Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Lipanj
25

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

VLADA DONIJELA ODLUKU O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I VISINI NAKNADA ZA KORISNIKE…..

VLADA DONIJELA ODLUKU O VISINI DNEVNICE ZA SLUŽBENO PUTOVANJE I VISINI NAKNADA ZA KORISNIKE KOJI SE FINANCIRAJU IZ SREDSTAVA DRŽAVNOG PRORAČUNA

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 89/12.) odnosno Dodatkom I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, broj 89/12.) utvrđeno je da će visina dnevnice za službena putovanja u Republici Hrvatskoj i visina terenskog dodatka u 2012. i 2013. iznositi 150,00 kuna.
U propisima kojima su uređena prava i obveze državnih dužnosnika, sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđeno je da se na naknade materijalnih troškova primjenjuju propisi koji se odnose na te naknade za ostale korisnike državnog proračuna odnosno Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine, broj 55/04., 61/04. i 12/05.). Navedenom Odlukom utvrđena je visina dnevnice u zemlji i visina terenskog dodatka u iznosu od 170,00 kuna.

Radi usklađivanja visine dnevnice u zemlji i visine terenskog dodatka za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike te ostale zaposlene u proračunskim korisnicima čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima, a koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna s Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada za državne dužnosnike, suce i druge pravosudne dužnosnike, te ostale zaposlene koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna, a čija prava nisu uređena kolektivnim ugovorima („Narodne novine“, broj 117/12.) kojom se visina dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visina terenskog dodatka utvrđuje u iznosu od 150,00 kuna, dok se Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna neće mijenjati, odnosno ostaje na snazi i nadalje se primjenjuje.

Predmetnom Odlukom utvrđuje se i visina drugih naknada: naknada troškova za korištenje privatnog automobila u službene svrhe i naknada za odvojeni život u obitelji.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna ("Narodne novine", broj  55/2004, 61/2004 i 12/2005).
Ova Odluka stupa na snagu 24.10.2012. godine.

 
  

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"