Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
16

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

"Narodne novine", broj 115/16.

"Narodne novine", broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.

 
 ZAKON O POREZU NA DOHODAK

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 ZAKON O POREZNOJ UPRAVI

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 OPĆI POREZNI ZAKON

"Narodne novine", broj 115/16.

 

 
 PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

"Narodne novine", broj 113/16.

"Narodne novine", broj 160/13., 11/15. i 16/15.

 
 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE SE OSTVARUJE NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE

"Narodne novine", broj 90/16.

"Narodne novine", broj 51/14., 76/14. i 17/15.

 
 ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2016.

"Narodne novine", broj 79/16.

 
 ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2016.

"Narodne novine", broj 79/16.

 
 ODLUKA O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SRPNJA 2016.

"Narodne novine", broj 79/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

"Narodne novine", broj 74/16.

"Narodne novine", broj 149/14. i 14/16.

 
 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 74/16.

"Narodne novine", broj 118/13., 11/14. i 120/15.

 
 OBVEZATNE UPUTE BROJ Z VII O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S TJELESNOM MANOM, SLIJEPIH I SLABOVIDNIH BIRAČA, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

"Narodne novine", broj 72/16.

 
 ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.

"Narodne novine", broj 59/16.

 
 ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

"Narodne novine", broj 50/16.

"Narodne novine", broj 77/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.

 
 MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA

"Narodne novine", broj 49/16.

 
 ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.

"Narodne novine", broj 48/16.

 
 ODLUKA O DONOŠENJU SMJERNICA POLITIKE DRŽAVNIH POTPORA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018.

"Narodne novine", broj 47/16.

 
 ISPRAVAK ODLUKE O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

"Narodne novine", broj 39/16.

"Narodne novine", broj 29/16.

 
 ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

"Narodne novine", broj 31/16.

 
 ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU TRAVANJ – LIPANJ 2016. GODINE

"Narodne novine", broj 28/16.

 
 ISPRAVAK ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 25/16.

"Narodne novine", broj 77/15., 99/15., 120/15., 141/15. i 11/16.

 
 ODLUKA O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2016.

"Narodne novine", broj 25/16.

 
 ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2016.

"Narodne novine", broj 25/16.

 
 ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2016.

"Narodne novine", broj 25/16.

 
 ODLUKU O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2016.

"Narodne novine", broj 25/16.

 
 UREDBA O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

"Narodne novine", broj 24/16.

"Narodne novine", broj 90/07., 114/07., 29/12. i 56/13.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

"Narodne novine", broj 20/16.

"Narodne novine", broj 64/14.

 
 PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2016. GODINU

"Narodne novine", broj 19/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

"Narodne novine", broj 14/11.

"Narodne novine", broj 149/14.

 
 ODLUKA O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2015. GODINU

"Narodne novine", broj 11/16.

 
 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 11/16.

"Narodne novine", broj 32/09., 59/09., 118/09., 4/10. i 125/13.

 

 
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 11/16.

"Narodne novine", broj 29/15., 32/15. – ispravak, 53/15., 77/15., 99/15. – ispravak i 120/15.

 
 PRAVILNIK O DETALJNIM PRAVILIMA I KRITERIJIMA POŠTIVANJA OSOBNE OKOLNOSTI SPOLA

"Narodne novine", broj 10/16.

 
 ODLUKA KOJOM SE STAVLJAJU VAN SNAGE NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA

"Narodne novine", broj 9/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

"Narodne novine", broj 7/16.

 
 PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DOBIVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAVJETOVALIŠTA I NAČINU RADA SAVJETOVALIŠTA

"Narodne novine", broj 2/16.

 
 ISPRAVAK ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 141/15.

"Narodne novine", broj 77/15., 99/15. i 120/15.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

"Narodne novine", broj 140/15.

"Narodne novine", broj 43/15., 112/14., 72/15. i 84/15.

 
 UREDBU O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

"Narodne novine", broj 136/15.

"Narodne novine", broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 125/13., 148/13. i 143/14.

 
 PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA

"Narodne novine", broj 123/15.

 
 UREDBA O DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2015. GODINU

"Narodne novine", broj 119/15.

"Narodne novine", broj 17/15. i 78/15.

 

 
 PRAVILNIK O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE IZRADI I IZVRŠAVANJU FINANCIJSKIH PLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

"Narodne novine", broj 119/15.

 

 
 IZMJENE I DOPUNE MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

"Narodne novine", broj 113/15.

"Narodne novine", broj 101/12. i 31/13.

 
 ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

"Narodne novine", broj 110/15.

"Narodne novine", broj 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12. i 157/13.

 
 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA

"Narodne novine", broj 110/15.

"Narodne novine", broj 72/94., 74/95., 87/96. i 112/12.

 
 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

"Narodne novine", broj 110/15.

"Narodne novine", broj 109/97., 117/97., 76/99., 10/01., 92/05., 21/10., 15/13., 139/13. i 151/14.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

"Narodne novine", broj 110/15.

"Narodne novine", broj 41/14.

 
  < 1 2 3 4 5 >  pag_last_link
Preporuke pravobraniteljice vezano uz koronu

Preporuke pravobraniteljice vezano uz koronu

________________________

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV"

Europska Unija         
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

________________________

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

________________________

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

________________________

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Posjetite web stranicu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

________________________

Čokolaterija „Hedona”

Posjetite web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci

________________________

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"