Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Lipanj
25

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

ODLUKA O ISPLATI NOVČANE NAKNADE U JEDNOKRATNOM IZNOSU

ODLUKA O ISPLATI NOVČANE NAKNADE U JEDNOKRATNOM IZNOSU

“Narodne novine”, broj 32/09

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način isplate novčane naknade u jednokratnom iznosu nezaposlenoj osobi koja to pravo ostvaruje na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod).

Članak 2.

Nezaposlenoj osobi može se, pod uvjetom da su u tu svrhu osigurana financijska sredstva, na njezin zahtjev isplatiti naknada u jednokratnom iznosu, i to:

– za preostalo razdoblje za koje je utvrđena novčana naknada prema članku 44. stavku 1. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (u daljnjem tekstu: Zakon),

– za razdoblje koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za novčanu naknadu utvrđenu prema članku 44. stavku 2. Zakona.

Članak 3.

Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu može se odobriti nezaposlenoj osobi za:

– otvaranje obrta, odnosno samostalne djelatnosti,

– zapošljavanje u trgovačkom društvu u kojem ima najviše 25% udjela,

– volontiranje prema propisima o radu.

Članak 4.

Zahtjev za isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu podnosi se u pisanom obliku nadležnoj područnoj službi Zavoda.

Članak 5.

Rješenje o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu donosi pročelnik područne službe ili osoba koju on ovlasti.

Rješenje kojim se odlučuje o žalbi donosi ravnatelj Zavoda ili osoba koju on ovlasti.

Članak 6.

Prije donošenja rješenja iz članka 5. stavka 1. ove Odluke zatražit će se suglasnost Središnje službe Zavoda o osiguranju financijskih sredstava za ovu namjenu.

Za donošenje rješenja o isplati novčane naknade, osim suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, potrebni su i sljedeći dokazi:

– za osobe iz članka 3. točke 1. ove Odluke dokaz o upisu u obrtni registar odnosno registar samostalnih djelatnosti, koji će Zavod pribaviti po službenoj dužnosti,

– za osobe iz članka 3. točke 2. ove Odluke dokaz o udjelu u trgovačkom društvu, koji će Zavod pribaviti po službenoj dužnosti, te sklopljen ugovor o radu, koji je dužna dostaviti nezaposlena osoba,

– za osobe iz članka 3. točke 3. ove Odluke sklopljen ugovor o volonterskom radu, koji je dužna dostaviti nezaposlena osoba.

Članak 7.

Novčana naknada u jednokratnom iznosu isplaćuje se:

– na žiro-račun obrta, samostalne djelatnosti ili trgovačkog društva za osobe iz članka 3. točki 1. i 2. ove Odluke,

– na tekući račun za osobe iz članka 3. točke 3. ove Odluke.

Članak 8.

Nezaposlena osoba kojoj je isplaćena novčana naknada u jednokratnom iznosu prestaje se voditi u evidenciji Zavoda kao nezaposlena osoba i ne može se ponovno prijaviti Zavodu prije proteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu novčane naknade.

Nezaposlena osoba može ponovno steći pravo na novčanu naknadu ako po proteku vremena iz stavka 1. ovoga članka ispuni uvjet iz članka 37. Zakona.

Članak 9.

Pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu nezaposlena osoba može koristiti samo jedanput.

Članak 10.

Na dan stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu (»Narodne novine«, br. 92/03. i 112/07.).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 102-05/09-01/11

Urbroj: 344-17/1-09-1

Zagreb, 26. veljače 2009.

Predsjednik Upravnog vijeća
Ilija Tadić, v. r.

 
 Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"