Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Lipanj
07

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

ISPRAVAK

MINIMALNE PLAĆE ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2011. DO 31. SVIBNJA 2012. U REPUBLICI HRVATSKOJ

“Narodne novine”, broj 60/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_06_60_1348.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_58_1319.html

 

 
 NACIONALNI PROGRAM

SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA REPUBLIKE HRVATSKE 2011. – 2020. GODINE

“Narodne novine”, broj 59/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_59_1321.html

 
 PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU STAŽA OSIGURANJA NA TEMELJU PLAĆENIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

“Narodne novine”, broj 57/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_57_1263.html

 

 
 PRAVILNIK

O POSTUPKU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOGA STANJA DJETETA, UČENIKA TE SASTAVU STRUČNOGA POVJERENSTVA

“Narodne novine”, broj 55/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_55_1214.html

 
 UREDBA

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O UREDU ZA UDRUGE

“Narodne novine”, broj 55/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_55_1210.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_12_127_3630.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_11_121_2687.html

 
 PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA ŠTO SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

“Narodne novine”, broj 53/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_05_53_1167.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_35_806.html

 

 
 PLAN RAZVOJA

JAVNOG ZDRAVSTVA ZA RAZDOBLJE 2011. – 2015. GODINE

“Narodne novine”, broj 49/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_49_1114.html

 
 ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVIMA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

“Narodne novine”, broj 48/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_48_1092.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_6_106.html

 

 
 PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OVLASTIMA I NAČINU RADA KONTROLORA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

“Narodne novine”, broj 48/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_48_1089.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_59_1385.html

 
 PRAVILNIK

O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTE MEDICINE RADA

“Narodne novine”, broj 48/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_04_48_1087.html

 

 
 ODLUKA

O PLANU DEINSTITUCIONALIZACIJE I TRANSFORMACIJE DOMOVA SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI U REPUBLICI HRVATSKOJ 2011. – 2016. (2018.)

“Narodne novine”, broj 36/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_36_829.html

 

 
 PRAVILNIK

O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2011./2012.

“Narodne novine”, broj 34/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_34_794.html

 

 
 IZMJENE

OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE I BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

“Narodne novine”, broj 31/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_31_715.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_1_23.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2484.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_71_2144.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_50_1214.html

 

 
 PRAVILNIK O OBAVLJANJU DJELATNOSTI U SVEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM

“Narodne novine”, broj 19/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_19_388.html

 
 ISPRAVAK

PRAVILNIKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBJAVLJENIH U “NARODNIM NOVINAMA” BROJ 1/2011. GODINE

“Narodne novine”, broj 16/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_16_307.html

 

 
 UREDBA O RAČUNANJU VREMENA U 2011. GODINI

“Narodne novine”, broj 16/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_02_16_297.html

imageLjetno računanje vremena u 2011. godini počinje 27. ožujka 2011. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

imageLjetno računanje vremena u 2011. godini završava 30. listopada 2011. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Sat koji se 30. listopada 2011. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

 
 PRAVILNIK

O NAČINU PROVEDBE ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI

“Narodne novine”, broj 5/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_5_89.html

 
 PRAVILNIK

O PRIZNANJIMA I NAGRADI ZA PROMICANJE ZAŠTITE NA RADU

“Narodne novine”, broj 1/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_1_3.html

 
 PRAVILA

USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

“Narodne novine”, broj 1/11
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_01_1_26.html

 

 
 NAREDBA

O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2011. GODINU

“Narodne novine”, broj 133/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_133_3456.html

 

 
 ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

“Narodne novine”, broj 121/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_121_3144.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/269150.html

 

 
 IZMJENE I DOPUNE

OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

“Narodne novine”, broj 115/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_115_3043.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_02_22_475.html

 

 
 PRAVILNIK

O STANDARDIMA I NORMATIVIMA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAŠTITE ZDRAVLJA NA RADU

“Narodne novine”, broj 115/10
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_10_115_3042.html

 

 
 Novi zakonski uvjeti za besplatno korištenje autocesta osoba s utvrđenim tjelesnim oštećenjem

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama (NN 73/2010, od 14.06.2010. godine) koji je stupio na snagu 22. lipnja 2010. godine, izmijenjeni su uvjeti za stjecanje i korištenje prava na oslobađanje od plaćanja cestarine. Prema izmijenjenom članku 63.a Zakona o javnim cestama, plaćanja cestarine oslobođene su samo osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka te HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja i to samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu.

