Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Kolovoz
18

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

UREĐENJE ZABRANE PUŠENJA NA RADNOM MJESTU I SANKCIJE ZA NEPOSLUŠNE RADNIKE

Arhiva novosti

Pregledajte arhivu novosti!

Vijesti su poredane od najnovije na vrhu pa do najstarije na dnu. Kliknite na naslov da biste pročitali cijeli članak.

U padajućem izborniku možete odabrati godinu i mjesec pa pročitati samo vijesti iz tog razdoblja.

 
 

UREĐENJE ZABRANE PUŠENJA NA RADNOM MJESTU I SANKCIJE ZA NEPOSLUŠNE RADNIKE

Objavljeno: 27.12.2016.

Prema Zakonu o radu („Narodne novine“,   broj 93/14.) poslodavac je dužan organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja (članak 7. stavak 3.). Posebni propisi su, u prvom redu, Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine“, 71/14., 118/14., i 154/14   i njegovi provedbeni propisi. Pravno uređenje vezano uz pušenje na radnom mjestu regulira Glava IV. „Obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu“ i odjeljak 15. „Zaštita nepušača, zabrana pijenja alkohola i uzimanja drugih sredstava ovisnosti“ toga Zakona.
Tako je člankom 57. Zakona o zaštiti na radu propisano da je poslodavac obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima; da je zabranjeno pušenje na radnim sastancima; da je zabranjeno pušenje na mjestu rada, a tek iznimno poslodavac može pisanim putem dozvoliti pušenje u posebnoj prostoriji, odnosno prostoru na kojima je obvezan postaviti znak dozvoljenog pušenja.
Što se tiče osiguravanja prostorije za pušenje na radnom mjestu,treba reći da ako poslodavac donese odluku da je na radnom mjestu pušenje dopušteno – mora odrediti prostoriju za pušenje na kojoj će jasno označiti da je tamo pušenje dopušteno. Međutim, kao prostoriju za pušenje nikako ne smije odrediti onu radnu prostoriju u kojoj su svi radnici pušači, iz razloga što u tu prostoriju poslom dolaze i drugi radnici ili stranke nepušači, pa bi se time izgubio zakonski smisao zaštite nepušača kod poslodavca.
U slučaju kršenja navedenih odredbi, prema članku 95. Zakona o zaštiti na radu novčanom kaznom od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba ako ne provodi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima i ako ne spriječi pušenje na radnim sastancima ili na mjestu rada. Za taj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom od 3.000,00 kuna poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe, a inspektor nadležan za kontrolu zaštite na radu može izreći novčanu kazna na mjestu izvršenja prekršaja poslodavcu pravnoj osobi u iznosu od 1.900,00 kuna, a poslodavcu fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.500,00 kuna. U slučaju ponavljanja prekršaja, prekršitelj će se kazniti u dvostrukom iznosu.
Pri provedbi propisa iz područja zaštite na radu, koji se odnose na reguliranje pušenja na radnom mjestu, moguća je situacija da poslodavac ima problema s radnicima koji puše na radnom mjestu. Naime, poslodavac je odlukom i pravilnicima zabranio pušenje na radnom mjestu, ali radnici te propise ne poštuju i oglušuju se na upozorenja poslodavca. U toj situaciji, ako inspektor dođe u nadzor, prema Zakonu o zaštiti na radu poslodavac može biti novčano kažnjen u navedenom iznosu od 10.000,00 kuna. Što poslodavac može učiniti odnosno na koji način može sankcionirati neposlušne radnike?
Budući da je poslodavac dužan osigurati siguran rad radnika tako da otkloni opasnosti za njihovo zdravlje i život, mišljenja smo da bi poslodavac radnika kojeg zatekne da unatoč zabrani puši na radnom mjestu, mogao udaljiti s rada ako smatra da radnik pušenjem ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi, radne okoline, inventar i sl. U tom slučaju, vrijeme za koje je radnik udaljen s rada radniku neće biti plaćeno.
Nadalje, poslodavac bi radniku, koji unatoč zabrani puši na radnom mjestu, mogao dati opomenu pred otkaz, a u slučaju učestalog kršenja i otkaz ugovora o radu zbog skrivljenog ponašanja, budući da radnik ne poštuje propise iz područja rada (članak 8. stavak 1. Zakona o radu).
Ako bi radnik pušenjem na radnom mjestu, protivno zabrani, počinio neku štetu (koja bi npr. nastala zbog neugašenog opuška koji je uzrokovao požar), radnik bi bio odgovoran i za naknadu štete.

 
 

Natrag na arhivu vijesti
 

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"