Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Ožujak
03

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

Propisi i zakoni

PRAVILNIK O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA

„Narodne novine“, broj 102/18.

 
 PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 
 PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 
 PRAVILNIK O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 
 PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 
 PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

„Narodne novine“, broj 58/18.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

„Narodne novine“, broj 42/18.

"Narodne novine", broj 14/18. – ispravak , 131/17., 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16., 94/16., 106/16., 108/16., 36/17., 55/17. i 102/17.

 

 

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 39/18.

 
 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 14/18.

"Narodne novine", broj 116/17., 99/17., 66/17. i 104/17.

 
 ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 14/18.

"Narodne novine", broj 112/17., 66/17. i 99/17.

 
 ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 14/18.

"Narodne novine", broj 116/17., 66/17. i 99/17.

 

 
 ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

„Narodne novine“, broj 14/18.

"Narodne novine", broj 131/17., 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16., 94/16., 106/16., 108/16., 36/17., 55/17. i 102/17.

 
 ODLUKA O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA NACIONALNIM DANOM EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

„Narodne novine“, broj 11/18.

 
 UREDBA O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

„Narodne novine“, broj 4/18.

 
 UREDBA O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

"Narodne novine", broj 131/17.

"Narodne novine", broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12., 82/13., 159/13., 154/14. i 70/16.

 
 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI

"Narodne novine", broj 130/17.

"Narodne novine", broj 39/13.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

"Narodne novine", broj 2/18.

"Narodne novine", broj. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14., 137/15. i 1/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

"Narodne novine", broj 2/18.

"Narodne novine", broj 1/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

"Narodne novine", broj 132/17.

"Narodne novine", broj 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17. i 109/17.

 

 

 

 

 

 

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

"Narodne novine", broj 130/17.

"Narodne novine", broj 157/13., 152/14. , 99/15., 52/16. i 16/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 12/14., 149/14. i 53/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 147/14. i 41/15.

 
 UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2018. GODINU

"Narodne novine", broj 129/17.

 
 IZMJENE OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 160/13. i 17/15.

 
 IZMJENE OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 160/13. i 17/15.

 
 IZMJENE OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 160/13. i 17/15.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 146/13., 160/13., 34/14. i 62/15.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 17/09., 46/09., 04/10., 13/10., 110/10., 131/10., 01/11., 16/11., 52/11., 129/13., 146/13., 45/14. 81/14., 17/15. i 113/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 88/10., 1/11., 16/11. – ispravak, 87/11., 38/13., 49/13., 93/13., 62/15. i 77/15.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA TE STJECANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 82/1417/15. i 99/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 49/14.  i 123/16.

 
 NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2018. GODINU

"Narodne novine", broj 128/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

"Narodne novine", broj 128/17.

"Narodne novine", broj 10/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

"Narodne novine", broj 128/17.

"Narodne novine", broj 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11, 61/12., 86/13. i 157/14.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

"Narodne novine", broj 128/17.

"Narodne novine", broj 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17. i 41/17.

 
 ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

"Narodne novine", broj 127/17.

"Narodne novine", bro 93/14.

 
 UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE

"Narodne novine", broj 122/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

"Narodne novine", broj 116/17.

"Narodne novine", broj 156/08., 88/10. i 31/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

"Narodne novine", broj 116/17.

"Narodne novine", broj 44/14., 2/15. 13/15. i 113/16.

 

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

"Narodne novine", broj 109/17.

"Narodne novine", broj 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17. i 66/17.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

"Narodne novine", broj 108/17.

"Narodne novine", broj 64/15., 67/08., 92/14., 158/13., 80/13. 74/11., 48/10. i 67/08.

 

 
 ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU

"Narodne novine", broj 105/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 104/17.

"Narodne novine", broj 41/15.

"Narodne novine", broj 8/15.

 

 
 PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

"Narodne novine", broj 101/17.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

"Narodne novine", broj 101/17.

"Narodne novine", broj 125/11., 56/15. i 61/15.

 
 ZAKON O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

"Narodne novine", broj 101/17.

 
 IZMJENA OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

"Narodne novine", broj 99/17.

"Narodne novine", broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15., 139/15. i 63/16.

 
 ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE OSOBE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

"Narodne novine", broj 97/17.

 
 ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

"Narodne novine", broj 96/17.

 
  1 2 3 >  pag_last_link
EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

EU PROJEKT “AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA”

EU PROJEKT "AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 

 

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II"

Europska Unija           
"Zajedno do fondova EU"

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"