Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
03

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

O nama

Tijela Udruga osoba s invaliditetom Križevci

- UPRAVNI ODBOR UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI


GATARIĆ PETAR
predsjednik

SAKAČ DRAŽENKA
dopredsjednica

 

NEMČIĆ DRAGICA
članica


LOBOREC BOŽIDAR
član

MEĐIMOREC MAJA
članica

GOTIĆ MIRKO
član

SENTOČNIK STJEPAN
član

 

- NADZORNI ODBOR UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI


ČANAKI JADRANKA
predsjednica

LUGOMER DARKO
dopredsjednik

POMPER ZVJEZDANA
članica

 

- SUD ČASTI UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI


BUTIGAN JOSIP
predsjednik

GORIČKI ANKICA
dopredsjednica

VUKOVIĆ VESNA
članica
 

 

- ZAPOSLENICI UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI

 

BUTIGAN BRUNO
izvršni direktor
TEL. 048/681-211
MOB. 091 271 5771

 

ŠIMUNEC KSENIJA KATARINA
administrativna tajnica
TEL. 048/681-211

 

BUDIĆ JOSIPA
administrativna referentica
TEL. 048/681-211
MOB. 099 271 5774

 

BRATIĆ LUKA
voditelj projekta
TEL. 048/681-211
MOB. 099 271 5775

 

SEKELJ HASANEC IVANA
voditeljica projekta
TEL. 048/681-211
 

 

 
 O UDRUZI…

Udruga osoba s invaliditetom Križevci osnovana je 05. ožujka 1999., a registrirana 23. ožujka 1999. godine, kao pravna, nevladina i neprofitna organizacija.

Vizija
Stvaranje sustava u kojem će osobe s invaliditetom, kao subjekti u izjednačenim uvjetima i mogućnostima, biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe i poštuje njihovo dostojanstvo.

Misija

Aktivno sudjelovanje u društvenoj skrbi i okupljanje osoba s invaliditetom radi promicanja, zaštite zajedničkih zdravstvenih, socijalnih, humanitarnih i drugih interesa, te ispunjavanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i očuvanja dostojanstva osoba s invaliditetom.

Djelatnost Udruge

a) Promicanje i ostvarivanje zajedničkih humanitarnih, zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, športskih, rekreacijskih i drugih interesa svojih članova/ica.
b) Aktivno sudjeluje u osiguranju potpune integracije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju – ostvarivanjem integracije na važnim životnim područjima ravnopravnim sudjelovanjem: političkom, javnom i kulturnom životu; procesu odgoja i obrazovanja; zapošljavanju, zdravstvu, rehabilitaciji; socijalnoj zaštiti; pravnoj zaštiti i zaštiti od nasilja; u istraživanju i razvoju i u drugim životnim područjima.
c) Potpuna socijalna integracija osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, koja pak takvim osobama omogućava samostalno življenje.
d) Poticanje društvene zajednice za stvaranje materijalnih i financijskih preduvjeta za rad i djelovanje udruge osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju na ekonomskih principima i prema postignutim rezultatima.
e) Aktivno sudjeluje u pružanju raznih oblika socijalne pomoći, te daje upute i preporuke pri rješavanju problema svojih članova;
f) Skuplja i širi informacije o životnim prilikama te inicira sveobuhvatno istraživanje o svim aspektima neprilagođene okoline koja izravno utječe na kvalitetu života osoba s invaliditetom;
g) Aktivno sudjeluje u predlaganju novih zakona i propisa o osobama s invaliditetom, predlaže izmjene i dopune zakonskih i drugih propisa u korist osoba s invaliditetom, pomaže članovima u ostvarivanju svih prava: moralnih, ljudskih, materijalno-financijskih, obiteljskih i pravnih;
h) Surađuje sa srodnim udrugama radi razmjene iskustava, planiranja zajedničkih aktivnosti i organiziranja skupova, susreta članova.

Aktivnosti Udruge

a) Zaposleno je dvadeset i sedam osoba i to:
- Dvije osobe s invaliditetom: ženska osoba oštećena sluha na poslovima administrativne tajnice i muška osoba na poslovima administrativnog referenta. Pet osoba za poslove osobnog asistenta koje pomažu u osobnoj asistencijo osobama s najteži stupnjem tjelesnog oštećenja. Tri osobe s invaliditetom i vozač u mobilnom timu koji pomažu osobama s težim stupnjem invaliditeta - pomoći i njega u kući. Deset asistenata u nastavi koji pomažu djeci s teškoćama u svladavalju socio-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. Jedna osoba na poslovima projektnog menadžera, te pet osoba na javnim radovima. 
U voznom parku raspolažemo s dva kombi-vozila s kojima prevozimo osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju na preglede kod liječnika, rehabilitaciju, na sportska natjecanja, druženja i sl.
• Organiziramo kreativne radionice na kojima članice i članovi Udruge oslikavanju predmete od stakla, keramike, stiropora, drva i plastike salvetnom tehnikom (decoupage), kao i grafiku vezanu zlatnim i srebrnim koncem.  
• Zalažemo se za volonterski rad, te su nam volonteri uvijek dobrodošli posebno mladi.
• Svake godine na blagdan Sv. Marka Križevčanina 7. rujna organiziramo tradicionalni susret osoba s invaliditetom iz cijele Republike Hrvatske.

