Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Kolovoz
18

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

PRAVO NA BOŽIĆNICU RADNIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Arhiva novosti

Pregledajte arhivu novosti!

Vijesti su poredane od najnovije na vrhu pa do najstarije na dnu. Kliknite na naslov da biste pročitali cijeli članak.

U padajućem izborniku možete odabrati godinu i mjesec pa pročitati samo vijesti iz tog razdoblja.

 
 

PRAVO NA BOŽIĆNICU RADNIKA KOJI RADI U NEPUNOM RADNOM VREMENU

Objavljeno: 27.12.2016.

Povodom  božićnih blagdana prigodno se podsjetiti na pravo na božićnicu koju će radnici dobiti ovisno o tome je li im to pravo propisano odnosno ugovoreno, budući da nije riječ o zakonskom pravu. Radnici koji rade u nepunom radnom vremenu, u pogledu prava na božićnicu su (ili mogu biti) u drukčijem položaju od radnika koji rade u punom radnom vremenu.
Naime, novi Zakon o radu iz 2014. godine ponešto je drukčije uredio rad u nepunom radnom vremenu, prava na plaću i druge materijalne primitke radnika koji rade u tom radnom vremenu, a propisao je i neke specifične obaveze za poslodavce kad je riječ o radnicima koji rade u nepunom radnom vremenu.
Kao i do početka primjene novog Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14.) i sada se nepuno radno vrijeme radnika definira kao svako radno vrijeme kraće od punog radnog vremena, tako da radnik ne može kod više poslodavaca raditi s ukupnim radnim vremenom duljim od četrdeset sati tjedno. Ako radnik radi kod više poslodavaca ukupno 40 sati tjedno, može sklopiti (to je novina) ugovor o radu s daljnjim poslodavcem u najduljem trajanju do osam sati tjedno, odnosno do sto osamdeset sati godišnje, samo ako su poslodavci s kojima radnik već prethodno ima sklopljen ugovor o radu, radniku za takav rad dali pisanu suglasnost. Prilikom sklapanja ugovora o radu za nepuno radno vrijeme, radnik je dužan obavijestiti poslodavca o sklopljenim ugovorima o radu za nepuno radno vrijeme s drugim poslodavcem, odnosno drugim poslodavcima.
Velika novina je da je sada u Zakonu o radu u članku 62. stavku 6. jasno definirano načelo razmjernosti (pro rata temporis) prema kojem se sva prava iz radnog odnosa ostvaruju razmjerno radnom vremenu. Tako se plaća i druga materijalna prava radnika (jubilarna nagrada, regres, nagrada za božićne blagdane i slično) utvrđuju i isplaćuju razmjerno ugovorenom radnom vremenu (osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno).
Postavlja se pitanje što to znači „osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno“. Čini se da bi se pravo na punu božićnicu za radnike koji rade nepuno radno vrijeme, s obzirom na takvu zakonsku formulaciju, očito moralo izričito propisati. To se može učiniti pri sklapanju novih ugovora o radu ili kolektivnih ugovora odnosno pri donošenju novog pravilnika o radu. Međutim, kod postojećih pravilnika o radu, ugovora o radu, odnosno kolektivnih ugovora koji su doneseni ili sklopljeni prije 7. kolovoza 2014. kada je novi Zakon o radu (pa i odredba članka 62. stavak 6.) stupio na snagu, i koji se u pogledu prava na božićnicu za radnike koji rade u nepunom radnom vremenu nisu mijenjali, odnosno koji u tom smislu ne propisuju ništa, smatramo da se, kad je riječ o punoj božićnici, radi o stečenom pravu i da radnik koji radi nepuno radno vrijeme ne bi smio nakon 7. kolovoza 2014. dobivati manju božićnicu.
To što navedeni ugovori odnosno pravilnik o radu ne propisuje ništa posebno o pravu na božićnicu radnika koji radi nepuno radno vrijeme postat će problem kod utvrđivanja prava na božićnicu tih radnika ako se radi o primjeni ugovora o radu, kolektivnog ugovora odnosno pravilnika o radu koji su sklopljeni odnosno doneseni i nakon stupanja na snagu novog Zakona o radu. No, ako se držimo premise da bi od 7. kolovoza 2014. svi sklopljeni ugovori o radu, kolektivni ugovori odnosno doneseni pravilnici o radu trebali izričito (ako se želi da radnik koji radi nepuno radno vrijeme ima punu božićnicu kao i ostali radnici) takvu odredbu sadržavati, svaki takav ugovor odnosno pravilnik o radu koji tu odredbu ne sadrži, radniku neće jamčiti pravo na punu božićnicu već samo na njezin razmjerni dio, sukladno ugovorenom nepunom radnom vremenu.

 
 

Natrag na arhivu vijesti
 

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"