Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
16

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Ostvarivanje uvjeta rada i ciljeva udruge

Ostvarivanje uvjeta rada i ciljeva udruge

IZ UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI – OSTVARIVANJE UVJETA RADA I TEMELJNIH CILJEVA UDRUGE KAO PREDUVJET OČUVANJA DIGNITETA I INTEGRITETA OSOBA S INVALIDITETOM

Udrugu invalida Križevci osnovalo je 18 entuzijasta – osoba s invaliditetom dana 05.03.1999. godine sa temeljnim ciljem: aktivno sudjelovanje u društvenoj i individualnoj skrbi za osobe s invaliditetom kada je riječ o rehabilitaciji, dignitetu, integraciji i svim oblicima pomoći osobama s invaliditetom, uz postupno stvaranje sustava u kojem će te osobe, kao subjekti, u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe te poštuju njihovo dostojanstvo.

Namjera nam je bila da uspijemo te da kao i u razvijenim zemljama svijeta osobe s invaliditetom budu prisutnije u javnosti. Da se osobu s invaliditetom ne gleda kao da je došla s drugog planeta, nego da je čovjek kao i ostali ljudi, jer osobi s invaliditateom se teško boriti s vlasititim hendikepom, pa čak još i s predrasudama okoline.

Udruga je mješovita i obuhvaća sve oblike invalidnosti. Pojam osobe s invaliditetom obuhvaća osobe s mentalnom retardacijom, tjelesnim invaliditetom, oštećenjem sluha, oštećenjem vida i osobe s višestrukim tjelesnim oštećenjima.

Redovni članovi udruge su i osobe bez invaliditeta, koji svojim radom pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge. Udruga djeluje na području grada Križevaca, općine Sveti Ivan Žabno, općine Sveti Petar Orehovec, općine Gornja Rijeka i općine Kalnik. U početku od 18 članova, Udruga sada broji 414 članova.

Prema podacima iz Hrvatskog Registra o osobama s invaliditetom, za područje grada Križevaca, općine Sveti Ivan Žabno, općine Sveti Petar Orehovec, općine Gornja Rijeka i općine Kalnik registrirano je 1.470 osoba s invaliditetom (svoja invalidska prava ostvaruju preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Broj osoba s invaliditetom bio bi i znatno veći da su obrađeni i podaci osoba s invaliditetom koja svoja prava ostvaruju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Centra za socijalnu skrb. Ovo je jedan od pokazatelja iz kojeg je razvidno da je bilo nužno osnovati udrugu invalida.

U početku, nakon osnivanja, Udruga je koristila prostoriju u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci. Kako se ukazala potreba za novim prostorom u kojem bi Udruga radila i djelovala, pristupilo se uređenju dodijeljenog prostora od Grada Križevaca u dvorištu zgrade na Nemčićevom trgu br. 7.

Prostor udruge invalidaNa mjestu šupe u rečenom dvorištu, sada je naša društvena prostorija od 18 m2 sa sanitarnim čvorom prilagođen osobama s invaliditetom, nadkritom terasom od 20 m2 i uredom od 12 m2. Od Turističke zajednice grada Križevaca dodijeljeno nam je Priznanje za najbolje uređen prostor.

Gradnja novog prostora Udruge invalidaKod izgradnje službenih prostorija, sve, pa i najteže fizičke poslove poput zidanja, žbukanja, pokrivanja krova radile su same osobe s invaliditetom i roditelji nekih naših najmlađih članova. Entuzijazam nije nedostajao čak i dugogodišnjim teškim osobama s invaliditetom, poput nekadašnjeg zidara Dominika Hrga, koji je bez ruke već 38 godina, no unatoč tome nekoliko je dana vješto pomagao u uređivanju pročelja i drugim građevinskim radovima.

Gradnja novog prostora Udruge invalidaPomoć od drugih stiglo je u vidu potrebnog građevinskog materijala i namještaja, a na poziv osoba s invaliditetom odazvalo se više od dvadesetak križevačkih tvrtki i pojedinaca. Tako su ispunjeni osnovni preduvjeti za normalno funkcioniranje Udruge.