Provodimo programe i projekte:
• „Mobilnost osoba s invaliditetom“
• „Susreti osoba s invaliditetom“
• „Kreativne radionice“
• „Osobni asistent”
• „Mobilnim timom do pomoći i njege u kući osobama s težim stupnjem invaliditeta”
• „institucionalna podrška; Pilot - program sustavne podrške udrugama osoba s invaliditetom“
• „Info kiosk“

• EU projekt „Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav“

i) Provodimo edukacije o Konvenciji UN-a o pravima i dostojanstvu osoba s invaliditetom, i njenu primjenu na lokalnoj razini;
j) Organiziramo radionice, tribine i okrugle stolove na temu neovisnog življenja, zapošljavanje, obrazovanje, pristupačnost, preventivom do boljeg zdravlja;
k) Pružamo pomoć članovima u svezi:
• ostvarivanja dopunskog zdravstvenog osiguranja,
• bržeg odlaska na rehabilitaciju, liječenja, preglede,
• ostvarivanje prava na ortopedska i druga pomagala,
• pomoć pri školovanju i zapošljavanju, 
• povlastica za telefon, televizor, cestarine, članstva u HAK-u i dr.
• pisanja raznih podnesaka (žalbi, prigovora, zamolbi, zahtjeva i sl.)
l) Posjet nepokretnim članovima u kuću, članovima u domovima umirovljenika, odnosno udomiteljskim obiteljima;
lj) Provodimo redovita druženja u prostorijama Udruge jednom tjedno za starije članove i mlade s invaliditetom;
m) Sudjelujemo na županijskim i republičkim sportskim natjecanjima osoba s invaliditetom;
n) Redovito ažuriramo web stranicu (http://www.uik.hr)  sa svim aktivnostima Udruge, upoznavanjem sa zakonskim propisima i davanjem važnih informacija osobama s invaliditetom u cilju poboljšavanja njihove kvalitete življenje, kao i davanje informacija ostalim korisnicima naše Internet stranice u cilju senzibilizacije javnosti o zaštiti i ostvarivanju prava osoba s invaliditetom;

Zahvale, Priznanja i Povelje

a) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije dodijelila je Udruzi Zahvalnicu za uspjehe u radu i postignute zasluge u humanitarnom i socijalnom radu;
b) Županijska skupština Koprivničko-križevačke županije dodijelila je Udruzi Povelju sa Zlatnikom za doprinos ugledu i promociji Koprivničko-križevačke županije u provođenju unapređivanja kvalitete života osoba s invaliditetom, povodom desete godišnjice rada;
c) Gradsko vijeće Grada Križevaca dodjelilo je Udruzi Priznanje za humanitarno socijalno djelovanje i skrb o invalidnim osobama s područja Grada i bivše Općine Križevci i uključivanje u društveni život Grada.

image
World Summit Award Hrvatska
Projekt Internetske stranice Udruge invalida Križevci pobjednik je u kategoriji e-Uprava i Institucije

 
 Ostvarivanje uvjeta rada i ciljeva udruge

IZ UDRUGE INVALIDA KRIŽEVCI – OSTVARIVANJE UVJETA RADA I TEMELJNIH CILJEVA UDRUGE KAO PREDUVJET OČUVANJA DIGNITETA I INTEGRITETA OSOBA S INVALIDITETOM

Udrugu invalida Križevci osnovalo je 18 entuzijasta – osoba s invaliditetom dana 05.03.1999. godine sa temeljnim ciljem: aktivno sudjelovanje u društvenoj i individualnoj skrbi za osobe s invaliditetom kada je riječ o rehabilitaciji, dignitetu, integraciji i svim oblicima pomoći osobama s invaliditetom, uz postupno stvaranje sustava u kojem će te osobe, kao subjekti, u izjednačenim uvjetima i mogućnostima biti tretirane tako da se i u radu i socijalnoj skrbi uvažavaju njihove potrebe te poštuju njihovo dostojanstvo.

Namjera nam je bila da uspijemo te da kao i u razvijenim zemljama svijeta osobe s invaliditetom budu prisutnije u javnosti. Da se osobu s invaliditetom ne gleda kao da je došla s drugog planeta, nego da je čovjek kao i ostali ljudi, jer osobi s invaliditateom se teško boriti s vlasititim hendikepom, pa čak još i s predrasudama okoline.

Udruga je mješovita i obuhvaća sve oblike invalidnosti. Pojam osobe s invaliditetom obuhvaća osobe s mentalnom retardacijom, tjelesnim invaliditetom, oštećenjem sluha, oštećenjem vida i osobe s višestrukim tjelesnim oštećenjima.

Redovni članovi udruge su i osobe bez invaliditeta, koji svojim radom pomažu u ostvarivanju ciljeva Udruge. Udruga djeluje na području grada Križevaca, općine Sveti Ivan Žabno, općine Sveti Petar Orehovec, općine Gornja Rijeka i općine Kalnik. U početku od 18 članova, Udruga sada broji 414 članova.

Prema podacima iz Hrvatskog Registra o osobama s invaliditetom, za područje grada Križevaca, općine Sveti Ivan Žabno, općine Sveti Petar Orehovec, općine Gornja Rijeka i općine Kalnik registrirano je 1.470 osoba s invaliditetom (svoja invalidska prava ostvaruju preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje). Broj osoba s invaliditetom bio bi i znatno veći da su obrađeni i podaci osoba s invaliditetom koja svoja prava ostvaruju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Centra za socijalnu skrb. Ovo je jedan od pokazatelja iz kojeg je razvidno da je bilo nužno osnovati udrugu invalida.

U početku, nakon osnivanja, Udruga je koristila prostoriju u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci. Kako se ukazala potreba za novim prostorom u kojem bi Udruga radila i djelovala, pristupilo se uređenju dodijeljenog prostora od Grada Križevaca u dvorištu zgrade na Nemčićevom trgu br. 7.

