Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Siječanj
19

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

Sporazum o suradnji Grada Križevaca i zajednice saveza osoba s invaliditetom hrvatske

Sporazum o suradnji Grada Križevaca i zajednice saveza osoba s invaliditetom hrvatske

GRAD KRIŽEVCI, Križevci, Ivana Zakmardija Dijankovečkoga 12, zastupan po gradonačelniku Branku Hrgu (u daljnjem tekstu: Grad) i ZAJEDNICA SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE, Zagreb, Savska cesta 3, zastupana po predsjedniku Zorislavu Bobušu, dr. med. (u daljnjem tekstu: SOIH), sklapaju SPORAZUM O SURADNJI GRADA KRIŽEVACA I ZAJEDNICE SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE

Članak 1.

Ovaj Sporazum podrazumijeva organizirani i planirani nastavak dugogodišnje uspješne suradnje Grada i SOIH na promociji kvalitete življenja osoba s invaliditetom. Suradnja se nastavlja u izradi promocijskih i edukacijskih materijala, savjetovališnom radu, organiziranjem zajednickih tribina, okruglih stolova, seminara i savjetovanja, međunarodnoj suradnji te senzibiliziranju javnosti radi unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

Članak 2.

Najvažnija područja suradnje su:

  • promicanje ljudskih prava osoba s invaliditetom;
  • poboljšanje kvalitete življenja osoba s invaliditetom;
  • sudjelovanje u zajednički koordiniranim aktivnostima u cilju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom;
  • realizacija zajedničke suradnje na provođenju »Križevačke strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom«;
  • iniciranje promjena u zakonodavstvu Republike Hrvatske u cilju usklađivanja pitanja osoba s invaliditetom s međunarodnim dokumentima;
  • zajedničko djelovanje na skrbi za osobe s invaliditetom, sukladno principima neovisnog življenja u cilju provođenja deinstitucionalizacije;
  • provođenje usvojenih propisa u cilju uspostavljanja decentralizacije, odnosno jačanja lokalne uprave i samouprave.

Članak 3.

Suradnja Grada i SOIH će se detaljnije određivati potpisivanjem protokola za provođenje svakog programskog područja poštujući autonomnost i pravni subjektivitet potpisnika.

Članak 4.

Sporazum o suradnji ima karakter trajnog dokumenta, a sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka sporazumna strana dobiva po 2 (dva) primjerka.

KLASA: 550-01/05-01/232
URBROJ: 2137/02-03-05-3
Križevci, 07. prosinca 2005.

ZA GRAD KRIŽEVCE GRADONAČELNIK: Branko Hrg, v.r.
ZA ZAJEDNICU SAVEZA OSOBA S INVALIDITETOM HRVATSKE PREDSJEDNIK: Zorislav Bobuš, dr. med., v.r.

 
 Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"