Početna veličina slova Smanji veličinu slova
Veljača
21

Želite pomoći Udruzi? SVAKI VAŠ DOPRINOS NAM JE DRAGOCIJEN!

Facebook - Udruga invalida Križevci Twitter - Udruga invalida Križevci Youtube

DRUGA TV EMISIJA U SKLOPU EU PROJEKTA

ODRŽANI DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA, 24. - 25. 5. 2018.

U sklopu manifestacije Dani otvorenih vrata udruga 2018., koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, svoja vrata javnosti je otovrila i Udruga osoba s invaliditetom Križevci. Zainteresirani građani mogli su razgledati prostore udruge, gdje su zaposelnici demonstrirali rad na tkalačkom stanu i izradu unikatnih rukotvorina u sklopu kreativnih radionica. Ispred Udruge organiziran je bio i prigodni Info štand, na kojem su se mogle dobiti informacije o tekućim aktivnostima, projektima i programima Udruge.   Fotografije s manifestacije možete pogledati u galeriji!
29.05.2018.GDPR - OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

GDPR je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine.   Od 25.5.2018- godine stupaju na snagu novi propisi u zaštiti osobnih podataka:   1)  UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ -  Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR) • Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP • Direktiva (EU) 2016/681 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima (PNR) u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage i kaznenog progona kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela (Službeni list Europske unije, broj L 119 od 4. svibnja 2016. godine). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=HR   2) ZAKON O PROVEDBI OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA („Narodne novine“, broj 42/18.) Navedeni zakonodavni okvir jamči europskim građanima ujednačeno pravo na zaštitu osobnih podataka u cijeloj Europskoj uniji te propisuje mehanizme za lakše koordiniranje aktivnosti nadzornih tijela država članica Unije. Također, novom Uredbom se obveze voditelja obrade i izvršitelja utvrđuju u odnosu na stupanj rizičnosti obrade, čime će se aktivnosti nadzornih tijela upravo koncentrirati na najrizičnija postupanja gdje je mogućnost povrede prava pojedinaca najveća.   Općom uredbom o zaštiti podataka uvode se nove i pojednostavljuju se neke već postojeće definicije, određuju biometrijski i genetski podaci, preciznije opisuju postojeći pojmovi, jačaju prava ispitanika te se smanjuju i pojednostavljuju pojedine administrativne obveze voditelja zbirke osobnih podataka, jačaju nadzorne ovlasti te mogućnost izricanja kazni od strane tijela za zaštitu osobnih podataka. Dakle, sva regulatorna nacionalna tijela u EU pa tako i Republika Hrvatska, odnosno Agencija za zaštitu osobnih podataka moći će kazniti prekršitelje, ovisno o karakteru prekršaja u iznosu od 0,5% do 4%  ukupnog globalnog prometa.   Što se tiče samih građana, njima će se omogućiti lakši pristup njihovim podacima te će se moći informirati na jasan i razumljiv način o tome kako i u koju svrhu se obrađuju njihovi podaci. Zakon donosi i jasnije „pravo na zaborav”. Kada ispitanik više ne budete htio da se njegovi osobni podaci obrađuju i uz uvjet da ne postoje zakoniti razlozi za njihovo zadržavanje, moći će zatražiti od poduzeća i organizacija njihovo brisanje. No, pravo na zaborav ima i svoja ograničenja, ponajprije zbog zaštite drugih prava kao što su pravo na slobodu izražavanja i potrebe osiguranja podataka u svrhu povijesnih i znanstvenih istraživanja. Političari, primjerice, neće moći tražiti brisanje svojih starih izjava s weba.   Nadalje, djeca su prepoznata kao osobito ranjiva skupina jer ne mogu adekvatno raspolagati sa svojim osobnim podacima, odnosno često nisu svjesna opasnosti kojima se izlažu prilikom neopreznog disponiranja  sa svojim osobnim podacima. Iz tog razloga djeca će moći koristiti određene internetske usluge i servise za koje je potrebno dati osobne podatke isključivo uz roditeljski pristanak. Dobna granica će biti između 13 - 16 godina, a definirati će je samostalno države članice EU.
22.05.2018.DOĐITE NA DANE OTVORENIH VRATA UDRUGE OD 24. - 25.5.2018.