Danom stupanja na snagu Zakona prestala je važiti smart kartica za besplatno korištenje autocesta.
Hrvatske autoceste su od 29. lipnja 2010. godine počele produžavati važenje Smart kartica za besplatno korištenje autocesta.
Za produženje važenja SMART kartice za daljnje besplatno korištenje autocesta osim novih zakonski propisanih uvjeta potrebne su slijedeće isprave:
- original rješenje o invalidnosti ili ovjerena kopija od strane javnog bilježnika – u kojem je vidljiv postotak invalidnosti donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka
- fotokopiju knjižice vozila
- fotokopiju prometne dozvole
- fotokopiju osobne iskaznice

Ukoliko iz predmetnog rješenja nije razvidno odnosno ne može se utvrditi da li postojeće tjelesno oštećenje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta od najmanje 80% ili više postotaka, upućujemo Vas da dostavite Hrvatskim autocestama u originalu ili ovjerenoj kopiji od strane javnog bilježnika:
- Nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje nadležnog područnog ureda iz kojeg je razvidno da se radi o 80% ili više postotaka oštećenja donjih ekstremiteta
odnosno za HRVI
- Nalaz i mišljenje drugostupanjskog liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ili Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugih mjerodavnih propisa iz kojeg je razvidno da se radi o 80% ili više postotaka oštećenja donjih ekstremiteta.

Za izdavanje nove smart kartice uz navedene isprave potrebno je dostaviti i fotografiju dimenzije 2,5 x 3 cm.
Navedene isprave možete dostaviti osobno ili poštom na adresu Hrvatske autoceste, Jadranska avenija 6, 10 250 Lučko. Radno vrijeme ureda Hrvatskih autocesta na lokaciji Lučko je od ponedjeljka do petka od 08 do 16 sati.

Dodatne informacije možete zatražiti i na brojevima telefona: 01-6504 812, 01-6504 813 i 08000422.

 
 DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

imageTKO NIJE OBVEZAN SUDJELOVATI U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREMA ZAKONU O OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU KOJI VAŽI OD 1. SIJEČNJA 2009. GODINE

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2009. godine (“Narodne novine” broj 150/08., 94/09., 153/09. i 71/10.), u troškovima zdravstvene zaštite nisu obvezna sudjelovati djeca i osobe-djeca osiguranika koja su potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad sukladno posebnim propisima.

OSIGURANE OSOBE ZAVODA KOJE IMAJU PRAVO NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA TERET DRŽAVNOG PRORAČUNA

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

1. osigurane osobe s invaliditetom koje imaju 100% oštećenja organizma, odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima, osobe kod kojih je utvrđeno više vrsta oštećenja te osobe s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili psihičkom bolešću zbog kojih ne mogu samostalno izvoditi aktivnosti primjerene životnoj dobi sukladno propisima o socijalnoj skrbi,
2. osigurane osobe darivatelje dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja,
3. osigurane osobe dobrovoljne davatelje krvi s više od 35 davanja (muškarci), odnosno s više od 25 davanja (žene),
4. osigurane osobe redovite učenike i studente starije od 18 godina,
5. osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 45,59% proračunske osnovice, a što u ovom momentu iznosi 1.516,32 kn (prihodovni cenzus), a za osiguranike - samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 58,31% proračunske osnovice tj. 1.939,39 kn.

Navedene osobe pravo na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja na teret državnog proračuna ostvaruju na osnovi rješenja nadležnih tijela (Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Centra za socijalnu skrb i sl.), potvrdom zdravstvene ustanove o darovanom dijelu ljudskog tijela u svrhu liječenja, potvrdom Hrvatskog crvenog križa ili Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu o broju darivanja krvi, potvrdom nadležne obrazovne ustanove o redovnom školovanju odnosno studiranju, dokazom da ispunjavaju uvjet prihodovnog cenzusa, a u skladu s Pravilnikom o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna.