Prostor udruge invalidaNa mjestu šupe u rečenom dvorištu, sada je naša društvena prostorija od 18 m2 sa sanitarnim čvorom prilagođen osobama s invaliditetom, nadkritom terasom od 20 m2 i uredom od 12 m2. Od Turističke zajednice grada Križevaca dodijeljeno nam je Priznanje za najbolje uređen prostor.

Gradnja novog prostora Udruge invalidaKod izgradnje službenih prostorija, sve, pa i najteže fizičke poslove poput zidanja, žbukanja, pokrivanja krova radile su same osobe s invaliditetom i roditelji nekih naših najmlađih članova. Entuzijazam nije nedostajao čak i dugogodišnjim teškim osobama s invaliditetom, poput nekadašnjeg zidara Dominika Hrga, koji je bez ruke već 38 godina, no unatoč tome nekoliko je dana vješto pomagao u uređivanju pročelja i drugim građevinskim radovima.

Gradnja novog prostora Udruge invalidaPomoć od drugih stiglo je u vidu potrebnog građevinskog materijala i namještaja, a na poziv osoba s invaliditetom odazvalo se više od dvadesetak križevačkih tvrtki i pojedinaca. Tako su ispunjeni osnovni preduvjeti za normalno funkcioniranje Udruge.

Tijekom svoga postojanja ostvarili smo izuzetno dobru suradnju sa lokalnom i županijskom vlašću, Udrugom za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Križevci, Gradskim društvom Crvenog križa Križevci, SOIH, HSUIR, HSUTI, Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Posebno ovdje trebamo spomenuti Gradonačelnika Grada Križevaca gospodina Branka Hrga, koji nam je bio velika potpora u provođenju svih aktivnosti (od osnivanja Udruge, rješavanja stambenog prostora, financiranja i drugih vrlo važnih aktivnosti u realizaciji naših projekata i programa).

Otvaranje novog prostoraNa dan otvaranja prostorija 24. travnja 2002. godine, za dan Grada Križevaca, u suradnji sa Savezom osoba s invaliditetom Hrvatske, g-đom Maricom Mirić i dr. Zorislavom Bobušom održan je okrugli stol na temu “Kako poboljšati kvalitetu življenja osoba s invaliditetom” sa demostracijom rada sa psima vodičima za slijepe i slabovidne osobe, sa demostracijom vožnje kolicima po rampi i predstavljanja specijalnog vozila za osobe s invaliditetom.

Udruga je opremljena sa potrebnim namještajem i informatičkom opremom što u bitnom olakšava rad Udruge. Nakon gore opisanih aktivnosti, Udruga se aktivno uključuje u realizaciju programa i projekata od važnosti za osobe s invaliditetom koje provodi Savez osoba s invaliditetom Hrvatske. Povodom dana Grada Križevaca u 2003. u suradnji sa SOIH-om održan je okrugli stol na temu “Barijere i mobilnost - humanizacija života u okolini” predavači dr. Zorislav Bobuš i g-đa Marica Mirić. U 2004. godini održano je predavanje u velikog dvorani Hrvatskog doma u organizaciji SIOH-a na temu “Misija Zajednice Saveza osoba s invaliditetom u promicanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom”, a predavač je bio dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a.

U suradnji sa SOIH-om izrađen je nacrt “Križevačka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2005-2006. godine”. Narečena “Križevačka strategija” u postupku je donošenja. S tim u svezi Gradsko poglavarstvo Grada Krževaca dana 23.11.2004. godine imenuje Povjerenstvo za osobe s invaliditetom Grada Križevaca, čija je zadaća između ostaloga da izradi konačan prijedlog “Križevačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2005-2006. godine”.

U suradnji sa HSUTI-jem i njegovim humanitarnim akcijama “Hvala ti moj dobri anđele” 1 i 2 pomogli smo dvojici naših članova koji su u invalidskim kolicima (paraplegija). Jednom smo izgradili i prilagodili kupaonicu, a drugom smo izgradili (asvaltirali) prilaz od ceste do kuće. Sudjelujemo na školama i radionicama koje organizira HSUTI.

Vodič kroz KriževceDana 25. travnja 2005. godine u Velikoj vjećnici Grada Križevaca promoviran je “Vodič kroz Križevce” za osobe s invaliditetom. “Vodič kroz Križevce” promovirali su g-đa Marica Mirić i dr. Zorislav Bobuš iz SOIH-a.

Vodič je tiskan u sklopu programa Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske “Pristupačna Hrvatska”, kojim se senzibilizira javnost za pitanja pristupačnosti.

Radom na “Vodiču kroz Križevce” i snimanjem parametara pristupačnosti utvrđeno je da Križevci sve više i više dobivaju željene oblikovane sadržaje koji krase “gradove po mjeri čovjeka” i poštivaju različitost civilizacijske tekovine koja predstavlja bogatstvo.

Ljekarna Gagro - Nije prilagođena invalidimaUočava se da u Križevcima postoje još brojne prepreke od neupuštenih rubnjaka, na prometnicama, stepenicama, ulazima i u unutrašnjosti građevina, uskih i teških vrata, uskih dizala bez odgovarajuće opreme, previsoko postavljenih telefonskih govornica i bankomata, do posebnog problema neprilagođenosti javnog prijevoza. Stoga te ocjene služe kao osnova za izradu “Križevačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom 2005-2006. godine” koja će predstavljati najznačajniji planski dokument za osobe s invaliditetom u kojem će rokovi, nositelji zadatka, izvori financiranja i izvršitelji biti jasno određeni.