Manifestacija Dani otvorenih vrata udruga 2018. koju organizira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske godišnji je događaj koji se održava u cijeloj Hrvatskoj s ciljem informiranja javnosti o radu udruga u lokalnoj i široj zajednici. Ove godine Udruga osoba s invaliditetom Križevci će u dane 24. i 25. svibnja 2018. godine  tradicionalno organizirati Dane otvorenih vrata udruga, postavljanjem svog info štanda na Trgu Antuna Nemčića u Križevcima, u vremenu od 09:00 – 13:00 sati. Na Danima otvorenih vrata Udruga osoba s invaliditetom Križevci građanima će omogućiti sudjelovanje u kreativnoj radionici, na info štandu pregledati radove osoba s invaliditetom iz kreativne radionice te upoznati građane i osobe iz javnog, društvenog i političkog života s društveno korisnim projektima i programima koje Udruga provodi, ali i mogućnostima volontiranja u Udruzi osoba s invaliditetom Križevci.   Srdačno dobro došli!   Predsjednik Petar Gatarić
22.05.2018.NACIONALNI DAN OBOLJELIH OD NEUROMUSKULARNIH BOLESTI, 21.5.2018.

Udruga osoba s invaliditetom Križevci  se i ove godine u suradnji sa Savezom  društava distrofičara Hrvatske – SDDH,  kao nacionalnim savezom zajedno sa svojim članicama kojih ima 28 na području Republike Hrvatske i okupljaju osobe oboljele od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih bolesti, uključila u obilježavanje 21. svibnja - Nacionalnog dana oboljelih od neuromuskularnih bolesti. Nacionalni dan, 21. svibnja se obilježava s ciljem kontinuiranog senzibiliziranja javnosti i lokalne samouprave o potrebama i mogućnostima osoba oboljelih od mišićne distrofije radi stvaranja okruženja jednakih mogućnosti. Na ovaj dan je prilika da ipak izrazimo zadovoljstvo da se pokrenuo kotač dugo očekivanih promjena koje dovode do prvih lijekova u ovom području. Godina 2017. predstavlja povijesni početak liječenja jedne od najtežih mišićnih distrofija – spinalne mišićne atrofije (SMA). Nakon što je lijek Spinraza odobrila Američke agencija za hranu i lijekove u prosincu 2016. već krajem lipnja 2017. ga odobrava i Europska agencija za lijekove. To je izazvalo snažnu reakciju roditelja ali i Saveza društva distrofičara Hrvatske te je poduzet niz aktivnosti da bi lijek u travnju 2018. od strane HZZO bio stavljen na Osnovnu listu lijekova. Naravno da smo zadovoljni što su obuhvaćena djeca do 18. godine života. Ali, ono što zasigurno ne možemo prihvatiti da ostanu bez mogućnosti korištenja lijeka djeca koja su na respiratoru i odrasli. Stoga ovaj dan posvećujemo svima onima koji su ostali izvan liste. Vjerujte da niste sami. U našim aktivnostima planiramo zajedno s vama ostvariti i taj cilj. Ministarstvo zdravlja je već učinilo veliki korak jer se u Klinička ispitivanja tvrtke Hoffmann-La Roche uključuju mladi do dvadesetpete godine. Unatoč svim teškoćama osobe s mišićnom distrofijom i ostalim neuromuskularnim bolestima su vrlo aktivni članovi zajednice.
21.05.2018.ODRŽANA RADIONICA “SVAKODNEVICA STRESA”, 7.5.2018.

