Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Siječanj
17

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

DARIJO JURIŠIĆ IMENOVAN ZAMJENIKOM PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Arhiva novosti

Pregledajte arhivu novosti!

Vijesti su poredane od najnovije na vrhu pa do najstarije na dnu. Kliknite na naslov da biste pročitali cijeli članak.

U padajućem izborniku možete odabrati godinu i mjesec pa pročitati samo vijesti iz tog razdoblja.

 
 

DARIJO JURIŠIĆ IMENOVAN ZAMJENIKOM PRAVOBRANITELJICE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Objavljeno: 27.01.2017.

Hrvatski sabor na sjednici 15. prosinca 2016. ("Narodne novine", broj 121/16.) donio je Odluku o imenovanju zamjenika pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, kojom se DARIJO JURIŠIĆ imenuje zamjenikom pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

 

Darijo Jurišić, mag. iur. univ. spec. admin. publ.

Datum rođenja: 31. kolovoza 1980.
Mjesto rođenja: Osijek, Hrvatska
Obrazovanje: Pravni fakultet u Osijeku

Gospodin Darijo Jurišić, završio je III. prirodoslovno matematičku gimnaziju u Osijeku, zatim Diplomski sveučilišni studij prava na Pravnom fakultetu u Osijeku, Poslijediplomski specijalistički studij „Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave“ na Pravnom fakultetu u Osijeku, a od 2012. godine doktorand je poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija Europski studiji, Doktorska škola društveno - humanističkih znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Kandidat se dodatno stručno obrazovao od 2010. do 2016. sudjelujući u nizu programa izobrazbe Državne škole za javnu upravu – izdvajamo „Nomotehničke smjernice za izradu propisa“, „Zakon o općem upravnom postupku u praksi“, „Uvod u strukturne fondove/kohezijski fond“ te Program stručnog usavršavanja službenika u javnopravnim tijelima u zastupanju javnopravnih tijela u upravnim sporovima pred nadležnim upravnim sudovima i u primjeni Zakona o općem upravnom postupku, Pravni fakultet Zagreb.
Kandidat je položio Državni stručni ispit 2010. godine.
Radno iskustvo stekao je u Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji, Službi za imovinsko pravne poslove, Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za međunarodnu suradnju u području rada i sigurnosti, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Samostalnom odjelu za međunarodnu suradnju te u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, danas Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture gdje je zaposlen kao voditelj Službe sigurnosti cestovnog prometa.
Imenovani kandidat je:

  • član Povjerenstva Vlade RH za osobe s invaliditetom od 2013.
  • član Delegacije RH za obranu Inicijalnog izvješća RH o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN pred Odborom za prava osoba s invaliditetom UN, Geneva, Švicarska 2015.
  • član Povjerenstva Ministarstva za žalbe protiv rješenja koja donose inspektori cestovnog prometa i cesta 2013.-2014.
  • koordinator Ministarstva vezano uz provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom 2007.- 2015.
  • predstavnik Ministarstva u radnoj skupini za izradu Nacionalne strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom 2016.- 2020.
  • sudjelovao je u izradi propisa vezano uz položaj osoba s invaliditetom te na ostvarivanju prava za osobe s invaliditetom vezano uz cestovni, pomorski, zračni i željeznički promet
  • aktivno je sudjelovao na stručnim skupovima i raspravama na temu prava osoba s invaliditetom
  • ima mnoga druga iskustva i vještine relevantne za prijavu – posebno izdvajam poslove organizacije i vođenja službe

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom uspješno je tijekom proteklih osam godina surađivao s gosp. Darijem Jurišićem, za vrijeme njegovog zaposlenja na mjestu višeg upravnog savjetnika od 2012. te voditelja službe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture od 2015. godine. G. Jurišić je radio na očitovanjima i primjeni preporuka vezano uz rješavanje pojedinačnih pritužbi stranaka – osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju, informirao pravobraniteljstvo o promjenama vezano uz prava koja se tiču osoba s invaliditetom s prebivalištem izvan RH, davao izvješća Ministarstva na preporuke Ureda u području cestovnog, zračnog, željezničkog i pomorskog prometa kao i godišnja izvješća s podacima o osobama koje koriste prava na oslobađanja plaćanja cestarine i druga prava.
Sudjelovao je kao predstavnik Ministarstva na nizu sastanaka vezano uz pristupačnost i mobilnost te dao doprinos prijedlozima za poboljšanje primjene postojećih propisa u tim područjima – posebno vezano uz promet i infrastrukturu. Sudjelovao je na stručnim skupovima i konferencijama te raspravama vezano uz izmjene propisa koje su nositelji druga ministarstva - npr. pravo na znak pristupačnosti.
Uvidom u dokumentaciju kandidata i nakon provedenih razgovora utvrđeno je da je g. Jurišić odgovorna i stručna osoba, razvijenih komunikacijskih vještina, spremna na suočavanje s izazovima, a ono što ga razlikuje od ostalih kandidata jest poznavanje i iznimna zainteresiranost za unapređenje položaja osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, a koju iskazuje konkretnim prijedlozima i inicijativama. Tijekom razgovora je g. Jurišić istaknuo sudjelovanje na međunarodnim raspravama i stručnim skupovima na engleskom jeziku, a vezano uz problematiku osoba s invaliditetom.
Raspolaže verificiranim naprednim informatičkim znanjima rada na računalu, posjeduje ECDL diplomu Specijalist, Hrvatskog informatičkog zbora; znanjem engleskog jezika C2 razine – odlično te njemačkog jezika B2 razine - dobro.
Nije član političke stranke.

 
 

Natrag na arhivu vijesti
 

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"