Privredna bankaUdruga invalida Križevci postigla je zapažene rezultate u borbi za bolju pristupačnost javnim objektima i ustanovama na području Grada Križevaca. Na našu inicijativu uređeno je nekoliko prilaza javnim objektima kao što su Privredna banka, Policijska postaja Križevci i Dom zdravlja Križevci.

Policijska postajaNa našu inicijativu pokrenuli smo akciju rekonstrukcije i adaptacije Ambulante fizikalne terapije i rehabilitacije u Domu zdravlja Križevci. Zahvaljujući toj akciji u tijeku je rekonstrukcija i adaptacija Ambulante fizikalne terapije i rehabilitacije, kao grane medicinske rehabilitacije, koja obuhvaća sve aktivnosti zdravstvene zaštite u procesu preventive osposobljavanja invalidnih i oštećenih osoba. Dakle, radi se o vrlo značajnoj medicinskoj usluzi koja je u Domu zdravlja Križevci bila organizaciono i funkcionalno na najnižoj razini.

Aktivno se uključujemo u praćenje poštivanja propisa Zakona o gradnji koji svojim člankom 14. obvezuje “Građevine javne i poslovne namjene moraju biti projektirane i izgrađene tako da je osobama smanjene pokretljivosti osiguran nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad” a također je propisao kaznene odredbe u članku 180. za projektante, članku 183. za one koji obavljaju nostrifikaciju te u članku 184. za izvođače.

Susreti osoba s invaliditetomU razdoblju od 1999. do ove godine organizirali smo pet susreta osoba s invaliditetom Hrvatske. Na svakom susretu okupilo se više od 300 osoba s invaliditetom iz raznih dijelova Hrvatske. Uz međusobno druženje, športskog takmičenja, senzibiliziranje javnosti za potrebe osobe s invaliditetom osnovni je zadatak takvih susreta.

Međunarodni dan osoba s invaliditetomAktivno učestvujemo u obilježavanjima našeg najvećeg praznika – 3. prosinca Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Tako na primjer u organizaciji Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske održano je u Vukovaru 3. prosinca prošle godine tradicionalna manifestacija “PODSJEĆAMO – UPOZORAVAMO” gdje smo bili aktivni sudionici te manifestacije.

Kombi hitne pomoćiKrajem 2003. godine od Doma zdravlja Križevci primili smo donaciju jednog rabljenog kombi vozila Hitne pomoći. U tijeku 2004. godine kombi vozilo smo preuredili i prilagodili prijevozu osoba s invaliditetom zahvaljujući donatorima koji su nam pomogli u popravku karoserije vozila, sjedala, tapecirunga, nabavci guma i dr.

Tijekom svoga djelovanja izradili smo nekoliko programa odnosno prijavili se na natječaje Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Koprivničko-križevačke županije, Grada Križevaca i općina. Projekti su bili pod nazivom: Obitelj i civilno društvo, Borba protiv socijalne isključenosti, Zdrav život invalidnih osoba, Zaštita zdravlja posebno ugroženih skupina, Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Mobilnost osoba s invaliditetom, Susreti i druženja osoba s invaliditetom, Zadovoljavanje socijalnohumanitarnih potreba osoba s invaliditetom, Preventivom i edukacijom do boljeg zdravlja invalidnih osoba (program Predavanja o “šećernoj” bolesti).

Zapošljavanje osoba s invaliditetomZahvaljujući aktivnostima udruge dobro napravljenim programima i projektima, dodjeljena su nam sredstva za realizaciju narečenih programa. Programom “Šansa i za nas” Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Križevci zaposlili smo dvije osobe s invaliditetom: jedna osoba sa cerebralnom paralizom (80% tjelesnog oštećenja) zaposlena kao dostavljač i rad na terenu sa nepokretnim osobama, i jedna osoba sa oštećenim sluhom (po Sabine Floweru 78%) na poslovima tajnice.

Pribavljanje besplatnih kolicaZahvaljujući tome radno vrijeme Udruge je radnim danom od 8 do 14 sati i subotom od 8 do 12 sati. Jednoj teškoj oboljeloj osobi sa 100% tjelesnim oštećenjem i teškim materijalnim i socijalnim statusom, osigurali smo sredstva za uređenje kupaonice prilagođene osobi s invaliditetom. Također osigurali smo i sredstva za asfaltiranje prilaza stambenoj građevini gdje stanuje osoba s invaliditetom – paraplegičar. Osim tih aktivnosti osigurali smo pojedinim osobama s invaliditetom besplatno ogrijevna drva, kolica, štake, odgovarajući bolnički kreveti, televizor i videorekorder, rabljeno računalo.

Dodjela darova djeci za Svetog NikoluBilo je i ostalih aktivnosti koje je ovdje teško sve nabrojati kao što su naprimjer organizirani izleti, organizirana ljetovanja, za Novogodišnje blagdane dodjeljivali smo osobama s invaliditetom slabog materijalnog statusa (socijalni slučajevi) u suradnji sa Gradskim društvom Crvenog križa Križevci prigodne pakete (hrana), najmlađim članovima – osobama s invaliditetom dodjeljivali smo prigodne darove Sv. Nikole, organizirali tečaj informatičkog opismenjavanja članova i dr.

Sportske aktivnosti udruge invalida KriževciŠport kao oblik rekreacije i rehabilitacije bitan je čimbenik u svim našim aktivnostima. Tako se jednom tjedno u prostorijama Udruge održavaju treninzi u disciplinama viseća kuglana, pikado, šah i nabaci krug. Naši članovi učestvuju na republičkim takmičenjima, gdje ostvaruju zapažene rezultate.