U ponedjeljak, 7.5.2018. u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“ održana je radionica  "Svakodnevica stresa", koju je vodila i moderirala Marija Stojević, psihologinja u savjetovalištu Hrvatskog saveza za rijetke bolesti.   Na radionici su obrađene teme stresa u svakodnevnom životu, povezanosti zdravstvenog stanja i stresa, strategije suočavanja sa stresom te kada i kako stres prelazi naše kapacitete suočavanja, a okupilo se 15 osoba s invaliditetom s područja Koprivničko-križevačke županjie.   U uvodnom dijelu okupljenima se obratio i predsjednik Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Petar Gatarić.  
09.05.2018.PRAVNA KLINIKA

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban.   Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 16.05.2018. godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć.   Napominjemo, da osobe trebaju sa sobom donijeti: - fotokopiju osobne iskaznice - fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem   Predmeti se ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći.   Za dodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoći obratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci do 15.05.2018. godine svakim radnim danom od 7 do 16 sati ili na telefon 048/681-211.
08.05.2018.NACIONALNI DAN OSOBA S CEREBRALNOM PARALIZOM, 05.05.2018.

Cerebralna paraliza (CP) je grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovanih prirođenom anomalijom ili oštećenjem nezrelog mozga. Neki od simptoma i znakova cerebralne paralize su: slaba napetost ili mlohavost mišića, nesposobnost sj   edenja bez potpore u dobi od osam mjeseci, upotreba samo jedne strane tijela, teškoće s hranjenjem, jaka iritabilnost, odsutnost osmijeha, a konačnu dijagnozu cerebralne paralize postavlja neuropedijatar ili fizijatar.   Cerebralna paraliza je dijagnoza povezana s raznim stupnjevima invaliditeta; u Hrvatskoj je u Registru osoba s invaliditetom registrirano 5082 osoba koje imaju znatno oštećenje i invaliditet temeljem te dijagnoze, od kojih je 1778 u dječjoj dobi (0 – 19 god.) te je prevalencija ovog poremećaja u dječjoj dobi 2,1/1000, što je u rasponu vrijednosti prema međunarodnim istraživanjima na tom području. S obzirom na činjenicu da prema nekim rezultatima međunarodnih istraživanja oko tri posto stanovništva ima neki oblik cerebralne paralize, što bi bilo oko 130.000 osoba u Hrvatskoj, bilo bi potrebno osigurati sustavno praćenje učestalosti, jer se u Registru osoba s invaliditetom prate podaci samo za teže oblike ove dijagnoze.   Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize redovito obilježava 5. svibnja kao Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom u cilju senzibiliziranja javnosti o pitanjima s kojima se suočavaju osobe s cerebralnom paralizom u svakodnevnom životu. Problemi osoba s cerebralnom paralizom, njihovih obitelji i osoba koje o njima skrbe još uvijek nisu dovoljno poznati i prepoznati, a zadatak je cijeloga društva da osigura uvjete za izjednačavanje mogućnosti i unapređenje kvalitete života ove posebice vulnerabilne populacije. Ovogodišnji Nacionalni dan obilježava se pod motom Usluge u zajednici i jednake mogućnosti.   Svim osobama s cerebralnom paralizom, njihovim roditeljima i starateljima, stručnim djelatnicima i volonterima, te svima koji sudjeluju u skrbi i poboljšanju kvalitete življenja osoba s cerebralnom paralizom upućujemo čestitke povodom 5. svibnja - Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom.
03.05.2018.RADIONICA “SVAKODNEVICA STRESA” U KRIŽEVCIMA

Pozivamo Vas na radionicu „Svakodnevica stresa“ u Križevcima! Radionica je namijenjena odraslim članovima / korisnicima Hrvatskog saveza za rijetke bolesti i Udruge osoba s invaliditetom Križevci, a zamišljena je kao interaktivno okupljanje i razmjena iskustava, uz stručnu podršku i vodstvo. Na radionici će se obrađivati teme: stres u svakodnevnom životu, povezanost zdravstvenog stanja i stresa, strategije suočavanja sa stresom te kada i kako stres prelazi naše kapacitete suočavanja. Radionica će se održati u ponedjeljak,  7.5.2018. u 16 sati  u prostorijama OŠ Ljudevita Modeca Križevci, na adresi ulica Franje Račkog 3. Predviđeno trajanje radionice je 120 minuta. Radionica je besplatna. Radionicu će voditi Marija Stojević, psihologinja u savjetovalištu Hrvatskog saveza za rijetke bolesti. Broj mjesta je ograničen, pa Vas molimo da se prijavite što prije! Prijaviti se možete na mail: uik@uik.hr ili telefon: 048/681-211, te navedete svoje ime i prezime te godinu rođenja. Ukoliko želite naučiti nešto novo, podijeliti svoja iskustva i podružiti se, prijavite se na radionicu!
27.04.2018.ODRŽANA REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM KRIŽEVCI, 16.4.2018.

