Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Studeni
21

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

Propisi i zakoni

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA

"Narodne novine", broj 108/17.

"Narodne novine", broj 64/15., 67/08., 92/14., 158/13., 80/13. 74/11., 48/10. i 67/08.

 

 
 ODLUKA O OSNIVANJU VIJEĆA ZA DJECU

"Narodne novine", broj 105/17.

 
 ISPRAVAK ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 104/17.

"Narodne novine", broj 99/17. i 66/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OVLASTIMA, OBVEZAMA I NAČINU RADA LIJEČNIČKIH POVJERENSTAVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 104/17.

"Narodne novine", broj 41/15.

"Narodne novine", broj 8/15.

 

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

"Narodne novine", broj 102/17.

"Narodne novine", broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13., 93/13., 119/13., 125/13. – ispravak, 129/13., 136/13., 141/13. – ispravak, 154/13., 11/14., 12/14. – ispravak, 22/14. – ispravak, 34/14., 45/14., 54/14., 59/14., 86/14., 92/14., 119/14., 129/14., 149/14., 17/15., 29/15., 41/15., 62/15., 77/15., 86/15., 124/15., 132/15., 139/15., 25/16., 30/16., 53/16., 94/16., 106/16., 108/16., 36/17. i 55/17.

 
 PRAVILNIK O PLANU NABAVE, REGISTRU UGOVORA, PRETHODNOM SAVJETOVANJU I ANALIZI TRŽIŠTA U JAVNOJ NABAVI

"Narodne novine", broj 101/17.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA KAZNENOG ZAKONA

"Narodne novine", broj 101/17.

"Narodne novine", broj 125/11., 56/15. i 61/15.

 
 ZAKON O STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

"Narodne novine", broj 101/17.

 
 ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 99/17.

"Narodne novine", broj 66/17.

 
 ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 99/17.

"Narodne novine", broj 66/17.

 
 IZMJENA OPĆIH UVJETA UGOVORA O DOPUNSKOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

"Narodne novine", broj 99/17.

"Narodne novine", broj 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15., 139/15. i 63/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA, TE STJECANJU STATUSA OSIGURANE OSOBE U OBVEZNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

"Narodne novine", broj 99/17.

"Narodne novine", broj 82/1417/15.

 

 
 ODLUKA O DONOŠENJU STRATEGIJE SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE OSOBE U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2020. GODINE

"Narodne novine", broj 97/17.

 
 ODLUKA O DONOŠENJU NACIONALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OD NASILJA U OBITELJI, ZA RAZDOBLJE OD 2017. DO 2022. GODINE

"Narodne novine", broj 96/17.

 
 PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTJEVA RADNIKA ZA OSTVARIVANJE PRAVA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

"Narodne novine", broj 92/17.

 
 ODLUKA O PRESTANKU SMANJENJA MIROVINA, ODNOSNO DODATKA MIROVINI PREMA ČLANKU 3.a ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA ODREĐENIH, ODNOSNO OSTVARENIH PREMA POSEBNIM PROPISIMA O MIROVINSKOM OSIGURANJU

"Narodne novine", broj 88/17.

 
 ODLUKA O OSNOVICI ZA ODREĐIVANJE NAKNADE ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA I O USKLAĐIVANJU NOVČANIH NAKNADA ZBOG TJELESNOG OŠTEĆENJA OD 1. SRPNJA 2017.

"Narodne novine", broj 87/17.

 
 ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2017.

"Narodne novine", broj 87/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOZAČKIM DOZVOLAMA

"Narodne novine", broj 86/17.

"Narodne novine", broj 43/13, 77/13, 155/13, 1/15., 33/16. i 108/16.

 
 ODLUKA O KRITERIJIMA I NAČINU FINANCIRANJA TROŠKOVA JAVNOG PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

"Narodne novine", broj 78/17.

 
 ODLUKA O SUFINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

"Narodne novine", broj 78/17.

 
 UREDBA O UTVRĐIVANJU VISINE BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2018. GODINU

"Narodne novine", broj 78/17.

 
 ISPRAVAK ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

"Narodne novine", broj 73/17.

