Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Rujan
16

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

O UDRUZI…

O UDRUZI…

Udruga osoba s invaliditetom Križevci osnovana je 05. ožujka 1999., a registrirana 23. ožujka 1999. godine, kao pravna, nevladina i neprofitna organizacija.

Vizija
Stvaranje sustava u kojem će osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Misija

Aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi i okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja, zaštite zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i očuvanja dostojanstva osoba s invaliditetom.

Djelatnost Udruge

a) Promicanje i ostvarivanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova/ica.
b) Aktivno sudjeluje u osiguranju potpune integracije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju – ostvarivanjem integracije na važnim životnim područjima ravnopravnim sudjelovanjem: političkom, javnom i kulturnom životu; procesu odgoja i obrazovanja; zapošljavanju, zdravstvu, rehabilitaciji; socijalnoj zaštiti; pravnoj zaštiti i zaštiti od nasilja; u istraživanju i razvoju i u drugim životnim područjima.
c) Potpuna socijalna integracija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, koja pak takvim osobama omogućava samostalno življenje.
d) Poticanje društvene zajednice za stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruge osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na ekonomskih principima i prema postignutim rezultatima.
e) Aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, te daje upute i preporuke pri rješavanju problema svojih članova;
f) Skuplja i širi informacije o životnim prilikama te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života osoba s invaliditetom;
g) Aktivno sudjeluje u predlaganju novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom, predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom, pomaže članovima u ostvarivanju svih prava: moralnih, ljudskih, materijalno-financijskih, obiteljskih i pravnih;
h) Surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova, susreta članova.

Aktivnosti Udruge

a) Zaposleno je dvadeset i sedam osoba i to:
- Dvije osobe s invaliditetom: ženska osoba oštećena sluha na poslovima administrativne tajnice i muška osoba na poslovima administrativnog referenta. Pet osoba za poslove osobnog asistenta koje pomažu u osobnoj asistencijo osobama s najteži stupnjem tjelesnog oštećenja. Tri osobe s invaliditetom i vozač u mobilnom timu koji pomažu osobama s težim stupnjem invaliditeta - pomoći i njega u kući. Deset asistenata u nastavi koji pomažu djeci s teškoćama u svladavalju socio-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. Jedna osoba na poslovima projektnog menadžera, te pet osoba na javnim radovima. 
U voznom parku raspolažemo s dva kombi-vozila s kojima prevozimo osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju na preglede kod liječnika, rehabilitaciju, na sportska natjecanja, druženja i sl.
• Organiziramo kreativne radionice na kojima članice i članovi Udruge oslikavanju predmete od stakla, keramike, stiropora, drva i plastike salvetnom tehnikom (decoupage), kao i grafiku vezanu zlatnim i srebrnim koncem.  
• Zalažemo se za volonterski rad, te su nam volonteri uvijek dobrodošli posebno mladi.
• Svake godine na blagdan Sv. Marka Križevčanina 7. rujna organiziramo tradicionalni susret osoba s invaliditetom iz cijele Republike Hrvatske.

Provodimo programe i projekte:
• „Mobilnost osoba s invaliditetom“
• „Susreti osoba s invaliditetom“
• „Kreativne radionice“
• „Osobni asistent”
• „Mobilnim timom do pomoći i njege u kući osobama s težim stupnjem invaliditeta”
• „institucionalna podrška; Pilot - program sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom“
• „Info kiosk“

• EU projekt „Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav“

i) Provodimo edukacije o Konvenciji UN-a o pravima i dostojanstvu osoba s invaliditetom, i njenu primjenu na lokalnoj razini;
j) Organiziramo radionice, tribine i okrugle stolove na temu neovisnog življenja, zapošljavanje, obrazovanje, pristupačnost, preventivom do boljeg zdravlja;
k) Pružamo pomoć članovima u svezi:
• ostvarivanja dopunskog zdravstvenog osiguranja,
• bržeg odlaska na rehabilitaciju, liječenja, preglede,
• ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala,
• pomoć pri školovanju i zapošljavanju, 
• povlastica za telefon, televizor, cestarine, članstva u HAK-u i dr.
• pisanja raznih podnesaka (žalbi, prigovora, zamolbi, zahtjeva i sl.)
l) Posjet nepokretnim članovima u kuću, članovima u domovima umirovljenika, odnosno udomiteljskim obiteljima;
lj) Provodimo redovita druženja u prostorijama Udruge jednom tjedno za starije članove i mlade s invaliditetom;
m) Sudjelujemo na županijskim i republičkim sportskim natjecanjima osoba s invaliditetom;
n) Redovito ažuriramo web stranicu (http://www.uik.hr)  sa svim aktivnostima Udruge, upoznavanjem sa zakonskim propisima i davanjem važnih informacija osobama s invaliditetom u cilju poboljšavanja njihove kvalitete življenje, kao i davanje informacija ostalim korisnicima naše Internet stranice u cilju senzibilizacije javnosti o zaštiti i ostvarivanju prava osoba s invaliditetom;

Zahvale, Priznanja i Povelje

a) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije dodijelila je Udruzi Zahvalnicu za uspjehe u radu i postignute zasluge u humanitarnom i socijalnom radu;
b) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije dodijelila je Udruzi Povelju sa Zlatnikom za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije u provođenju unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom, povodom desete godišnjice rada;
c) Gradsko vijeće Grada Križevaca dodjelilo je Udruzi Priznanje za humanitarno socijalno djelovanje i skrb o invalidnim osobama s područja Grada i bivše Općine Križevci i uključivanje u društveni život Grada.

image
World Summit Award Hrvatska
Projekt Internetske stranice Udruge invalida Križevci pobjednik je u kategoriji e-Uprava i Institucije

 
  

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"