PRIHODOVNI CENZUS

Osigurane osobe Zavoda mogu ostvariti pravo na plaćanje premije na teret državnog proračuna ako njihov ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno ne prelazi iznos od 1.516,32 kuna, odnosno iznimno za osiguranika umirovljenika - samca 1.939,39 kuna.

Pri tome se uzima u obzir prihod svih osoba koje žive u zajedničkom kućanstvu.

PRIHOD

Što se smatra prihodom?
Svi primici koje obitelj ostvari na ime dohotka od nesamostalnog rada, dohotka ili dobiti od samostalne djelatnosti, primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak, imovine i imovinskih prava, kapitala, osiguranja te svi drugi primici ostvareni prema posebnim propisima.

Što se uračunava u prihod?
Naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje), novčana potpora sukladno Zakonu o rodiljinim i roditeljskim potporama osim jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete, novčana naknada za slučaj nezaposlenosti, stalna pomoć, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina, naknada do zaposlenja, doplatak za djecu, ortopedski doplatak, opskrbnina i obiteljska invalidnina ostvareni prema posebnim propisima.
Prihod se umanjuje za iznos koji na temelju propisa o obitelji član obitelji plaća za uzdržavanje osobe koja nije član te obitelji.

Što se smatra dohotkom?
- plaća i drugi oporezivi primici za rad ostvareni od poslodavca (tuzemnog ili inozemnog) umanjena za izdatke prema propisima o porezu na dohodak,
- mirovina od tuzemnog ili inozemnog isplatitelja,
- dohodak od samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva prije svih umanjenja dohotka i bez umanjenja dohotka za gubitak iz ranijih godina,
- dobit ostvarena od samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva prije svih umanjenja dobiti i bez umanjenja dobiti za gubitak iz ranijih godina,
- dohodak s osnove primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
- dohodak od imovine i imovinskih prava,
- dohodak od iznajmljivanja soba i postelja turistima od kojega se plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu,
- dohodak od dividenda i udjela u dobiti,
- dohodak od osiguranja te
- dohodak od povrata doprinosa plaćenih na dio osnovice koji prelazi iznos najviše godišnje osnovice za obračun doprinosa.

imageKako se dokazuje visina ukupnog prihoda?
- visina plaće ostvarene kod poslodavca za rad u tuzemstvu i inozemstvu potvrdom ovjerenom od poslodavca
- visina mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj - potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno isplatitelja mirovinskog primanja
- visina mirovine ostvarene u inozemstvu - potvrdom poslovne banke putem koje se mirovina isplaćuje, odnosno drugom ispravom kad se mirovina ne isplaćuje putem banke
- visina dohotka:
. od samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva prije svih umanjenja dohotka i bez umanjenja dohotka za gubitak iz ranijih godina,
. dobiti ostvarene od samostalne djelatnosti obrta, slobodnog zanimanja ili poljoprivrede i šumarstva prije svih umanjenja dobiti i bez umanjenja dobiti za gubitak iz ranijih godina,
. dohotka s osnove primitaka od kojih se utvrđuje drugi dohodak,
. dohotka od imovine i imovinskih prava,
. dohodak od iznajmljivanja soba i postelja turistima od kojega se plaća porez na dohodak u paušalnom iznosu dokazuje se potvrdom nadležne porezne uprave,
- o visini naknade zbog nezaposlenosti - potvrdom, odnosno podatkom iz evidencije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- o visini novčanih prava ostvarenih prema propisima o socijalnoj skrbi - potvrdom, odnosno podatkom iz evidencije nadležnog centra za socijalnu skrb,
- o visini drugih novčanih prava ostvarenih prema propisima o mirovinskom osiguranju, o doplatku za djecu, o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata - potvrdom, odnosno podatkom iz evidencije nadležnog tijela,
- visinu ostvarenih prihoda od naknada plaće, koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda, odnosno koju Zavod isplaćuje na teret sredstava državnog proračuna, Zavod utvrđuje na osnovi svojih evidencija.

