Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Prosinac
18

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

VLADA DONIJELA ODLUKU O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I VISINI NAKNADA ZA KORISNIKE…..

VLADA DONIJELA ODLUKU O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I VISINI NAKNADA ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 89/12.) odnosno Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 89/12.) utvrđeno je da će visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj i visina terenskog dodatka u 2012. i 2013. iznositi 150,00 kuna.
U propisima kojima su uređena prava i obveze državnih dužnosnika, sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđeno je da se na naknade materijalnih troškova primjenjuju propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna odnosno Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine, broj 55/04., 61/04. i 12/05.). Navedenom Odlukom utvrđena je visina dnevnice u zemlji i visina terenskog dodatka u iznosu od 170,00 kuna.

Radi usklađivanja visine dnevnice u zemlji i visine terenskog dodatka za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike te ostale zaposlene u proračunskim korisnicima čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima, a koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna s Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima („Narodne novine“, broj 117/12.) kojom se visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visina terenskog dodatka utvrđuje u iznosu od 150,00 kuna, dok se Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna neće mijenjati, odnosno ostaje na snazi i nadalje se primjenjuje.

Predmetnom Odlukom utvrđuje se i visina drugih naknada: naknada troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i naknada za odvojeni život u obitelji.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna ("Narodne novine", broj  55/2004, 61/2004 i 12/2005).
Ova Odluka stupa na snagu 24.10.2012. godine.
 

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

EU projekt “Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav”

 

 

 

Ulaganje u budućnost              
Projekt  je sufinacirala Europska unija iz Europskog socijalog fonda

 

 

 

 

 

www.strukturnifondovi.hr

www.ljudskipotencijali.hr/

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"

Promotivni film za projekt “Mobilnošću do zaposlenja”

 

Klikom na sliku pogledajte promotivni film za projekt "Mobilnošću do zaposlenja" Instruktažnog centra Križevci namijenjenog osobama sa invaliditetom koje žele pohađati autoškolu na posebno prilagođenom vozilu.