Podpredsjednica Vlade i ministrica obitelji, branitelja, i međugeneracijske solidarnosti Jadranka Kosor potpisala je dana 18. 10.2005. godine ugovor o financijskoj potpori u provedbi projekta rješavanja pristupačnosti objektima osobama s invaliditetom sa predstavnikom Grada Križevaca radi sufinanciranja projekta pristupačnosti na Gradskom bazenu u Križevcima. Prilagodbom Gradskog bazena u Križevcima osobama s invaliditetom moći ćemo organizirati plivanje kao oblik rekreacijsko - rehabilitacijske aktivnosti, jer je voda medij koji svi mogu koristiti.

Priznanje udruzi invalida KriževciGrad Križevci, Gradsko vijeće, Udruzi invalida Križevci, dodijelilo je dana 22. travnja 2005. godine Priznanje Grada Križevaca za humanitarno socijalno djelovanje i skrb o invalidnim osobama s područja Grada i bivše Općine Križevci i uključivanje u društveni život Grada.

Ako smo Udrugu osnovali s namjerom da uspijemo tada se iz gore opisanog može izvesti zaključak da smo uspjeli u svom šestogodišnjem radu i djelovanju. Udruga invalida Križevci može poslužiti kao primjer da se vlastitim entuzijazmom, upornošću, zalaganjem, odricanjem, ustrajnim radom i trudom pa i žrtvom može puno postići. Ovo je formula za ostvarivanje pobjede nad poteškoćama s kojima se susrećemo.

Kakva sam ja sretna duša,
mada ne mogu vidje ti,
odlučila sam na ovom svijetu,
iako slijepa, sretno živje ti!
Tolilko rados ti uživam,
Kada drugi nemaju, ja imam sreću!
Plakati zato što sam slijepa
Ne mogu i neću!

(Fani Crosby)

Slijedom toga zaključujem, neka nas naš hendikep nikada ne čini ogorčenim. Nemojmo biti obeshrabreni i osjećati se beskorisnim samo zato što imamo ozbiljne teškoće.

 
 Udruga invalida Križevci ka konvenciji UN-a

O GRADU KRIŽEVCIMA

Grad Križevci je jedan od najstarijih gradova sjeverne Hrvatske, grad bogate i slavne prošlosti. Poznat je po svom kulturnom nasljeđu, njegov pisani spomen pod nazivom Kris nalazimo u dokumentima već 1193. godine, a status slobodnog kraljevskog grada dobio je 1252. godine.

Grad se dići i vrijednim obrtnicima, poduzetnicima, sportskim šampionima, najboljim tamburašima, grad u kojem sadašnji trenutak, opravdava očekivanja perspektivne budućnosti, razvijenog poduzetništva i gospodarstva, turizma, trgovine, prometa, školstva i društvenih djelatnosti. On se dići i po «svojoj» Udruzi invalida Križevci, koja svojim radom i aktivnostima opravdava svrhu zbog kojega je osnovana.

Križevci su drugi po veličini gradova u Koprivničko-križevačkoj županiji u kojem danas živi 11.445 stanovnika, od toga broja, prema podacima iz Hrvatskog registra o osobama s invaliditetom, registrirano je 1.051 osoba s invaliditetom (svoja prava po osnovi invaliditeta ostvaruju preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - broj registriranih osoba s invaliditetom bio bi veći da su obrađeni podaci o osobama s invaliditetom, koja svoja prava ostvaruju putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Centra za socijalnu skrb).

Prema procjeni broj osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu grada Križevaca je otprilike kao i ona na nacionalnoj razini – oko 10%. Od ukupnog broja registriranih osoba s invaliditetom, šezdeset i dvoje (62) je djece sa najtežim stupnjem tjelesnog oštećenja, od toga 15-ero djece u invalidskim kolicima.

Križevci sve više i više dobivaju željene oblikovane sadržaje koji krase «gradove po mjeri čovjeka». Zašto?

U posljednjih nekoliko godina izgrađeni su kapitalni objekti od velikog značaja za osobe s invaliditetom:

Izgrađen je objekt Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, u kojem se obrazuju i rehabilitiraju djeca s teškoćama u razvoju. Objekt je pristupačan osobama s invaliditetom, a obrazovanje i rehabilitacija djece sa poteškoćama u razvoju obavlja se po najsuvremenijim standardima i metodama, po najsuvremenijim metodama.

Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitacijuCentar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju

Izgrađena je sportska dvorana, koja svojim sadržajima i pristupačnosti osobama s invaliditetom, omogućava i osobama s invaliditetom da zadovolje svoje potrebe u športu i rekreaciji.

Sportska dvoranaSportska dvorana

Izgrađen je objekt u kojem je smješten Hrvatski zavod za zapošljavanje, područni ured Križevci, služba koja je također od posebne važnosti za osobe s invaliditetom.

Zavod za zapošljavanjeZavod za zapošljavanje

Izgrađen je objekt Hitne medicinske pomoći sa Zavodom za javno zdravstvo i objekt za ordinacije opće medicine i pedijatrije - dva kapitalna objekta od velike važnosti za osobe s invaliditetom.

Zavod za javno zdravstvoZavod za javno zdravstvo
Ordinacija opće medicine i pedijatrijaOrdinacija opće medicine i pedijatrija

Osigurano je gradsko zemljište i izdana je građevinska dozvola za izgradnju Centra za socijalnu skrb. Centar bi prema planu trebao biti završen iduće 2007. godine. Također kapitalni objekt od posebne važnosti za osobe s invaliditetom.

Službe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, sada se nalaze u novim prostorima i u potpunosti su pristupačne osobama s invaliditetom.