"Narodne novine", broj 56/17.

 
 PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O RADNICIMA

"Narodne novine", broj 73/17.

 
 ZAKON O PRAVOBRANITELJU ZA DJECU

"Narodne novine", broj 73/17.

 
 ZAKON O IZMJENI ZAKONA O UDRUGAMA

"Narodne novine", broj 70/17.

"Narodne novine", broj 74/14.

 
 ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U OBITELJI

"Narodne novine", broj 70/17.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM POTPORAMA

"Narodne novine", broj 69/17.

"Narodne novine", broj 47/14.

 
 IZMJENA MREŽE HITNE MEDICINE

"Narodne novine", broj 67/17.

"Narodne novine", broj 49/16.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZVJEŠTAVANJU U NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I REGISTRU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

"Narodne novine", broj 67/17.

"Narodne novine", broj 31/15.

 
 UREDBA O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA

"Narodne novine", broj 67/17.

 
 ODLUKA O ISKAZNICI OSIGURANE OSOBE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

"Narodne novine", broj 66/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U SLUČAJU OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

"Narodne novine", broj 66/17.

"Narodne novine", broj 75/14., 154/14., 79/15., 139/15., 105/16. i 40/17.

 
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU SAVJETA ZA RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA

"Narodne novine", broj 62/17.

"Narodne novine", broj 42/12., 140/09. i 61/14.

 
 ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA

"Narodne novine", broj 59/17.

"Narodne novine", broj 85/08., 110/08. – ispravak , 34/11., 54/13. i 152/14.

 
 ODLUKA O UVJETIMA ZA PRIJAM UČENIKA U UČENIČKE DOMOVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2017./2018.

"Narodne novine", broj 57/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU IZBORA DOKTORA SPECIJALISTA MEDICINE RADA

"Narodne novine", broj 53/17.

"Narodne novine", broj 12/14. i 149/14.

 
 PRAVILNIK O AKTIVNOM TRAŽENJU POSLA I RASPOLOŽIVOSTI ZA RAD

"Narodne novine", broj 52/17.

 
 PRAVILNIK O JEDNOKRATNOJ NOVČANOJ POMOĆI I NAKNADI PUTNIH I SELIDBENIH TROŠKOVA

"Narodne novine", broj 52/17.

 
 ODLUKA O POČETKU I ZAVRŠETKU NASTAVNE GODINE, BROJU RADNIH DANA I TRAJANJU ODMORA UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.

"Narodne novine", broj 43/17.

 
 NACIONALNA STRATEGIJA IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2017. DO 2020. GODINE

"Narodne novine", broj 42/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

"Narodne novine", broj 41/17.

"Narodne novine", broj 79/13., 85/13., 160/13., 35/14., 157/14., 130/15. i 1/17.

 
 PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU OBRAČUNA PLAĆE, NAKNADE PLAĆE ILI OTPREMNINE

"Narodne novine", broj 35/17.

"Narodne novine", broj 32/15. i 102/15.

 
 ODLUKA O PROGLAŠENJU »NACIONALNOG DANA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA«

"Narodne novine", broj 32/17.

 
 ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU SPECIFIČNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

"Narodne novine", broj 26/17.

"Narodne novine", broj 47/14., 157/14., 139/15. i 28/16.

 
 PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O NEPROFITNOM RAČUNOVODSTVU I RAČUNSKOM PLANU

"Narodne novine", broj 25/17.

"Narodne novine", broj 1/15.

 
 ODLUKA O FAKTORU OSNOVNE MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2017.

"Narodne novine", broj 23/17.

 
 ODLUKA O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SIJEČNJA 2017.

"Narodne novine", broj 23/17.

 
 ODLUKA O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE OD 1. SIJEČNJA 2017.

"Narodne novine", broj 23/17.

 
 ODLUKA O OSNIVANJU POVJERENSTVA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

"Narodne novine", broj 19/17.

 
  1 2 3 >  pag_last_link
EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II"

Europska Unija           
"Zajedno do fondova EU"

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

EU projekt “Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav”

 

 

 

Ulaganje u budućnost              
Projekt  je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

 

 

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr/

INA - SPONZOR