Tijekom svoga postojanja ostvarili smo izuzetno dobru suradnju sa lokalnom i županijskom vlašću, Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci, Gradskim društvom Crvenog križa Križevci, SOIH, HSUIR, HSUTI, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Posebno ovdje trebamo spomenuti Gradonačelnika Grada Križevaca gospodina Branka Hrga, koji nam je bio velika potpora u provođenju svih aktivnosti (od osnivanja Udruge, rješavanja stambenog prostora, financiranja i drugih vrlo važnih aktivnosti u realizaciji naših projekata i programa).

Otvaranje novog prostoraNa dan otvaranja prostorija 24. travnja 2002. godine, za dan Grada Križevaca, u suradnji sa Savezom osoba s invaliditetom Hrvatske, g-đom Maricom Mirić i dr. Zorislavom Bobušom održan je okrugli stol na temu “Kako poboljšati kvalitetu življenja osoba s invaliditetom” sa demostracijom rada sa psima vodičima za slijepe i slabovidne osobe, sa demostracijom vožnje kolicima po rampi i predstavljanja specijalnog vozila za osobe s invaliditetom.

Udruga je opremljena sa potrebnim namještajem i informatičkom opremom što u bitnom olakšava rad Udruge. Nakon gore opisanih aktivnosti, Udruga se aktivno uključuje u realizaciju programa i projekata od važnosti za osobe s invaliditetom koje provodi Savez osoba s invaliditetom Hrvatske. Povodom dana Grada Križevaca u 2003. u suradnji sa SOIH-om održan je okrugli stol na temu “Barijere i mobilnost - humanizacija života u okolini” predavači dr. Zorislav Bobuš i g-đa Marica Mirić. U 2004. godini održano je predavanje u velikog dvorani Hrvatskog doma u organizaciji SIOH-a na temu “Misija Zajednice Saveza osoba s invaliditetom u promicanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom”, a predavač je bio dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a.

U suradnji sa SOIH-om izrađen je nacrt “Križevačka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2005-2006. godine”. Narečena “Križevačka strategija” u postupku je donošenja. S tim u svezi Gradsko poglavarstvo Grada Krževaca dana 23.11.2004. godine imenuje Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Križevaca, čija je zadaća između ostaloga da izradi konačan prijedlog “Križevačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2005-2006. godine”.

U suradnji sa HSUTI-jem i njegovim humanitarnim akcijama “Hvala ti moj dobri anđele” 1 i 2 pomogli smo dvojici naših članova koji su u invalidskim kolicima (paraplegija). Jednom smo izgradili i prilagodili kupaonicu, a drugom smo izgradili (asvaltirali) prilaz od ceste do kuće. Sudjelujemo na školama i radionicama koje organizira HSUTI.

Vodič kroz KriževceDana 25. travnja 2005. godine u Velikoj vjećnici Grada Križevaca promoviran je “Vodič kroz Križevce” za osobe s invaliditetom. “Vodič kroz Križevce” promovirali su g-đa Marica Mirić i dr. Zorislav Bobuš iz SOIH-a.

Vodič je tiskan u sklopu programa Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske “Pristupačna Hrvatska”, kojim se senzibilizira javnost za pitanja pristupačnosti.

Radom na “Vodiču kroz Križevce” i snimanjem parametara pristupačnosti utvrđeno je da Križevci sve više i više dobivaju željene oblikovane sadržaje koji krase “gradove po mjeri čovjeka” i poštivaju različitost civilizacijske tekovine koja predstavlja bogatstvo.

