2006. godini u Velikoj vijećnici Grada Križevci, održana je Tribina o zapošljavanju osoba s invaliditetom, u organizaciji Grada Križevci, SOIH-a i Udruge invalida Križevci. Na rečenoj tribini obrađene su teme: Zapošljavanje osoba s invaliditetom - mit ili stvarnost, Europske direktive vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o radu s osobama s invaliditetom - Područne službe Križevci. Predavači su bili: gospođa Marica Mirić, stručna suradnica SOIH-a, prof. Jadranka Čapalija, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područne službe Križevci i prof. Valerija Kramar, stručna savjetnica za profesionalno informiranje i obrazovanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Križevci.

Zapošljavanje osoba s invaliditetomZapošljavanje osoba s invaliditetom

Dana 25. travnja 2005. godine u Velikoj vijećnici grada Križevci dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a i gospođa Marica Mirić, stručna suradnica u SOIH-u, promoviraju Vodič kroz Križevce za osobe s invaliditetom. Vodič je tiskan u sklopu programa SOIH-a Pristupačna Hrvatska. Vodičem se senzibilizira javnost za pitanja pristupačnosti.

Nakon izdavanja Vodiča kroz Križevce, pokrenuo se postupak pristupačnosti objekata javnih ustanova, javnih poduzeća, državnih tijela, tijela jedinica lokalne samouprave, trgovina, i dr. Puno toga je do sada realizirano, tako da je nužno u što skorije vrijeme ažurirati rečeni vodič. Uloga SOIH-a u donošenju Križevačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini je nemjerljiva.

Suradnja Grad Križevci – SOIH – Udruga invalida Križevci

Značajna suradnja Grad Križevci – SOIH - Udruga invalida Križevci rezultirala je potpisivanjem Sporazuma o suradnji Grada Križevaca i Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske koji ima karakter trajnog dokumenta, te dodjeljivanjem Priznanja Poglavarstva Grada Križevci za pružanje stručne pomoći u promicanju unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom na području Grada Križevaca SOIH-u povodom obilježavanja Dana grada Križevci u 2006. godini. Da nije bilo narečene suradnje puno toga ne bi bilo moguće ostvariti i realizirati. U bitnome je i ta suradnja osnažila udrugu u svakom pogledu.

Suradnja Grad Križevci – SOIH – Udruga invalida KriževciSuradnja Grad Križevci – SOIH – Udruga invalida Križevci

Financiranje udruge

Udruga invalida Križevci financira se iz sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz sredstava donacija i sponzorstva i iz sredstava ostvarena po projektima i programima državnih tijela (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenje i graditeljstva).

Udio sredstava po izvorima:

 • sredstva jedinica lokalne samouprave je oko 10%
 • sredstva jedinice područne (regionalne) samouprave je oko 2%
 • sredstva ostvarena po odobrenim projektima odnosno programima je oko 85%
 • sredstva ostvarena donacijama i sponzorstvom je oko 3%.

Za sada udruga nema poteškoća u financiranju svoje redovne djelatnosti, a niti poteškoća u financiranju aktivnosti po projektima odnosno programima. Međutim, smatramo da država odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju osigurati sredstva za financiranje redovne djelatnosti udruga, a udruge neka se natječu na raspisanim natječajima nadležnih državnih tijela.

Projekti i programi udruge

Udruga se u pravilu prijavljuje na svaki natječaj na kojem predlaže projekt odnosno program nadležnom državnom tijelu odnosno sponzoru i donatoru. Tako su realizirana ili su u realizaciji projekti odnosno programi pod nazivom: Obitelj i civilno društvo, Borba protiv socijalne isključivosti, Zdrav život osoba s invaliditetom, Zaštita zdravlja posebno ugroženih skupina, Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Mobilnost osoba s invaliditetom, Zadovoljavanje socijalno-humanitarnih potreba osoba s invaliditetom, Terapijsko jahanje koje polazi 25-ero djece s teškoćama u razvoju i dr. Kako su kronične i degenerativne bolesti najveća zdravstvena prijetnja u 21. stoljeću, proveli smo projekt predavanje o šećernoj bolesti, a slijedi predavanje o bolestima krvožilnog sustava i kako preventivom spriječiti te bolesti.

