Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Listopad
03

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

Propisi i zakoni

PRAVILNIK O POMOĆNICIMA U NASTAVI I STRUČNIM KOMUNIKACIJSKIM POSREDNICIMA

„Narodne novine“, broj 102/18.

 
 PRAVILNIK O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I CENTRIMA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 
 PRAVILNIK O ZAŠTITNIM RADIONICAMA I INTEGRATIVNIM RADIONICAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 
 PRAVILNIK O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 
 PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA ZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 
 PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU KVOTE ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 75/18.

 

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPLATKU ZA DJECU

„Narodne novine“, broj 58/18.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

„Narodne novine“, broj 42/18.

"Narodne novine", broj 14/18. – ispravak , 131/17., 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16., 94/16., 106/16., 108/16., 36/17., 55/17. i 102/17.

 

 

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ ORIJENTACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

„Narodne novine“, broj 39/18.

 
 ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 14/18.

"Narodne novine", broj 116/17., 99/17., 66/17. i 104/17.

 
 ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 14/18.

"Narodne novine", broj 112/17., 66/17. i 99/17.

 
 ODLUKA O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 14/18.

"Narodne novine", broj 116/17., 66/17. i 99/17.

 

 
 ISPRAVAK PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

„Narodne novine“, broj 14/18.

"Narodne novine", broj 131/17., 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16., 94/16., 106/16., 108/16., 36/17., 55/17. i 102/17.

 
 ODLUKA O PROGLAŠENJU 1. OŽUJKA NACIONALNIM DANOM EDUKACIJSKIH REHABILITATORA

„Narodne novine“, broj 11/18.

 
 UREDBA O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

„Narodne novine“, broj 4/18.

 
 UREDBA O DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

"Narodne novine", broj 131/17.

"Narodne novine", broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/12., 82/13., 159/13., 154/14. i 70/16.

 
 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI

"Narodne novine", broj 130/17.

"Narodne novine", broj 39/13.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT

"Narodne novine", broj 2/18.

"Narodne novine", broj. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14., 137/15. i 1/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM POREZU NA MOTORNA VOZILA

"Narodne novine", broj 2/18.

"Narodne novine", broj 1/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

"Narodne novine", broj 132/17.

"Narodne novine", broj 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17., 66/17. i 109/17.

 

 

 

 

 

 

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI

"Narodne novine", broj 130/17.

"Narodne novine", broj 157/13., 152/14. , 99/15., 52/16. i 16/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 12/14., 149/14. i 53/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA SLOBODAN IZBOR DOKTORA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 147/14. i 41/15.

 
 UREDBA O KRITERIJIMA ZA UTVRĐIVANJE KORISNIKA I NAČINU RASPODJELE DIJELA PRIHODA OD IGARA NA SREĆU ZA 2018. GODINU

"Narodne novine", broj 129/17.

 
 IZMJENE OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 160/13. i 17/15.

 
 IZMJENE OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 160/13. i 17/15.

 
 IZMJENE OPĆIH UVJETA UGOVORA O PROVOĐENJU PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 160/13. i 17/15.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 146/13., 160/13., 34/14. i 62/15.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA RECEPT

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 17/09., 46/09., 04/10., 13/10., 110/10., 131/10., 01/11., 16/11., 52/11., 129/13., 146/13., 45/14. 81/14., 17/15. i 113/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA NA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI OSIGURANE OSOBE

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 88/10., 1/11., 16/11. – ispravak, 87/11., 38/13., 49/13., 93/13., 62/15. i 77/15.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA TE STJECANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 82/1417/15. i 99/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 129/17.

"Narodne novine", broj 49/14.  i 123/16.

 
 NAREDBA O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ZA 2018. GODINU

"Narodne novine", broj 128/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK

"Narodne novine", broj 128/17.

"Narodne novine", broj 10/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DOPRINOSIMA

"Narodne novine", broj 128/17.

"Narodne novine", broj 2/09, 9/09 – ispravak, 97/09, 25/11, 61/12., 86/13. i 157/14.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

"Narodne novine", broj 128/17.

"Narodne novine", broj 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15., 1/17. i 41/17.

 
 ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O RADU

"Narodne novine", broj 127/17.

"Narodne novine", bro 93/14.

 
 UREDBA O VISINI MINIMALNE PLAĆE

"Narodne novine", broj 122/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, UVJETIMA I NAČINU UTVRĐIVANJA PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

"Narodne novine", broj 116/17.

"Narodne novine", broj 156/08., 88/10. i 31/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POTICAJIMA PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

"Narodne novine", broj 116/17.

"Narodne novine", broj 44/14., 2/15. 13/15. i 113/16.

 

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

"Narodne novine", broj 109/17.

"Narodne novine", broj 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16., 40/17. i 66/17.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

"Narodne novine", broj 108/17.

"Narodne novine", broj 64/15., 67/08., 92/14., 158/13., 80/13. 74/11., 48/10. i 67/08.

 

 
 ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU

"Narodne novine", broj 105/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 104/17.

"Narodne novine", broj 41/15.

"Narodne novine", broj 8/15.

 

 
 PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

"Narodne novine", broj 101/17.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

"Narodne novine", broj 101/17.

"Narodne novine", broj 125/11., 56/15. i 61/15.

 
 ZAKON O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

"Narodne novine", broj 101/17.

 
 IZMJENA OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

"Narodne novine", broj 99/17.

"Narodne novine", broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15., 139/15. i 63/16.

 
 ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE OSOBE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

"Narodne novine", broj 97/17.

 
 ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

"Narodne novine", broj 96/17.

 
  1 2 3 >  pag_last_link
EU PROJEKT “ZNANJEM U PROMJENE” EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE IV"

Europska unija

Europski socijalni fond

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr

________________________

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

________________________

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

________________________

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom

Posjetite web stranicu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom

________________________

Čokolaterija „Hedona”

Posjetite web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci

________________________

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"