Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Siječanj
16

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

MINIMALNA PLAĆA ZA 2017. GODINU

Arhiva novosti

Pregledajte arhivu novosti!

Vijesti su poredane od najnovije na vrhu pa do najstarije na dnu. Kliknite na naslov da biste pročitali cijeli članak.

U padajućem izborniku možete odabrati godinu i mjesec pa pročitati samo vijesti iz tog razdoblja.

 
 

MINIMALNA PLAĆA ZA 2017. GODINU

Objavljeno: 27.12.2016.

Zakon o minimalnoj plaći (NN br. 39/13), donesen tijekom 2013. godine, nakon gotovo pet godina promijenio je iz temelja određivanje visine minimalne plaće u odnosu na dotadašnji Zakon o minimalnoj plaći (NN 67/08). Prema tom novom uređenju, osnovica za izračun minimalne plaće utvrđuje se kao bruto iznos umnoška mjesečnog praga rizika od siromaštva za jednočlano kućanstvo i broja članova prosječnog kućanstva u Republici Hrvatskoj, podijeljenog s omjerom ukupnog broja stanovnika u Republici Hrvatskoj i broja aktivnog stanovništva u Republici Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.
Iznos minimalne plaće utvrđuje se preračunavanjem osnovice za izračun minimalne plaće u bruto iznos na način da se neto iznos osnovice za izračun minimalne plaće uvećava za doprinose za obvezna osiguranja iz primitka, porez na dohodak i prosječnu stopu prireza od 10%, uz primjenu osobnog osnovnog odbitka prema posebnom propisu.
Budući da se bliži 2017. godina, 8. prosinca 2016. Vlada Republike Hrvatske utvrdila je visinu minimalne plaće za 2017. godinu Uredbom koja je objavljena u Narodnim novinama br. 115/16.
Prema toj Uredbi visina minimalne plaće za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine iznosit će u bruto iznosu 3.276,00 kuna. Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

Dakle, u odnosu na prijašnju minimalnu plaću iz 2016. godine, došlo je do povećanja od 156,00 kuna (prijašnja minimalna plaća iznosila je do 31. prosinca 2016. – 3.120,00 kuna). Naime, nakon provedenih konzultacija sa socijalnim partnerima, a s obzirom da socijalni partneri nisu postigli konsenzus oko visine minimalne plaće, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, uvažavajući argumente oba socijalna partnera, predložilo je da minimalna plaća za 2017. godinu iznosi 3.276,00 kuna.
Odredbom članka 7. Zakona o minimalnoj plaći propisano je da će visinu minimalne plaće za 2014. i svaku narednu kalendarsku godinu uredbom utvrditi Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za rad, koji će taj prijedlog dati nakon konzultacija sa socijalnim partnerima, imajući u vidu povećanje udjela minimalne plaće u prosječnoj plaći. Istom odredbom propisano je da se minimalna plaća ne može utvrditi u iznosu manjem od iznosa koji je bio utvrđen za prethodnu godinu.
Prilikom utvrđivanja prijedloga visine minimalne plaće za 2017. godinu uvažavala se činjenica da je u prva tri kvartala 2016. godine došlo do oporavka gospodarskih trendova. Reforma propisa, koji uređuju područje poreza na dohodak, a koja će uslijediti 2017. godine, dovest će do rasta neto plaća radnika, ali ona neće imati relevantan utjecaj na rast minimalne plaće koja nije oporeziva, zbog čega je i taj parametar trebalo procijeniti prilikom utvrđivanja visine minimalne plaće, kao i možebitni utjecaj poreznog rasterećenja na minimalnu plaću. Raspoloživi podaci o kretanju plaća za prvih osam mjeseci 2016. godine ukazuju na rast bruto plaća od 1,9%, u odnosu na prosjek prvih osam mjeseci 2015. godine. Također, podaci o promjeni indeksa potrošačkih cijena za razdoblje od listopada 2015. do rujna 2016. godine, u odnosu na razdoblje od listopada 2014. do rujna 2015. godine ukazuju na promjenu od -1,3%. Očekivanja su da će se gospodarski rast nastaviti i u 2017. godini i da će prosječno očekivana stopa rasta iznositi oko 3,2%. U 2017. godini očekivani nominalni rast bruto plaća procjenjuje se na 1.9%.
Slijedom navedenoga, Vlada Republike Hrvatske je prvi puta u više godina napravila malo konkretniji iskorak u utvrđivanju minimalne plaće. Za nadati se je da će ovogodišnji pozitivni gospodarski pokazatelji sljedeće godine biti još bolji jer je to jamac za određivanje još višeg iznosa minimalne plaće.

 
 

Natrag na arhivu vijesti
 

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"