Ljekarna Gagro - Nije prilagođena invalidimaUočava se da u Križevcima postoje još brojne prepreke od neupuštenih rubnjaka, na prometnicama, stepenicama, ulazima i u unutrašnjosti građevina, uskih i teških vrata, uskih dizala bez odgovarajuće opreme, previsoko postavljenih telefonskih govornica i bankomata, do posebnog problema neprilagođenosti javnog prijevoza. Stoga te ocjene služe kao osnova za izradu “Križevačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom 2005-2006. godine” koja će predstavljati najznačajniji planski dokument za osobe s invaliditetom u kojem će rokovi, nositelji zadatka, izvori financiranja i izvršitelji biti jasno određeni.

Privredna bankaUdruga invalida Križevci postigla je zapažene rezultate u borbi za bolju pristupačnost javnim objektima i ustanovama na području Grada Križevaca. Na našu inicijativu uređeno je nekoliko prilaza javnim objektima kao što su Privredna banka, Policijska postaja Križevci i Dom zdravlja Križevci.

Policijska postajaNa našu inicijativu pokrenuli smo akciju rekonstrukcije i adaptacije Ambulante fizikalne terapije i rehabilitacije u Domu zdravlja Križevci. Zahvaljujući toj akciji u tijeku je rekonstrukcija i adaptacija Ambulante fizikalne terapije i rehabilitacije, kao grane medicinske rehabilitacije, koja obuhvaća sve aktivnosti zdravstvene zaštite u procesu preventive osposobljavanja invalidnih i oštećenih osoba. Dakle, radi se o vrlo značajnoj medicinskoj usluzi koja je u Domu zdravlja Križevci bila organizaciono i funkcionalno na najnižoj razini.

Aktivno se uključujemo u praćenje poštivanja propisa Zakona o gradnji koji svojim člankom 14. obvezuje “Građevine javne i poslovne namjene moraju biti projektirane i izgrađene tako da je osobama smanjene pokretljivosti osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad” a također je propisao kaznene odredbe u članku 180. za projektante, članku 183. za one koji obavljaju nostrifikaciju te u članku 184. za izvođače.

Susreti osoba s invaliditetomU razdoblju od 1999. do ove godine organizirali smo pet susreta osoba s invaliditetom Hrvatske. Na svakom susretu okupilo se više od 300 osoba s invaliditetom iz raznih dijelova Hrvatske. Uz međusobno druženje, športskog takmičenja, senzibiliziranje javnosti za potrebe osobe s invaliditetom osnovni je zadatak takvih susreta.

Međunarodni dan osoba s invaliditetomAktivno učestvujemo u obilježavanjima našeg najvećeg praznika – 3. prosinca Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Tako na primjer u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske održano je u Vukovaru 3. prosinca prošle godine tradicionalna manifestacija “PODSJEĆAMO – UPOZORAVAMO” gdje smo bili aktivni sudionici te manifestacije.

Kombi hitne pomoćiKrajem 2003. godine od Doma zdravlja Križevci primili smo donaciju jednog rabljenog kombi vozila Hitne pomoći. U tijeku 2004. godine kombi vozilo smo preuredili i prilagodili prijevozu osoba s invaliditetom zahvaljujući donatorima koji su nam pomogli u popravku karoserije vozila, sjedala, tapecirunga, nabavci guma i dr.

Tijekom svoga djelovanja izradili smo nekoliko programa odnosno prijavili se na natječaje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Koprivničko-križevačke županije, Grada Križevaca i općina. Projekti su bili pod nazivom: Obitelj i civilno društvo, Borba protiv socijalne isključenosti, Zdrav život invalidnih osoba, Zaštita zdravlja posebno ugroženih skupina, Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Mobilnost osoba s invaliditetom, Susreti i druženja osoba s invaliditetom, Zadovoljavanje socijalnohumanitarnih potreba osoba s invaliditetom, Preventivom i edukacijom do boljeg zdravlja invalidnih osoba (program Predavanja o “šećernoj” bolesti).