Koje dokaze o visini prihoda Zavod u pravilu pribavlja po službenoj dužnosti?

Dokaze o:
- visini mirovine ostvarene u Republici Hrvatskoj
- visini dohotka (podaci od porezne uprave)
- visina naknade zbog nezaposlenosti
- visina primitaka ostvarenih prema propisima o socijalnoj skrbi
- visina drugih novčanih prava ostvarenih prema propisima o mirovinskom osiguranju, o doplatku za djecu, o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

Koje dokaze o visini prihoda je osigurana osoba obvezna pribaviti osobno?

Dokaze:
- o visini plaće ostvarene kod poslodavca za rad u tuzemstvu i
inozemstvu
- o visini mirovine ostvarene u inozemstvu

Što se smatra pod obitelji?
Pod obitelji smatraju se bračni i izvanbračni supružnik te ostali članovi obitelji iz članka 8. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (djeca, roditelji, unuci, braća, sestre, djed i baka), neovisno o tome jesu li zdravstveno osigurani kao članovi obitelji, jesu li sposobni za samostalan život i rad i imaju li sredstva za uzdržavanje, pod uvjetom da žive u zajedničkom kućanstvu.
Status člana obitelji osiguranika osoba dokazuje iskaznicom zdravstveno osigurane osobe iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ako je zdravstveno osigurana kao član obitelji.
Bračni ili izvanbračni supružnik, koji nije zdravstveno osiguran kao član obitelji status člana obitelji dokazuje izvatkom iz matične knjige vjenčanih ne starijim od šest mjeseci, odnosno pisanom izjavom danom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da žive u izvanbračnoj zajednici, da niti jedno od njih nije u braku s trećom osobom, te da prebivaju na istoj adresi najmanje godinu dana.
Članovi obitelji koji status člana obitelji osiguranika ne mogu dokazati zdravstvenom iskaznicom potonji dokazuju pisanom izjavom o broju članova obitelji koji s njim žive na istoj adresi prebivališta, odnosno boravka, te rodnim listom ne starijim od šest mjeseci ili drugim odgovarajućim dokumentom na osnovi kojeg se može utvrditi srodstvo.
Zavod ima pravo zatražiti osiguranu osobu i druge dokaze koje smatra nužnim za utvrđivanje broja članova obitelji, te njihovih prihoda.
Osiguranikom umirovljenikom - samcem smatra se osigurana osoba Zavoda koja nema članova obitelji, a što dokazuje rodnim listom ne starijim od 6 mjeseci, sudskom odlukom o rastavi braka, smrtnim listom za bračnog supružnika, te drugim odgovarajućim dokumentom, kao i pisanom izjavom da nema drugih članova obitelji.

Što se smatra pod zajedničkim kućanstvom?
Pod zajedničkim kućanstvom smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja ostvarenih prihoda obitelji.

Ugovori o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje je Zavod sklopio na temelju članka 14.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 150//08.) do dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 71/10.) važe do isteka roka na koji su sklopljeni.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2479.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_156_4273.html

 
 PRAVILNIK

O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

“Narodne novine”, broj 91/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_91_2576.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_96_2381.html

 
 IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOGA PEDAGOŠKOG STANDARDA SREDNJOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

“Narodne novine”, broj 90/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2539.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2130.html

 

 
 IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOGA PEDAGOŠKOG STANDARDA OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

“Narodne novine”, broj 90/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2538.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2129.html

 
 IZMJENE DRŽAVNOGA PEDAGOŠKOG STANDARDA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I NAOBRAZBE

“Narodne novine”, broj 90/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_90_2537.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_06_63_2128.html

 
 PRAVILA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA USPOSTAVLJANJA I PROVOĐENJA DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

“Narodne novine”, broj 88/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2485.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_01_4_121.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2918.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_91_2308.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_05_59_1387.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_32_717.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_01_2_58.html

 
 ODLUKA

O IZMJENI ODLUKE O VRSTI I CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

“Narodne novine”, broj 88/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2482.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_11_140_3434.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_09_118_2922.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_32_719.html