Zavod za zdravstveno osiguranjeZavod za zdravstveno osiguranje
Zavod za mirovinsko osiguranjeZavod za mirovinsko osiguranje

Dana 23.11.2004. godine Gradsko poglavarstvo grada Križevci osniva Povjerenstvo za osobe s invaliditetom. Suradnja Grad Križevci - SOIH - Udruga invalida Križevci, rezultirala je prilagodbu Gradskog bazena u Križevcima osobama s invaliditetom (izgrađena je rampa, izgrađen je sanitarni čvor, nabavljene su kabine za presvlačenje i sunčališta, te nabavljen i instaliran lifter).

Gradski bazen u KriževcimaGradski bazen u Križevcima

Projekt je financiran iz sredstava Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i sredstava Grada Križevci. Gradsko vijeće grada Križevaca, na svojoj Tematskoj sjednici, dana 07.12.2005. godine donijelo je Križevačku strategiju jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini, na kojoj sjednici nije se dizanjem ruku deklarativno glasovalo za Križevačku strategiju, već vijećnici svojim aktivnim učešćem u raspravama o istoj, u bitnome pridonijeli značaju donošenja takove strategije. Ovdje treba istaći ulogu SOIH Zajednice saveza osobe s invaliditetom Hrvatske, posebice njenog predsjednika dr. Zorislava Bobuša i gospođe Marice Mirić, stručne suradnice u SOIH-u, koji su aktivno učestvovali u izradi radne verzije rečene strategije, kao i u konačnom Nacrtu Križevačke strategije, te prisustvovali Tematskoj sjednici Gradskog vijeća i svojim aktivnim učešćem u prezentaciji Križevačke strategije, pridonijeli donošenju iste.

Od značaje je i to, što je predstavnik Udruge invalida Križevci, prisustvovao sjednici Gradskog poglavarstva Križevci, kada je usvajan Nacrt Križevačke strategije i svojim učešćem u raspravi pridonosi uspješnom usvajanju Nacrta Križevačke strategije.

Sjednica gradskog poglavarstvaSjednica gradskog poglavarstva

 

O UDRUZI INVALIDA KRIŽEVCI

Kada je riječ o Udruzi invalida Križevci, treba reći: da djeluje od 1999. godine, da sada ima evidentirano 486 člana, od toga aktivnih 287 člana (plaćena članarina). Osnovana je sa vizijom izgrađenog takvog gospodarskog i društvenog sustava u kojem će se osobama s invaliditetom priznati prirođeno dostojanstvo; u kojemu će se izjednačiti mogućnosti za osobe s invaliditetom; u kojemu će se priznati različitost osoba s invaliditetom; priznati njihovu osobnu autonomiju i njihovu neovisnost uključujući slobodu izbora; u kojem sustavu bi osobe s invaliditetom trebale imati aktivnog učestvovanja u postupku donošenja odluka o politikama i programima, posebice onima koji se izravno odnose na njih i u kojem sustavu će se promicati puno uživanje ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom.

I sa misijom: Senzibilizacija javnosti u svim segmentima društva vezano uz invaliditet i osoba s invaliditetom; promicanje poštivanja naših prava; zagovaranjem modela za njihovo aktivno i ravnopravno sudjelovanje u ukupnom razvoju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i borba protiv nepromjenljivosti i predrasuda prema osobama s invaliditetom u svim područjima života. Da bi ojačala i ispunila svoju važnu ulogu u zajednici, morala je ispuniti nekoliko bitnih pretpostavki u svome razvoju.

 

Suradnja s Gradom Križevci

Uspostava suradnje sa Gradom Križevci se u početku to zasnivalo na osiguranju sredstava za troškove osnivanja udruge, sredstvima za redovnu djelatnost udruge, te dodjela objekta koji treba adaptirati i proširiti za radni prostor udruge.

Radni prostor

Rješavanje problema radnog prostora trajalo je tri godine (u početku koristio se prostor Gradskog društva Crvenog križa). U izgradnju radnog prostora, najteže poslove poput zidanja, žbukanja, pokrivanja krova, radile su same osobe s invaliditetom i roditelji nekih našim mladih članova

Oprema radnog prostora

Radni prostori opremljeni su sa suvremenim namještajem, informatičkom i drugom opremom.

Zapošljavanje djelatnika

Poduzimanje mjera i aktivnosti zapošljavanja za rad u udruzi, realizirani su programom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje «Šansa za nas», kojim su zaposlene dvije osobe s invaliditetom. Jedna je muška osoba s invaliditetom, sa 80% tjelesnim oštećenjem (cerebralna paraliza), a druga je ženska osoba s invaliditetom (oštećenje sluha po Sabine Floweru 78%).

Edukacija i uspostava suradnje sa SOIH-om, HSUIR-om i HSUTI-jem

Edukacija i uspostava suradnje sa SOIH-Zajednicom saveza osoba s invaliditetom Hrvatske je jedno od ispunjenja bitnih pretpostavki bez kojih funkcioniranje udruge ne bi bilo moguće. Suradnja sa SOIH-om intenzivno je započela otvaranjem radnih prostora, na Dan grada Križevaca, dana 24.04.2002. godine. Taj dan dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a i gospođa Marica Mirić, stručna suradnica SOIH-a, održali su okrugli stol Kako poboljšati kvalitetu življenja osoba s invaliditetom, sa demonstracijom rada sa psima vodičima, sa demonstracijom vožnje invalidskim kolicima po rampi, te predstavljanje vozila za osobe s invaliditetom.

