Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Siječanj
17

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

SUDSKI POSTUPAK STEČAJA POTROŠAČA

Arhiva novosti

Pregledajte arhivu novosti!

Vijesti su poredane od najnovije na vrhu pa do najstarije na dnu. Kliknite na naslov da biste pročitali cijeli članak.

U padajućem izborniku možete odabrati godinu i mjesec pa pročitati samo vijesti iz tog razdoblja.

 
 

SUDSKI POSTUPAK STEČAJA POTROŠAČA

Objavljeno: 28.12.2016.

Nakon postupka stečaja potrošača pred Financijskom agencijom, kada izvan sudski sporazum nije sklopljen, provodi se hitan postupak stečaja potrošača pred nadležnim općinskim sudom na čijem području potrošač ima prebivalište.
U roku od 3 mjeseca od izdavanja potvrde FINA-e da izvan sudski sporazum nije sklopljen, na prijedlog potrošača otvara se postupak stečaja potrošača pred sudom. Zajedno s prijedlogom za otvaranje postupka, potrošač je dužan dostaviti dokumentaciju u smislu potvrde o nesklapanju izvan sudskog sporazuma, popis imovine i obveza te plan o ispunjenju obveza. U protivnom, sud će odbaciti navedeni prijedlog.

 

Pripremno ročište
Prije donošenja odluke o otvaranju postupka stečaja potrošača sud će zakazati pripremno ročište na kojem će se raspravljati i glasovati o planu ispunjenja obveza (članak 47. Zakona o stečaju potrošača). Poziv na pripremno ročište sadržava poziv vjerovnicima da se u roku od 30 dana od objave navedenog poziva, objavljenog na mrežnim stranicama e-Oglasne ploče, očituju o planu ispunjenja obveza (članak 48. stavak 3. ZSP-a).
Plan ispunjenja obveza bit će prihvaćen ako se u roku od 30 dana od objave poziva na ročište vjerovnik ne izjasni o planu ispunjenja obveza (smatra se da je dao svoj pristanak) ili ako niti jedan vjerovnik ne uskrati svoj pristanak (članak 50. ZSP-a). Zakon o stečaju potrošača („Narodne novine“, broj 100/15.) odredbom u članku 51. sprječava opstrukciju plana ispunjenja obveza, stoga, ako svi vjerovnici ne daju svoj pristanak, odlukom suda može se nadomjestiti nedostajući pristanak vjerovnika. U navedenim slučajevima plan ispunjenja obveza ima učinak sudske nagodbe, a prijedlog za otvaranje postupka stečaja potrošača smatrat će se povučenim.
Plan ispunjenja obveza neće biti prihvaćen ako potrošač ili vjerovnici ospore tražbinu (članak 49. stavak 4. ZSP-a) te će tada sud donijeti odluku o otvaranju postupka stečaja potrošača (članak 52. ZSP-a).

 

Otvaranje stečaja potrošača
Sukladno članku 53. ZSP-a, ako utvrdi postojanje stečajnoga razloga i ako na pripremnom ročištu nije prihvaćen plan ispunjenja obveza, sud donosi rješenje o otvaranju postupka stečaja potrošača koje se u propisanoj formi objavljuje na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča (od tog trenutka, prema članku 57. ZSP-a, nastupaju pravne posljedice otvaranja postupka), a vjerovnici u roku od 60 dana od objave rješenja moraju prijaviti svoje tražbine. Nadalje, prema članku 55. ZSP-a, sud će zakazati ročište vjerovnika na kojem se ispituju prijavljene tražbine (ispitno ročište) i ročište vjerovnika na kojem povjerenik podnosi izvješće o položaju potrošača (izvještajno ročište).
 

 

Provjera ponašanja i oslobođenje od obveza potrošača
Sudski postupak stečaja potrošača završava rješenjem o zaključenju postupka stečaja potrošača u kojem sud određuje razdoblje provjere ponašanja potrošača u kojem će se u nadležnosti povjerenika, a pod nadzorom suda, unovčavati imovina potrošača. Nakon isteka navedenog razdoblja provjere, koje ne može biti kraće od jedne niti dulje od pet godina, sud zakazuje ročište na kojem pribavlja mišljenje vjerovnika, povjerenika i potrošača te donosi rješenje o oslobođenju od preostalih obveza (članak 76. ZSP-a) ili uskrati oslobođenja od preostalih obveza potrošača (članak 75. ZSP-a).
 

 

Odluke i pravni lijekovi
Odluke u postupku stečaja potrošača sud donosi u obliku rješenja ili zaključka, a protiv rješenja u prvom stupnju može se izjaviti žalba o kojoj će odlučivati vijeće od tri suca na drugostupanjskom sudu. Od izvanrednih pravnih lijekova može se izjaviti revizija prema uvjetima propisanim u članku 27. stavku 8. Zakona o stečaju potrošača.
 

 

Dostava pismena
Iako sudionici u postupku stečaja potrošača imaju mogućnost zahtijevati dostavu pismena na kućnu ili elektroničku adresu te osobni korisnički pretinac, takva dostava nema utjecaj na rokove koji se računaju po pravilima objave pismena na mrežnim stranicama e-Oglasne ploče sudova pri čemu je dostava pismena obavljena istekom osmog dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

 
 

Natrag na arhivu vijesti
 

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"