 

 
 ODLUKA

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POSEBNIM STANDARDIMA I MJERILIMA NJIHOVE PRIMJENE U PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

“Narodne novine”, broj 88/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_88_2481.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_50_1212.html

 
 PRAVILNIK O MJERILIMA ZA RAZVRSTAVANJE LIJEKOVA TE O PROPISIVANJU I IZDAVANJU LIJEKOVA NA RECEPT

“Narodne novine”, broj 82/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_82_2342.html

 
 PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

“Narodne novine”, broj 81/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_81_2314.html

 
 PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BROJU UČENIKA U REDOVITOM I KOMBINIRANOM RAZREDNOM ODJELU I ODGOJNO-OBRAZOVNOJ SKUPINI U OSNOVNOJ ŠKOLI

“Narodne novine”, broj 73/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_73_2178.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_124_3065.html

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

“Narodne novine”, broj 71/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_71_2140.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_12_150_4099.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/127759.html

 
 PRAVILNIK

O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG I REDOVNOG UTVRĐIVANJA ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI

“Narodne novine”, broj 70/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_06_70_2127.html

 
 MINIMALNA PLAĆA

ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 2010. DO 31. SVIBNJA 2011. U REPUBLICI HRVATSKOJ

“Narodne novine”, broj 66/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_66_2064.html

 
 ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PRIMITKE OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI I OSTALE PRIMITKE

“Narodne novine”, broj 56/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_56_1343.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_10_119_2931.html

 
 ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA PLAĆE, MIROVINE I DRUGE PRIMITKE

“Narodne novine”, broj 56/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_56_1342.html

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_08_94_2357.html

 
 PRAVILNIK

O NAČINU PRUŽANJA USLUGA OBITELJSKOG DOMA TE UVJETIMA PROSTORA, OPREME, STRUČNIH I DRUGIH RADNIKA

“Narodne novine”, broj 52/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_52_1284.html

 
 PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA FIZIČKIH OSOBA KOJE SAMOSTALNO OBAVLJAJU SOCIJALNU SKRB KAO PROFESIONALNU DJELATNOST

“Narodne novine”, broj 52/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_04_52_1282.html

 
 RJEŠENJE O RAZRJEŠENJU ČLANOVA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

“Narodne novine”, broj 38/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_38_989.html

 
 RJEŠENJE O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

“Narodne novine”, broj 38/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_38_990.html

 
 RJEŠENJE O IMENOVANJU ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

“Narodne novine”, broj 38/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_03_38_991.html

 
 POPIS TIJELA JAVNE VLASTI ZA 2010. GODINU

“Narodne novine”, broj 19/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_19_458.html

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

“Narodne novine”, broj 172/03

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_10_172_2491.html

 

 
 ODLUKA O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA

“Narodne novine”, broj 20/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_20_483.html

 
 PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM ZA 2010. GODINU

“Narodne novine”, broj 19/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_19_468.html

 
 ODLUKA

O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2010. GODINI

“Narodne novine”, broj 19/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_19_454.html

 
 UREDBA O RAČUNANJU VREMENA U 2010. GODINI

“Narodne novine”, broj 19/10

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_02_19_447.html

imageLjetno računanje vremena u 2010. godini počinje 28. ožujka 2010. godine u 02 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed, vrijeme u 02 h 00 min i 00 s računa kao 03 h 00 min i 00 s.

imageLjetno računanje vremena u 2010. godini završava 31. listopada 2010. godine u 03 h 00 min i 00 s, tako što se pomicanjem za jedan sat unatrag vrijeme u 03 h 00 min i 00 s računa kao 02 h 00 min i 00 s.

Sat koji se 31. listopada 2010. godine zbog pomicanja za jedan sat unatrag pojavljuje dva puta između 02 h 00 min i 00 s i 03 h 00 min i 00 s, označava se prvi put kao sat 2A, a drugi put kao sat 2B.

 
 pag_first_link  < 7 8 9 10 11 > 
EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

EU PROJEKT “AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA”

EU PROJEKT "AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 

 

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II"

Europska Unija           
"Zajedno do fondova EU"

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"