Dalje, udruga se aktivno uključuje u realizaciju svim projekata odnosno programa od važnosti za osobe s invaliditetom koje provodi SOIH. Tako se održavaju okrugli stolovi na teme: Barijere i mobilnost – humanizacija života u okolini (predavači: Dr. Zorislav Bobuš i gospođa Marica Mirić), Misija Zajednice saveza osoba s invaliditetom Hrvatske u promicanju kvalitete življenja osoba s invaliditetom (predavač: Dr. Zorislav Bobuš) i dr.

Udruga sudjeluje na svim simpozijima, okruglim stolovima i radionicama u organizaciji SOIH-a, HSUIR-a i HSUTI-ja, a svojim pisanim radovima za Zbornik radova, aktivno se uključuje u uspješan rad organiziranih skupova. Također, udruga aktivno sudjeluje u projektima SOIH-a Pristupačna Hrvatska i Neovisno življenje. Učestvujemo u obilježavanju 3. prosinca – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, kojega organizira SOIH. Tako npr. sudjelovali su na obilježavanju Međunarodnog dana osoba s invaliditetom: dana 06.12.2003. u Varaždinu po motom Europska godina s invaliditetom, dana 03.12.2004. godine u Vukovaru koji se odvijao pod motom Podsjećamo-upozoravamo i 3.prosinca 2005. godine u Karlovcu koji se obilježavao pod motom Podsjećamo – upozoravamo.

Međunarodni dan osoba s invaliditetomMeđunarodni dan osoba s invaliditetom

Udruga prigodno obilježava: Dan dječje i cerebralne paralize, Dan obitelji, Dan oboljelih od neuromuskularnih bolesti, Europski tjedan mobilnosti i Dan bijelog štapa. Predstavnik udruge imao je čast i zadovoljstvo prisustvovati vrlo uspješnom EDF seminaru za udruge osoba s invaliditetom u Hrvatskoj “Ništa o nama bez nas” u organizaciji SOIH-a, na kojem su obrađene teme: Financiranje udruga osoba s invaliditetom, Antidiskriminacijsko zakonodavstvo, Konvencija UN o pravima osoba s invaliditetom i Lobiranje i komuniciranje s medijima.

EDF seminari za udruge osoba s invaliditetomEDF seminari za udruge osoba s invaliditetom

Sukladno odrednicama Križevačke strategije jedinstvene politike osoba s invaliditetom u 2006. godini, dana 19.06.2006. godini u Velikoj vijećnici Grada Križevci, održana je Tribina o zapošljavanju osoba s invaliditetom, u organizaciji Grada Križevci, SOIH-a i Udruge invalida Križevci. Na rečenoj tribini obrađene su teme: Zapošljavanje osoba s invaliditetom - mit ili stvarnost, Europske direktive vezane za zapošljavanje osoba s invaliditetom, Aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o radu s osobama s invaliditetom - Područne službe Križevci. Predavači su bili: gospođa Marica Mirić, stručna suradnica SOIH-a, prof. Jadranka Čapalija, pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Područne službe Križevci i prof. Valerija Kramar, stručna savjetnica za profesionalno informiranje i obrazovanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Područne službe Križevci.

Zapošljavanje osoba s invaliditetomZapošljavanje osoba s invaliditetom

Dana 25. travnja 2005. godine u Velikoj vijećnici grada Križevci dr. Zorislav Bobuš, predsjednik SOIH-a i gospođa Marica Mirić, stručna suradnica u SOIH-u, promoviraju Vodič kroz Križevce za osobe s invaliditetom. Vodič je tiskan u sklopu programa SOIH-a Pristupačna Hrvatska. Vodičem se senzibilizira javnost za pitanja pristupačnosti.

Nakon izdavanja Vodiča kroz Križevce, pokrenuo se postupak pristupačnosti objekata javnih ustanova, javnih poduzeća, državnih tijela, tijela jedinica lokalne samouprave, trgovina, i dr. Puno toga je do sada realizirano, tako da je nužno u što skorije vrijeme ažurirati rečeni vodič. Uloga SOIH-a u donošenju Križevačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u 2006. godini je nemjerljiva.

Suradnja Grad Križevci – SOIH – Udruga invalida Križevci

Značajna suradnja Grad Križevci – SOIH - Udruga invalida Križevci rezultirala je potpisivanjem Sporazuma o suradnji Grada Križevaca i Zajednice Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske koji ima karakter trajnog dokumenta, te dodjeljivanjem Priznanja Poglavarstva Grada Križevci za pružanje stručne pomoći u promicanju unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom na području Grada Križevaca SOIH-u povodom obilježavanja Dana grada Križevci u 2006. godini. Da nije bilo narečene suradnje puno toga ne bi bilo moguće ostvariti i realizirati. U bitnome je i ta suradnja osnažila udrugu u svakom pogledu.

Suradnja Grad Križevci – SOIH – Udruga invalida KriževciSuradnja Grad Križevci – SOIH – Udruga invalida Križevci

Financiranje udruge

Udruga invalida Križevci financira se iz sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz sredstava donacija i sponzorstva i iz sredstava ostvarena po projektima i programima državnih tijela (Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva zaštite okoliša i prostornog uređenje i graditeljstva).

Udio sredstava po izvorima:

 • sredstva jedinica lokalne samouprave je oko 10%
 • sredstva jedinice područne (regionalne) samouprave je oko 2%
 • sredstva ostvarena po odobrenim projektima odnosno programima je oko 85%
 • sredstva ostvarena donacijama i sponzorstvom je oko 3%.

Za sada udruga nema poteškoća u financiranju svoje redovne djelatnosti, a niti poteškoća u financiranju aktivnosti po projektima odnosno programima. Međutim, smatramo da država odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju osigurati sredstva za financiranje redovne djelatnosti udruga, a udruge neka se natječu na raspisanim natječajima nadležnih državnih tijela.

