Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Kolovoz
19

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U 2012.

Arhiva novosti

Pregledajte arhivu novosti!

Vijesti su poredane od najnovije na vrhu pa do najstarije na dnu. Kliknite na naslov da biste pročitali cijeli članak.

U padajućem izborniku možete odabrati godinu i mjesec pa pročitati samo vijesti iz tog razdoblja.

 
 

OSTVARIVANJE PRAVA NA DOPLATAK ZA DJECU U 2012.

Objavljeno: 10.03.2012.

imagePodsjećamo korisnike doplatka za djecu da do kraja mjeseca veljače trebaju obnoviti zahtjeve kako bi mogli nastaviti primati doplatak i u 2012. godini, bez prekida.
Korisnici doplatka za djecu za svaku godinu trebaju podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na doplatak za djecu. Uvjeti za ostvarivanje prava na doplatak za djecu su sljedeći: korisnik (osoba koja ostvaruje pravo) treba imati tri godine neprekidnog prebivališta u RH od podnošenja zahtjeva, živjeti u zajednici s djecom i uzdržavati ih, a ostvareni prihodi u 2011. ne smiju prelaziti dohodovni cenzus (1.663,00 kn mjesečno po članu). Dohodovni cenzus određuje se na osnovi prihoda ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Napominjemo da se prestankom radnog odnosa dohodak ostvaren u prethodnoj godini ne uzima u izračun dohodovnog cenzusa do novog zaposlenja.
Korisnici koji su pravo na doplatak za djecu ostvarili u godini 2011. trebaju zahtjev za godinu 2012. podnijeti do kraja veljače. Dakle, za nastavno ostvarivanje prava na doplatak za djecu u godini 2012. zahtjev treba podnijeti najkasnije do 29. veljače 2012.
imageSvima koji zahtjev za nastavno utvrđivanje prava na doplatak za djecu podnesu nakon propisanog roka, kao i onima koji podnose nove zahtjeve, pravo pripada od dana podnošenja zahtjeva. O pravu na doplatak za 2012. rješava se od 1. ožujka 2012.  i odlučuje se na osnovi novog zahtjeva i dohotka kućanstva ostvarenog u 2011. godini jer se radi o novom postupku ostvarivanja prava na doplatak za djecu za 2012. godinu. Uz zahtjev se podnosi odgovarajuća dokumentacija.
Ako podnositelj zahtjeva, odnosno članovi kućanstva u vrijeme podnošenja zahtjeva više nisu u radnom odnosu, u dohodovni cenzus se ne uračunava plaća iz 2011. godine.
Zahtjevi za ostvarivanje prava na doplatak za djecu, dakako, zaprimaju se tijekom cijele godine.
Zahtjev je potrebno podnijeti Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (područnoj službi, nadležnoj prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva), a zahtjevi se mogu poslati i poštom.
Podsjećamo da pravo na doplatak može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, oćuh, maćeha, baka,djed, i osoba koju je odredio sud, odnosno centar za socijalnu skrb.

Potrebna dokumentacija za korisnike koji primaju doplatak za djecu za 2011.

Zahtjev (treba ga predati najkasnije do srijede 29. veljače 2012. da bi se pravo priznalo bez prekida. Ako se zahtjev podnese nakon tog datuma, pravo na doplatak priznaje se od dana podnošenja zahtjeva.)
Tiskanica zahtjeva može se popuniti i ispisati s internetske stranice Zavoda ili kupiti u Narodnim novinama.
Dokazi o ostvarenim prihodima od nesamostalnog rada i naknada svih članova kućanstva u 2011.
- potvrda isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj godini ( plaća, naknada plaće zbog bolovanja, nezaposlenosti, rodiljnog dopusta)
- mirovinska uputnica ili preslika rješenja o mirovini za nove članove kućanstva
Dokaz o nastalim promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva (prestanak radnog odnosa, prestanak školovanja)
POTVRDA POREZNE UPRAVE SE NE PODNOSI
DOKAZE o prihodima ne podnosi korisnik koji pravo ostvaruje samo za dijete s težim oštećenjem zdravlja niti korisnik koji pravo ostvaruje samo za dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
Početkom nove školske godine 2012./2013. potrebno je dostaviti dokaz o redovitom školovanju za djecu stariju od 15 godina.

Potrebna dokumentacija za nove korisnike doplatka za djecu

imageZahtjev
tiskanica zahtjeva može se popuniti i ispisati s internetske stranice Zavoda Zavoda ili kupiti u Narodnim novinama.
Osobna iskaznica - preslika (za podnositelja zahtjeva i sve punoljetne članove kućanstva)
Dokaz o rođenju djeteta - izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda o rođenju
Potvrda o redovitom školovanju za svu školsku djecu koja su navršila 15 godina života
Dokaz o rođenju za maloljetnu djecu za koju se ne traži doplatak (izvadak iz matice rođenih ili rodni list ili potvrda o rođenju)
Dokazi o ostvarenim prihodima od nesamostalnog i samostalnog rada svih članova kućanstva u prethodnoj godini
- potvrda isplatitelja prihoda o ostvarenim prihodima podnositelja zahtjeva i svih članova kućanstva u prethodnoj godini ( plaća, naknada plaće zbog bolovanja, nezaposlenosti, rodiljnog dopusta)
- potvrda Porezne uprave za dohodak od samostalnog rada
- mirovinska uputnica ili preslika rješenja o mirovini za članove kućanstva
- preslika iskaznice tekućeg računa, odnosno štedne knjižice
DOKAZE o prihodima

ne treba

podnositi ako se pravo traži samo za dijete s težim oštećenjem zdravlja ili za dijete smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

 
 

Natrag na arhivu vijesti
 

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"