Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Siječanj
17

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Arhiva novosti

Pregledajte arhivu novosti!

Vijesti su poredane od najnovije na vrhu pa do najstarije na dnu. Kliknite na naslov da biste pročitali cijeli članak.

U padajućem izborniku možete odabrati godinu i mjesec pa pročitati samo vijesti iz tog razdoblja.

 
 

NOVI ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Objavljeno: 20.03.2012.

imageOvim su zakonom bolje uređena načela u sustavu socijalne skrbi, na jasniji način su uređena prava korisnika i postupak za njihovo priznavanje, uključujući i pravo na socijalne usluge, poboljšani su postupci za pružanje usluga, ponovo je uređen način provođenja upravnog i inspekcijskog nadzora, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/2011).
Zakonom je na kvalitetniji način uređeno područje socijalnih usluga na način da se pružatelji socijalnih usluga biraju na temelju javnog natječaja za popunjavanje mreže socijalnih usluga, a ne putem koncesija kako je to uređeno dosadašnjim Zakonom o socijalnoj skrbi.
Postupak licenciranja, propisan dosadašnjim Zakonom kao uvjet za početak rada pružatelja usluga, nije primjenjiv i njegovo uvođenje bit će vezano za dovršetak uvođenja standarda kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi.
imageOdredbama ovoga Zakona o socijalnoj skrbi stvaraju se preduvjeti za daljnju reformu sustava socijalne skrbi, kao važnom dijelu javnog sektora, na sljedećim načelima:
- osiguravanju i racionalizaciji sredstava i raspodjeli prema temeljnim načelima ostvarivanja prava korisnika u sustavu socijalne skrbi (supsidijarnosti, pravičnosti, pravovremenosti, zabrane diskriminacije, dostupnosti i slobode izbora, individualizacije i najboljeg interesa korisnika, uključivanja korisnika u zajednicu, poštivanja ljudskih prava i integriteta korisnika),
- stvaranju uvjeta za financiranje i razvoj mreže usluga u lokalnoj zajednici temeljenih na potrebama korisnika razvojem socijalnog planiranja,
- vezivanju osnovice za pomoć za uzdržavanje uz relativnu liniju siromaštva,
- poticanju zapošljavanja radno sposobnih osoba korisnika pomoći za uzdržavanje organiziranjem javnih radova i jasnim definiranjem suradnje,
- skraćivanju postupka za ostvarivanje socijalnih usluga,
- partnerstvu u pružanju usluga socijalne skrbi,
- obvezi stručnog usavršavanja i napredovanja stručnih radnika,
- uvođenju jedinstvene zbirke podataka o korisnicima prava na novčane naknade i socijalne usluge,
- sveobuhvatnom kontinuiranom upravnom i inspekcijskom nadzoru radi praćenja postizanja kvalitete pruženih usluga, zakonitosti rada i zadovoljstva korisnika.
Ovim Zakonom osigurava se minimalni životni standard najugroženijeg dijela stanovništva te primjereno zadovoljavanje osobnih i obiteljskih potreba socijalno osjetljivih skupina s posebnim naglaskom na smjernice Europske unije u području socijalnog uključivanja.
Ovaj Zakon naslanja se na niz međunarodnih i nacionalnih strateških dokumenata: Strategija reforme socijalnih naknada (travanj 2007.); Zajednički memorandum, socijalnom uključivanju iz 2007. godine i nacionalni provedbeni planovi za socijalno uključivanje za razdoblja 2007. - 2008. i 2009. - 2010.; Nova strategija i akcijski plan Vijeća Europe za socijalnu koheziju; Haška konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem; Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta;  Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012.;  Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine; Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010. - 2012., , Plan gospodarskog oporavka 2010. godine, Europa 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i ukljućiv rast iz 2010., Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, kao i obveza preuzetih Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom i Europskom socijalnom poveljom, godišnjim nacionalnim planovima za pristupanje Europskoj uniji te drugim strateškim dokumentima.
Ovim se Zakonom uređuje djelatnost socijalne skrbi, načela socijalne skrbi, financiranje socijalne skrbi, prava i socijalne usluge u sustavu socijalne skrbi i postupci za njihovo ostvarivanje, korisnici, sadržaj i način obavljanja djelatnosti socijalne skrbi, stručni radnici u socijalnoj skrbi, zbirke podataka i nadzor te druga pitanja značajna za djelatnost socijalne skrbi.
Osnovice za ostvarivanje novčane naknade u sustavu socijalne skrbi više neće biti fiksne, već će se njihov iznos vezati uz proračunsku osnovicu.
Novčane naknade tako ostaju 500 kuna, dok se osnovica za pomoć za uzdržavanje samaca vezuje uz liniju siromaštva i povećava s 500 na 600 kuna.
imageOsobna invalidnina za djecu s teškoćama u razvoju ostaje 1.250 kuna, a obiteljima s dvoje i više djece s teškoćama u razvoju omogućuje se da, ne kao sada samo jedan, nego i drugi roditelj može steći status njegovatelja.
U slučaju jedno roditeljskih obitelji u kojima je dvoje ili više djece s poteškoćama u razvoju ili su osobe s invaliditetom, osim roditelja, status roditelja njegovatelja može steći i još jedan član obitelji.
Predloženim se zakonom jasnije definira imovinski cenzus koji će biti odlučujući za ostvarivanje prava na socijalnu pomoć. Tako, primjerice, netko tko ima trosobni stan u Zagrebu neće moći biti korisnik socijalne skrbi.
Socijalnu pomoć moći će ostvariti osobe ili obitelji kojima ukupna vrijednost imovine ne prelazi 100 proračunskih osnovica (izračunava se svake godine).
Zakon je stroži i prema radno sposobnim korisnicima koji odbiju ponuđeni posao, pa bi u takvim slučajevima mogli ostati i bez socijalne pomoći.
Ovaj Zakon stupa na snagu 24. ožujka 2012., osim odredbi čanka 172., stavka 2. i članka 200., stavka 4. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

image„Narodne novine, broj 33/2012.” od 16.03.2012.


 
 

Natrag na arhivu vijesti
 

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"