Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
31

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

ZAKON O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

"Narodne novine", broj 115/16.

"Narodne novine", broj 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14.

 
 ZAKON O POREZU NA DOHODAK

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 ZAKON O LOKALNIM POREZIMA

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 ZAKON O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 ZAKON O UPRAVNIM PRISTOJBAMA

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 ZAKON O POREZNOJ UPRAVI

"Narodne novine", broj 115/16.

 
 OPĆI POREZNI ZAKON

"Narodne novine", broj 115/16.

 

 
 PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA PREKOGRANIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

"Narodne novine", broj 113/16.

"Narodne novine", broj 160/13., 11/15. i 16/15.

 
 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O POJEDINIM OBLICIMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KOJE SE OSTVARUJE NA OSNOVI UPUTNICE I ROKOVIMA VAŽENJA UPUTNICE

"Narodne novine", broj 90/16.

"Narodne novine", broj 51/14., 76/14. i 17/15.

 
 ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2016.

"Narodne novine", broj 79/16.

 
 ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2016.

"Narodne novine", broj 79/16.

 
 ODLUKA O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SRPNJA 2016.

"Narodne novine", broj 79/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

"Narodne novine", broj 74/16.

"Narodne novine", broj 149/14. i 14/16.

 
 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 74/16.

"Narodne novine", broj 118/13., 11/14. i 120/15.

 
 OBVEZATNE UPUTE BROJ Z VII O NAČINU GLASOVANJA BIRAČA S TJELESNOM MANOM, SLIJEPIH I SLABOVIDNIH BIRAČA, NEPISMENIH BIRAČA TE BIRAČA KOJI NISU U MOGUĆNOSTI PRISTUPITI NA BIRAČKO MJESTO

"Narodne novine", broj 72/16.

 
 ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.

"Narodne novine", broj 59/16.

 
 ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

"Narodne novine", broj 50/16.

"Narodne novine", broj 77/04., 90/05., 57/06., 146/08., 80/10., 22/12., 148/13. i 143/14.

 
 MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA

"Narodne novine", broj 49/16.

 
 ODLUKA O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.

"Narodne novine", broj 48/16.

 
 ODLUKA O DONOŠENJU SMJERNICA POLITIKE DRŽAVNIH POTPORA ZA RAZDOBLJE 2016. – 2018.

"Narodne novine", broj 47/16.

 
 ISPRAVAK ODLUKE O MINIMALNIM NOVČANIM IZNOSIMA POTREBNIM ZA MJESEČNO UZDRŽAVANJE DJETETA

"Narodne novine", broj 39/16.

"Narodne novine", broj 29/16.

 
 ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

"Narodne novine", broj 31/16.

 
 ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U RAZDOBLJU TRAVANJ – LIPANJ 2016. GODINE

"Narodne novine", broj 28/16.

 
 ISPRAVAK ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 25/16.

"Narodne novine", broj 77/15., 99/15., 120/15., 141/15. i 11/16.

 
 ODLUKA O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2016.

"Narodne novine", broj 25/16.

 
 ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SIJEČNJA 2016.

"Narodne novine", broj 25/16.

 
 ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2016.

"Narodne novine", broj 25/16.

 
 ODLUKU O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2016.

"Narodne novine", broj 25/16.

 
 UREDBA O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

"Narodne novine", broj 24/16.

"Narodne novine", broj 90/07., 114/07., 29/12. i 56/13.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRASCU ZAHTJEVA I RJEŠENJA O ODOBRAVANJU KORIŠTENJA PRAVNE POMOĆI

"Narodne novine", broj 20/16.

"Narodne novine", broj 64/14.

 
 PLAN USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2016. GODINU

"Narodne novine", broj 19/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIHVATLJIVOSTI IZDATAKA U OKVIRU EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA

"Narodne novine", broj 14/11.

"Narodne novine", broj 149/14.

 
 ODLUKA O ZAJAMČENOM PRINOSU OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA ZA 2015. GODINU

"Narodne novine", broj 11/16.

 
 ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O IZGLEDU, OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU KORIŠTENJA ISKAZNICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 11/16.

"Narodne novine", broj 32/09., 59/09., 118/09., 4/10. i 125/13.

 

 
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 11/16.

"Narodne novine", broj 29/15., 32/15. – ispravak, 53/15., 77/15., 99/15. – ispravak i 120/15.

 
 PRAVILNIK O DETALJNIM PRAVILIMA I KRITERIJIMA POŠTIVANJA OSOBNE OKOLNOSTI SPOLA

"Narodne novine", broj 10/16.

 
 ODLUKA KOJOM SE STAVLJAJU VAN SNAGE NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA

"Narodne novine", broj 9/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU NETO VRIJEDNOSTI IMOVINE I CIJENE UDJELA DOBROVOLJNOG MIROVINSKOG FONDA

"Narodne novine", broj 7/16.

 
 PRAVILNIK O UVJETIMA ZA DOBIVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAVJETOVALIŠTA I NAČINU RADA SAVJETOVALIŠTA

"Narodne novine", broj 2/16.

 
 ISPRAVAK ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 141/15.

"Narodne novine", broj 77/15., 99/15. i 120/15.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU POSLOVA ZAŠTITE NA RADU

"Narodne novine", broj 140/15.

"Narodne novine", broj 43/15., 112/14., 72/15. i 84/15.

 
 UREDBU O IZMJENAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

"Narodne novine", broj 136/15.

"Narodne novine", broj 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., 125/13., 148/13. i 143/14.

 
 PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE OSOBNIH PRAVA I DOBROBITI DJETETA

"Narodne novine", broj 123/15.

 
 UREDBA O DOPUNI UREDBE O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2015. GODINU

"Narodne novine", broj 119/15.

"Narodne novine", broj 17/15. i 78/15.

 

 
 PRAVILNIK O SUSTAVU FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA TE IZRADI I IZVRŠAVANJU FINANCIJSKIH PLANOVA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

"Narodne novine", broj 119/15.

 

 
 IZMJENE I DOPUNE MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

"Narodne novine", broj 113/15.

"Narodne novine", broj 101/12. i 31/13.

 
 ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM PRISTOJBAMA

"Narodne novine", broj 110/15.

"Narodne novine", broj 74/95., 57/96., 137/02., 125/11., 112/12. i 157/13.

 
 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA

"Narodne novine", broj 110/15.

"Narodne novine", broj 72/94., 74/95., 87/96. i 112/12.

 
 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O STAMBENOJ ŠTEDNJI I DRŽAVNOM POTICANJU STAMBENE ŠTEDNJE

"Narodne novine", broj 110/15.

"Narodne novine", broj 109/97., 117/97., 76/99., 10/01., 92/05., 21/10., 15/13., 139/13. i 151/14.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

"Narodne novine", broj 110/15.

"Narodne novine", broj 41/14.

 
  < 1 2 3 4 5 >  pag_last_link
EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

EU PROJEKT “AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA”

EU PROJEKT "AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 

 

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II"

Europska Unija           
"Zajedno do fondova EU"

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"