Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Siječanj
17

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

ZAKONODAVNI OKVIRI

Arhiva novosti

Pregledajte arhivu novosti!

Vijesti su poredane od najnovije na vrhu pa do najstarije na dnu. Kliknite na naslov da biste pročitali cijeli članak.

U padajućem izborniku možete odabrati godinu i mjesec pa pročitati samo vijesti iz tog razdoblja.

 
 

ZAKONODAVNI OKVIRI

Objavljeno: 05.01.2016.

ZAKONODAVNI OKVIRI PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM

Profesionalna rehabilitacija definira se kao kontinuirani dio opće rehabilitacije koja obuhvaća profesionalno usmjeravanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osoba s invaliditetom ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju pod općim uvjetima, a ako je to potrebno zbog vrste i težine invaliditeta ili uspješnosti rehabilitacijskog procesa i u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju, po prilagođenim ili posebnim programima.

 

PROFESIONALNA REHABILITACIJA OBUHVAĆA SLJEDEĆE MJERE I AKTIVNOSTI:

 • utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti,
 • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti,
 • analizu tržišta rada, mogućnost zapošljavanja i uključenja u rad,
 • procjenu mogućnosti izvođenja, razvoja i usavršavanja programa profesionalnog osposobljavanja,
 • radno osposobljavanje, dokvalifikaciju, prekvalifikaciju i programe za održavanje i usavršavanje radnih i radno-socijalnih vještina i sposobnosti u razdoblju do zapošljavanja,
 • informiranje i savjetovanje o pomoćnoj tehnologiji u učenju i radu,
 • pojedinačne i skupne programe za unaprjeđenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu,
 • savjetodavne prijedloge o primjeni različitih tehnologija i tehnika u učenju i radu uz procjenu mogućnosti primjene,
 • pretprofesionalno učenje, planiranje i primjena odabrane tehnologije,
 • razvoj motivacije i osposobljavanje osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije,
 • tehničku pomoć, podršku, praćenje i procjenu rezultata,
 • informiranje i podršku u izvorima financiranja.

UVJETI PROVOĐENJA PROFESIONALNE REHABILITACIJE

Trajanje profesionalne rehabilitacije ovisi o preostalim radnim sposobnostima i složenosti njezinog organiziranja i izvođenja. Profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom organizira i izvodi ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, srednja škola ili druga pravna osoba koja ispunjava uvjete za osposobljavanje propisane ovim i drugim zakonom.

Praktični dio osposobljavanja za rad u tijeku profesionalne rehabilitacije izvodi se kod poslodavca, a iznimno u ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju ili u specijaliziranoj obrazovnoj ustanovi.

 

PROFESIONALNA REHABILITACIJA NEZAPOSLENIH OSOBA S INVALIDITETOM

O načinu ostvarivanja prava na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom odlučuje u prvom stupnju područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nadležna prema prebivalištu osobe s invaliditetom.

Postupak ostvarivanja prava pokreće se zahtjevom osobe s invaliditetom, njezinih roditelja, odnosno njezinog zakonskog zastupnika ili skrbnika, izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, socijalnog radnika ili defektologa. Zahtjevu se prilaže dokaz o utvrđenom invaliditetu i o smanjenoj radnoj sposobnosti.

O žalbi protiv prvostupanjskog rješenja ustanove odlučuje Središnja služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM UREĐENI SU SLJEDEĆIM AKTIMA:

 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br.157/13)
 • Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 44/14.)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika ustanove za profesionalnu rehabilitaciju (NN br. 2/06)
 • Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme, te stručnih suradnika radnog centra (NN br. 2/06)
 • Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br.102/98)
 • Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 108/96, 94/01, 174/04)
 • Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 86/92)
 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN, 73/97)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na osposobljavanje za samostalan život i rad (NN br. 62/98)
 
 

Natrag na arhivu vijesti
 

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"