Terapijsko jahanjePredavanje o šečernoj bolesti

Udruga od rujna ove godine primjenjuje SOKNO (sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije uz mentorsku podršku koju provodi AED (Academy for Educational Development) Akademija za edukacijski razvoj.

Gordana Drakulić-RamačMentorica nam je g-đa Gordana Drakulić-Ramač. Putem SOKNO-a želimo poboljšati rad kako same Udruge, tako i rad sa korisnicima, odnosno osobama s invaliditetom.

Pomoć svojim članovima

Udruga je organizacijski, edukativno i stručno osposobljena da pruža razne oblike pomoći svojim članovima, kao što su:

 • učinkovitije ostvarivanje prava članova po osnovi članstva u udruzi i ostvarivanja prava na osnovi invaliditeta (tjelesnog oštećenja),
 • nabavka ortopedskih i drugih pomagala,
 • tumačenje donesenih propisa i omogućavanje osobama s invaliditetom praćenje i punu primjenjivost propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom (putem medija, oglasne ploče, sastanaka, godišnje skupština),
 • svojim vlastitim kombi vozilom prijevoz osoba s invaliditetom u bolnice, lječilišta, na specijalističke preglede, obiteljskom liječniku i sl.
 • omogućavanje svojim članovima sudjelovanje: na susretima osoba s invaliditetom, simpozijima, okruglim stolovima, radionicama, tribinama i sličnim stručnim skupovima od značaja za osobe s invaliditetom,
 • tiskanjem vodiča kroz propise pod nazivom Moja prava – moje obveze, u vlastitom izdanju, članovi udruge u osnovi su informirani o svojim pravima i pred kojima institucijama ta prava ostvariti. Napominjem, da je u istoj knjižici tiskana i Križevačka strategija jedinstvene politike osoba s invaliditetom u 2006. godini.
 • putem prijave na natječaj jedne kompanije osigurali smo djetetu, polazniku 5-og razreda osnovne škole, nabavku jednog prijenosnog računala, bez kojega ne bi bio u mogućnosti pratiti nastavu,
 • dva računala koje smo dobili donacijom, dodijelili smo dvojici članova udruge sa najtežim stupnjem tjelesnog oštećenja,
 • sredstvima donacija, omogućili smo dvojici članova udruge sa najtežim tjelesnim oštećenjem adaptaciju odnosno prilagodbu kupaonice,
 • kako na zalihi udruga ima određeni broj invalidskih kolica, štaka i hodalica, posuđuju se članovima do vremena dok ne ostvare svoja prava na ta pomagala putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Treba napomenuti da rečena pomagala posuđujemo, bez naknade, i osobama koja nisu članovi udruge, pa smo i po tome postali prepoznatljivi.
 • zamijenjene su stare članske iskaznice sa novim članskim iskaznicama. One su suvremenog izgleda i izrađene u tehnologiji SMART kartice.

 

Priznanje i zahvalnica udruzi

Zahvalnica - Udruga invalida KriževciZa humanitarno socijalno djelovanje i skrb o invalidnim osobama s područja Grad i bivše Općine Križevci i uključivanje u društveni život Grada i za uspjehe u radu i postignute zasluge u humanitarnom i socijalnom radu, udruga je primila 2005. godine Priznanje Grada Križevci, a 2006. godine Zahvalnicu Koprivničko-križevačke županije.

Suradnja Grad Križevci - SOIH - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - Udruga invalida Križevci, je najsvjetliji primjer kako takvom suradnjom, jedna tako mlada udruga osoba s invaliditetom, u vrlo kratkom razdoblju može biti značajan čimbenik u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a postaje i prepoznatljiva i na nacionalnoj razini.

Grad Križevci i Udruga invalida Križevci, organizacijski i sustavno spremno dočekuju Međunarodnu konvenciju o zaštiti i promicanju prava i dostojanstva osoba s invaliditetom, a mi osobe s invaliditetom sa posebnom radošću očekujemo taj povijesni događaj za nas.

KREDO PORUKE:

Razvijajte velike misli, duboko vjerujte, predano molite i činite velika djela. Tome dodajte ustrajan rad i trud. Tom formulom ostvarit ćete pobjedu nad poteškoćama s kojima se susrećete.”

(K. Menninger)

 
  

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"