Projekti i programi udruge

Udruga se u pravilu prijavljuje na svaki natječaj na kojem predlaže projekt odnosno program nadležnom državnom tijelu odnosno sponzoru i donatoru. Tako su realizirana ili su u realizaciji projekti odnosno programi pod nazivom: Obitelj i civilno društvo, Borba protiv socijalne isključivosti, Zdrav život osoba s invaliditetom, Zaštita zdravlja posebno ugroženih skupina, Zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom, Mobilnost osoba s invaliditetom, Zadovoljavanje socijalno-humanitarnih potreba osoba s invaliditetom, Terapijsko jahanje koje polazi 25-ero djece s teškoćama u razvoju i dr. Kako su kronične i degenerativne bolesti najveća zdravstvena prijetnja u 21. stoljeću, proveli smo projekt predavanje o šećernoj bolesti, a slijedi predavanje o bolestima krvožilnog sustava i kako preventivom spriječiti te bolesti.

Terapijsko jahanjePredavanje o šečernoj bolesti

Udruga od rujna ove godine primjenjuje SOKNO (sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije uz mentorsku podršku koju provodi AED (Academy for Educational Development) Akademija za edukacijski razvoj.

Gordana Drakulić-RamačMentorica nam je g-đa Gordana Drakulić-Ramač. Putem SOKNO-a želimo poboljšati rad kako same Udruge, tako i rad sa korisnicima, odnosno osobama s invaliditetom.

Pomoć svojim članovima

Udruga je organizacijski, edukativno i stručno osposobljena da pruža razne oblike pomoći svojim članovima, kao što su:

 • učinkovitije ostvarivanje prava članova po osnovi članstva u udruzi i ostvarivanja prava na osnovi invaliditeta (tjelesnog oštećenja),
 • nabavka ortopedskih i drugih pomagala,
 • tumačenje donesenih propisa i omogućavanje osobama s invaliditetom praćenje i punu primjenjivost propisa koji se odnose na osobe s invaliditetom (putem medija, oglasne ploče, sastanaka, godišnje skupština),
 • svojim vlastitim kombi vozilom prijevoz osoba s invaliditetom u bolnice, lječilišta, na specijalističke preglede, obiteljskom liječniku i sl.
 • omogućavanje svojim članovima sudjelovanje: na susretima osoba s invaliditetom, simpozijima, okruglim stolovima, radionicama, tribinama i sličnim stručnim skupovima od značaja za osobe s invaliditetom,
 • tiskanjem vodiča kroz propise pod nazivom Moja prava – moje obveze, u vlastitom izdanju, članovi udruge u osnovi su informirani o svojim pravima i pred kojima institucijama ta prava ostvariti. Napominjem, da je u istoj knjižici tiskana i Križevačka strategija jedinstvene politike osoba s invaliditetom u 2006. godini.
 • putem prijave na natječaj jedne kompanije osigurali smo djetetu, polazniku 5-og razreda osnovne škole, nabavku jednog prijenosnog računala, bez kojega ne bi bio u mogućnosti pratiti nastavu,
 • dva računala koje smo dobili donacijom, dodijelili smo dvojici članova udruge sa najtežim stupnjem tjelesnog oštećenja,
 • sredstvima donacija, omogućili smo dvojici članova udruge sa najtežim tjelesnim oštećenjem adaptaciju odnosno prilagodbu kupaonice,
 • kako na zalihi udruga ima određeni broj invalidskih kolica, štaka i hodalica, posuđuju se članovima do vremena dok ne ostvare svoja prava na ta pomagala putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Treba napomenuti da rečena pomagala posuđujemo, bez naknade, i osobama koja nisu članovi udruge, pa smo i po tome postali prepoznatljivi.
 • zamijenjene su stare članske iskaznice sa novim članskim iskaznicama. One su suvremenog izgleda i izrađene u tehnologiji SMART kartice.

 

Priznanje i zahvalnica udruzi

Zahvalnica - Udruga invalida KriževciZa humanitarno socijalno djelovanje i skrb o invalidnim osobama s područja Grad i bivše Općine Križevci i uključivanje u društveni život Grada i za uspjehe u radu i postignute zasluge u humanitarnom i socijalnom radu, udruga je primila 2005. godine Priznanje Grada Križevci, a 2006. godine Zahvalnicu Koprivničko-križevačke županije.

Suradnja Grad Križevci - SOIH - Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske - Udruga invalida Križevci, je najsvjetliji primjer kako takvom suradnjom, jedna tako mlada udruga osoba s invaliditetom, u vrlo kratkom razdoblju može biti značajan čimbenik u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a postaje i prepoznatljiva i na nacionalnoj razini.

Grad Križevci i Udruga invalida Križevci, organizacijski i sustavno spremno dočekuju Međunarodnu konvenciju o zaštiti i promicanju prava i dostojanstva osoba s invaliditetom, a mi osobe s invaliditetom sa posebnom radošću očekujemo taj povijesni događaj za nas.

KREDO PORUKE:

Razvijajte velike misli, duboko vjerujte, predano molite i činite velika djela. Tome dodajte ustrajan rad i trud. Tom formulom ostvarit ćete pobjedu nad poteškoćama s kojima se susrećete.”

(K. Menninger)

 
  
EU PROJEKT “ZNANJEM U PROMJENE” EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV"

Europska unija

Europski socijalni fond

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

________________________

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

________________________

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

________________________

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Posjetite web stranicu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

________________________

Čokolaterija „Hedona”

Posjetite web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci

________________________

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"