Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Rujan
16

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube
 

Informacija o objavljenim propisima - NN br. 84/21.

Informacija o objavljenim propisima - NN br. 84/21.

 

 

Obavještavamo da su u Narodnim novinama br. 84/21 objavljeni:

 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se korisnicima obiteljske mirovine omogućuje rad do polovice punog radnog vremena uz istovremenu isplatu mirovine u punom iznosu, a korisnicima najniže mirovine omogućuje se rad do četiri sata bez umanjenja mirovine.
Zakon je dostupan na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1557.html

 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu kojim su, između ostaloga, definirani pojmovi volontiranja poslovnog subjekta, koordinatora volontera, programa volonterskog centra i načina njihovog financiranja te je redefiniran pojam dugotrajnog volontiranja i omogućeno dugotrajno volontiranje maloljetnih volontera, a ujedno je regulirano sazivanje i način rada saziva Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva.
U članku 10. nalaze se izmjene o volontiranju s korisnicima koji su osobe s invaliditetom, kojima je reguliran  izbor i edukacija volontera, obveza osiguranja primjerene stručne pomoći i nadzora volontera te su određene osobe i organizatori volontiranja kojima nije dopušteno volontiranje kojim se pružaju usluge osobama s invaliditetom.

Člankom 14. regulirano je inkluzivno volontiranje u kojem volonteri osobe s invaliditetom. Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu samostalnog poduzimanja radnji koje se odnose na sklapanje ugovora, ugovor o volontiranju sklapa skrbnik u pisanom obliku uz uvažavanje mišljenja volontera štićenika. Kada volontiranje prelazi opseg poslovne sposobnosti osobe lišene poslovne sposobnosti, ta osoba može prestati obavljati volonterske aktivnosti u bilo kojem trenutku bez suglasnosti, ali uz znanje skrbnika.

Člankom 37. određene su novčane kazne za prekršaj kojima će se kazniti organizator volontiranja ukoliko ne osigura stalni nadzor stručne osobe nad volontiranjem.
Zakon je dostupan na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1558.html

 

- Zakon o dopuni Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji
Dopuna se odnosi na članak  8. stavak 2. na način da je među osobe na koje se ovaj Zakon primjenjuje uvršten sadašnji ili bivši partner u intimnoj vezi, čime  se vrši harmonizacija prekršajnog zakonodavstva materije zaštite od nasilja u obitelji s kaznenim zakonodavstvom.

Zakon je dostupan na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1559.html

 

- Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona iz kojem izdvajamo odredbe članka 173. koji glasi: »Neprovođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta i drugih ranjivih skupina ili postupanje protivno pravilima struke«.
Regulirane su kazne zatvora za osobu (odnosno službenu osobu) koja ne provodi, spriječi ili onemogući provođenje odluke za zaštitu dobrobiti djeteta i drugih ranjivih osoba zbog njihove dobi, teške tjelesne ili duševne smetnje ili trudnoće, koju je odredio sud, centar za socijalnu skrb ili državno tijelo, kao i kazne za službenu osobu koja u obavljanju javne ovlasti koja pravodobno ne ispunjava zakonske obveze ili očito ne postupa po pravilima struke.

Zakon je dostupan na poveznici  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1562.html

 

- Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske koja je dostupna na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1565.html

 

- Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2021./2022. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske koja je dostupna na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1566.html
Pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja i obrazovanja čijim člankom 2. određeno  da se programi predškolskog odgoja i obrazovanja mogu  ostvarivati pri osnovnim školama, u knjižnicama,  zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, kao i pri udrugama te drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima.

Člankom 3. određeno je da se pri osnovnim školama s redovitim ili alternativnim ili međunarodnim programima, može izvoditi predškolski odgoj i obrazovanje za djecu od treće godine života do polaska u osnovnu školu, ako na određenom području nema dječjeg vrtića ili postoji vrtić koji ne može prihvatiti svu djecu, a broj djece koja bi pohađala predškolski odgoj i obrazovanje ne prelazi propisani broj djece za dvije odgojno-obrazovne skupine.

U školi koja izvodi posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju ili ustanovi socijalne ili zdravstvene skrbi, mogu se izvoditi posebni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju (s nalazima i rješenjima o utvrđenome oštećenju i vrsti oštećenja), u dobi od šest mjeseci do polaska u školu, ako je moguće oformiti najmanje jednu odgojno-obrazovnu skupinu.
Iznimno, pri školi koja ima dvije odgojno-obrazovne skupine, uz suglasnost osnivača škole i ministarstva nadležnog za obrazovanje, može se izvoditi i program predškole, za jednu odgojno-obrazovnu skupinu djece koja nije uključena u redoviti, odnosno posebni program predškolskog odgoja i obrazovanja.

Člankom 4. određeno da posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju, uz odgojitelje mogu izvoditi i edukacijski rehabilitatori, u suradnji s drugim članovima stručnoga tima, a u ustanovama s posebnim programima za djecu s teškoćama u razvoju i drugi stručni radnici koji, u skladu s propisima, mogu provoditi i posebne programe za djecu s teškoćama u razvoju.
Pravilnik je dostupan na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1570.html

 

- Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata koji je dostupan na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html te

 

- Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, kojim se među ostalim, mijenja postupak i nadležnost vještačenja, a dostupan je na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1556.html

 
  

Promotivni video Hedone d.o.o.

 

Pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"