Zapošljavanje osoba s invaliditetomZahvaljujući aktivnostima udruge dobro napravljenim programima i projektima, dodjeljena su nam sredstva za realizaciju narečenih programa. Programom “Šansa i za nas” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Križevci zaposlili smo dvije osobe s invaliditetom: jedna osoba sa cerebralnom paralizom (80% tjelesnog oštećenja) zaposlena kao dostavljač i rad na terenu sa nepokretnim osobama, i jedna osoba sa oštećenim sluhom (po Sabine Floweru 78%) na poslovima tajnice.

Pribavljanje besplatnih kolicaZahvaljujući tome radno vrijeme Udruge je radnim danom od 8 do 14 sati i subotom od 8 do 12 sati. Jednoj teškoj oboljeloj osobi sa 100% tjelesnim oštećenjem i teškim materijalnim i socijalnim statusom, osigurali smo sredstva za uređenje kupaonice prilagođene osobi s invaliditetom. Također osigurali smo i sredstva za asfaltiranje prilaza stambenoj građevini gdje stanuje osoba s invaliditetom – paraplegičar. Osim tih aktivnosti osigurali smo pojedinim osobama s invaliditetom besplatno ogrijevna drva, kolica, štake, odgovarajući bolnički kreveti, televizor i videorekorder, rabljeno računalo.

Dodjela darova djeci za Svetog NikoluBilo je i ostalih aktivnosti koje je ovdje teško sve nabrojati kao što su naprimjer organizirani izleti, organizirana ljetovanja, za Novogodišnje blagdane dodjeljivali smo osobama s invaliditetom slabog materijalnog statusa (socijalni slučajevi) u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Križevci prigodne pakete (hrana), najmlađim članovima – osobama s invaliditetom dodjeljivali smo prigodne darove Sv. Nikole, organizirali tečaj informatičkog opismenjavanja članova i dr.

Sportske aktivnosti udruge invalida KriževciŠport kao oblik rekreacije i rehabilitacije bitan je čimbenik u svim našim aktivnostima. Tako se jednom tjedno u prostorijama Udruge održavaju treninzi u disciplinama viseća kuglana, pikado, šah i nabaci krug. Naši članovi učestvuju na republičkim takmičenjima, gdje ostvaruju zapažene rezultate.

Podpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja, i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor potpisala je dana 18. 10.2005. godine ugovor o financijskoj potpori u provedbi projekta rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom sa predstavnikom Grada Križevaca radi sufinanciranja projekta pristupačnosti na Gradskom bazenu u Križevcima. Prilagodbom Gradskog bazena u Križevcima osobama s invaliditetom moći ćemo organizirati plivanje kao oblik rekreacijsko - rehabilitacijske aktivnosti, jer je voda medij koji svi mogu koristiti.

Priznanje udruzi invalida KriževciGrad Križevci, Gradsko vijeće, Udruzi invalida Križevci, dodijelilo je dana 22. travnja 2005. godine Priznanje Grada Križevaca za humanitarno socijalno djelovanje i skrb o invalidnim osobama s područja Grada i bivše Općine Križevci i uključivanje u društveni život Grada.

Ako smo Udrugu osnovali s namjerom da uspijemo tada se iz gore opisanog može izvesti zaključak da smo uspjeli u svom šestogodišnjem radu i djelovanju. Udruga invalida Križevci može poslužiti kao primjer da se vlastitim entuzijazmom, upornošću, zalaganjem, odricanjem, ustrajnim radom i trudom pa i žrtvom može puno postići. Ovo je formula za ostvarivanje pobjede nad poteškoćama s kojima se susrećemo.

Kakva sam ja sretna duša,
mada ne mogu vidje ti,
odlučila sam na ovom svijetu,
iako slijepa, sretno živje ti!
Tolilko rados ti uživam,
Kada drugi nemaju, ja imam sreću!
Plakati zato što sam slijepa
Ne mogu i neću!

(Fani Crosby)

Slijedom toga zaključujem, neka nas naš hendikep nikada ne čini ogorčenim. Nemojmo biti obeshrabreni i osjećati se beskorisnim samo zato što imamo ozbiljne teškoće.

 
  

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"