Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Prosinac
20

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

PRAVILNIK O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost »Narodne novine«, br. 60/96., 113/97., 7/99., 112/99., 119/99. -ispravak, 44/00., 63/00., 80/00., 109/00., 54/01., 58/03., 198/03., 55/04., 77/04. -ispravak, 153/05., 79/07., 34/08. i 97/09.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2010.

“Narodne novine”, broj 149/09

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_149_3644.html

 
 Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

EU projekt “Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav”

 

 

 

Ulaganje u budućnost              
Projekt  je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

 

 

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr/

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"

Promotivni film za projekt “Mobilnošću do zaposlenja”

 

Klikom na sliku pogledajte promotivni film za projekt "Mobilnošću do zaposlenja" Instruktažnog centra Križevci namijenjenog osobama sa invaliditetom koje žele pohađati autoškolu na posebno prilagođenom vozilu.