Dana 16.4.2018. godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“ Križevci održana je Redovna Izborna Skupština Udruge osoba s invaliditetom Križevci, na kojoj su birana tijela Udruge za iduće četverogodišnje mandatno razdoblje. Na Skupštini su razriješeni svi dosadašnji članovi/ice tijela upravljanja, te su izabrani novi članovi/ice tijela upravljanja.     U Upravni odbor Udruge invalida Križevci izabrani su: 1) Gatarić Petar 2) Međimorec Maja 3) Nemčić Dragica 4) Pavlinušić Petar 5) Pomper Zdravko 6) Zimonji Zoran 7) Zec Ružica   U Nadzorni odbor Udruge invalida Križevci izabrani su: 1) Novosel Biserka 2) Neduhal Kruno 3) Loborec Božidar   U Sud časti Udruge invalida Križevci izabrani su: 1) Biškup Stjepan 2) Funtak Dubravka 3) Sentočnik Stjepan   Održana je i konstituirajuća sjednica Upravnog odbora Udruge osoba s invaliditetom Križevci na kojoj je za predsjednika Udruge izabran g. Gatarić Petar, a za dopredsjednika g. Pavlinušić Petar.
18.04.2018.PRAVNA KLINIKA

Udruga osoba s invaliditetom Križevci u suradnji s Pravnom klinikom Pravnog fakulteta u Zagrebu organizira pružanje besplatne pravne pomoći za članove/ice Udruge kao i za ostale građane kojima je takav oblik pomoći potreban.   Pružanje besplatne pravne pomoći organizira se dana 18.4.2018. godine, srijeda, u vremenu od 10 – 14 sati u prostorijama Udruge osoba s invaliditetom Križevci, Trg Antuna Nemčića 7, gdje će studenti Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu pružiti potrebnu besplatnu pravnu pomoć.   Napominjemo, da osobe trebaju sa sobom donijeti: - fotokopiju osobne iskaznice - fotokopiranu dokumentaciju vezanu za pravni problem   Predmeti se ne rješavaju na licu mjesta nego će riješeni predmeti biti dostavljeni na kućne adrese tražitelja pravne pomoći.   Za dodatne informacije i prijavu za pružanje besplatne pravne pomoći obratite se u Udrugu osoba s invaliditetom Križevci do 17.04.2018. godine svakim radnim danom od 7 do 16 sati ili na telefon 048/681-211.
12.04.2018. < 1 2 3 4 > 
 
EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE III"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

EU PROJEKT “AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA”

EU PROJEKT "AKTIVNI I UKLJUČENI - MOBILNOŠĆU I SENZIBILNOŠĆU DO ZAPOSLENJA"

Europska Unija          
Europski socijalni fond

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

 

 

EU PROJEKT “USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II”

EU PROJEKT "USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE II"

Europska Unija           
"Zajedno do fondova EU"

www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

„Udruga osoba s invaliditetom Križevci je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za stabilizaciju i/ili razvoj udruge"

Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Čokolaterija „Hedona”

Klikom na sliku pogledajte web stranicu našeg socijalnog poduzeća Hedona d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Klikom na sliku pogledajte promotivni video Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

WEB SHOP HEDONE d.o.o. KRIŽEVCI - KRIŽEVAČKE ČOKOLATERIJE

Klikom na sliku posjetite web shop Hedone d.o.o. Križevci - Križevačke čokolaterije

Promotivni video EU projekta

Klikom na sliku pogledajte promotivni video EU projekta "Integracija djece s poteškoćama iz Križevaca i okolice u redovni obrazovni sustav"

INA - SPONZOR

Križevačka čokolaterija

Križevačka čokolaterija

 

Klikom na sliku pogledajte reportažu "Križevačka čokolaterija"